ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะ การจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะ
การจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา จันทร์ดี วรรณชัย
ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2555

ในการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัย เพื่อวัดระดับทักษะ การสังเกตและทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจำแนกรายทักษะหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแบบประเมินทักษะการสังเกตและ การจำแนกประเภท ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภท ก่อนที่จะจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าผลรวมและค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ วิเคราะห์ความแตกต่างผลการประเมินก่อนการเรียนและหลังเรียน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของความแตกต่าง
สรุปผลการศึกษา
1. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะ การจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.78 หรือ ร้อยละ 78 ซึ่งหมายถึงว่าเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภท มีความก้าวหน้าของคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาข้อ 1 ที่ว่า “ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต และทักษะการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าร้อยละ 75 ขึ้นไป”
2. ทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) และเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบว่า ทุกรายการผลการประเมินหลังเรียนอยู่ในระดับดี และทักษะการจำแนกประเภทโดยรวม หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20) และเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ก็พบว่า ทุกรายการผลการประเมินหลังเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาข้อ 2 ที่ว่า “เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกหลังเรียนอยู่ในระดับดี”
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการสังเกตก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียนอยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 2.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) สูงกว่าก่อนเรียน ที่อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.66
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างเท่ากับ 1.02 คิดเป็นร้อยละ 33.97 เช่นเดียวกับ
ทักษะการจำแนกประเภทที่พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.76 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.20) สูงกว่าก่อนเรียน ที่อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย1.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26) โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างเท่ากับ 1.05 คิดเป็นร้อยละ 34.92 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาข้อ 3
ที่ว่า “เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยทักษะการสังเกตและ
ทักษะการจำแนกสูงกว่าก่อนเรียน”

โพสต์โดย ครูจ๋า : [25 ก.ค. 2556 เวลา 22:03 น.]
อ่าน [905] ไอพี : 183.88.85.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม