ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
ข่าวการศึกษา 27 ต.ค. 2566 เวลา 11:55 น. เปิดอ่าน : 9,113 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566

Advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2566 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ คือ

ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 4 คณะ

สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 11 คณะ ประกอบด้วย

1) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

2) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

4) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

7) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

9) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

10) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล

โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย (1) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ (2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะนั้น (3) อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสองคน

ซึ่งขณะนี้มีอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จำนวน 4 คณะพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงทำให้เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ส่งผลให้ต้องพ้นจากการเป็นอนุกรรมการฯ และทำให้ตำแหน่งอนุกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ในการนี้ ก.ค.ศ. จึงได้พิจารณาเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่วนราชการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 คณะ ๆ ละ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ในด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้

ที่ประชุมได้รับทราบผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการดำเนินการคัดเลือก ผอ.สพท.

รายละเอียดดังนี้

จากกรณีที่มีการร้องเรียนในประเด็นที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ซึ่งเหตุเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประมวลผลคะแนน ภาค ค การสัมภาษณ์ ผิดพลาดทำให้คะแนนรวมของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกรายคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อลำดับที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลง และมีผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว โดยมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินใน 2 ประเด็น ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. กรณีประกาศ แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. โดยมิชอบ และประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณีประมวลผลคะแนนคลาดเคลื่อนส่งผลให้ลำดับของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวได้รับความเสียหาย นั้น

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการวินิจฉัยแก่ผู้ร้องเรียนหลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในประเด็นแรก การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายในเรื่องดังกล่าวแล้วได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่า เกิดความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อฯ โดยระบุใจความสำคัญว่า “กรณีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตดำเนินการประมวลผลผิดพลาดคลาดเคลื่อน มิได้มีสาเหตุมาจากการทุจริตหรือการดำเนินการส่อไปในทางไม่สุจริต” จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่สอง ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ตรวจสอบและพบความผิดพลาดจากการประมวลผลคะแนนแล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการสอบทั้ง 3 ภาคใหม่ทั้งระบบซึ่งไม่พบการผิดพลาดในส่วนอื่น และได้ดำเนินการแก้ไขและส่งมอบผลการประเมินที่ถูกต้องพร้อมบัญชีรายชื่อที่จัดลำดับผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ และรายงานการแก้ไขปัญหาให้สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีแถลงการณ์ความผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงข้อเท็จจริงของความผิดพลาดต่อสาธารณชนแล้ว จึงยังไม่อาจรับฟังว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น ปัญหาคำร้องเรียนทั้งสองประเด็นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณา ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียน 

 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย (8 พฤศจิกายน 2566)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย (8 พฤศจิกายน 2566)
เปิดอ่าน 20,256 ☕ 18 พ.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ.รร. และ ผอ.รร. ปี 66
สพฐ.สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ.รร. และ ผอ.รร. ปี 66
เปิดอ่าน 1,318 ☕ 30 พ.ย. 2566

สพฐ.ขอบคุณ "ก.ค.ศ." รับฟังครูปรับปรุงระบบเลื่อนวิทยฐานะ
สพฐ.ขอบคุณ "ก.ค.ศ." รับฟังครูปรับปรุงระบบเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 1,229 ☕ 30 พ.ย. 2566

สพฐ. ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการธุรการโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
สพฐ. ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการธุรการโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดอ่าน 866 ☕ 30 พ.ย. 2566

ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67
ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67
เปิดอ่าน 1,066 ☕ 29 พ.ย. 2566

"ธนุ" โยกงานจัดซื้อจัดจ้าง รร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส
"ธนุ" โยกงานจัดซื้อจัดจ้าง รร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส
เปิดอ่าน 1,218 ☕ 29 พ.ย. 2566

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งโรงเรียนกรอกแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ภายในวันที่ 30 พ.ย.2566
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งโรงเรียนกรอกแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ภายในวันที่ 30 พ.ย.2566
เปิดอ่าน 797 ☕ 29 พ.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
เปิดอ่าน 17,664 ครั้ง

อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
เปิดอ่าน 14,493 ครั้ง

มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 31,894 ครั้ง

ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
เปิดอ่าน 162 ครั้ง

7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
เปิดอ่าน 9,617 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ