ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ความน่าจะเป็นของลูกเต๋าสามลูก (ไฮโล)

เอกสารเผยแพร่ข้อมูล
เรื่อง ความน่าจะเป็นของลูกเต๋าสามลูก (ไฮโล)

คณะผู้จัดทำ

1. เด็กชายธิฆัมพร ภูโบยบิน ประธาน
2. เด็กชายณัฐดนัย ภูต้องใจ กรรมการ
3. เด็กชายอรรถชัย ศุภอุดร กรรมการ


ครูที่ปรึกษาโครงงาน
คุณครูธีรวัฒน์ ภูพานทอง


โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
จัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 17-18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คำนำ

ในสังคมไทยการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่การลักลอบเล่นการพนันก็ยังไม่หายไปจากสังคมไทย มีลักลอบเล่นการพนันอยู่ เล่นได้เสียก็มีความเดือดร้อนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว เดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัว มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองๆ การเล่นเกมส์ชนิดนี้ภาษาพื้นบ้าน เรียกว่า ไฮโล เกมส์นี้มีส่วนเบื้องลึกและธรรมชาติเป็นอย่างไรน้อยคนนักที่ได้ศึกษา ทางคณะจึงศึกษาเกมส์ ไฮโล เพื่อศึกษาธรรมชาติของเกมส์ความได้เปรียบเสียเปรียบของการจ่ายเงินรางวัล โดยศึกษาพูดคุยเก็บข้อมูล เปรียบเทียบ จากการพูดคุยสอบถามจากเซียนพนันไฮโล ทางคณะผู้ทำโครงงานได้ข้อคิดจากเซียนพนัน ข้อสำคัญน่าจะจดจำไว้ว่า การเล่นการพนันมีได้มีเสียหากอยากเล่นได้อย่างเดียว ต้องโกงเท่านั้น แต่อาจได้อย่างอื่นแทน
ในการทอดลูกเต๋าหรือไฮโลโอกาสออกต่ำมี ร้อยละ 50 โอกาสออก 11 ไฮโล มีร้อยละ 12.5 โอกาสออกสูงร้อยละ 37.5 หากทอดลูกเต๋า หลบไม่ให้ออกต่ำไม่ได้อาจโดนทุ่ม จะเห็นว่าการเล่นไฮโลเป็นการใช้ฝีมือไม่ใช่เป็นการเสี่ยงโชคชะตาตามความน่าจะเป็น เกมส์ไฮโลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เจ้ามือได้เปรียบผู้เล่นดังจากตารางวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเจ้ามือจ่ายเงินรางวัลน้อยกว่าความน่าจะเป็น จากการวิเคราะห์หากใครเสี่ยงดวงย่อมมีแต่เสียเงิน สรุปไม่ควรหัดเล่นเกมส์การพนันไฮโล
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำ
31 พฤษภาคม 2556


สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญ……………………………………………………………………… 1
วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………….. 1
ขอบเขตของการศึกษา………………………………………………………………………………. 1
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง………………………………………………………………. 1
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ……………………………………………………………………….. 1
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนและร้อยละ…………………………………………….………………………………….. 2
แผนภูมิรูปวงกลม……………………………………………….…………………………………….. 3
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์..........................…………………………………………….. 3
รูปแบบการแทงแต้มไฮโล.………………………………………………………………………….. 4
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478...................................................................... 4
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ
การคำนวณทางคณิตศาสตร์………………………………………………………………………. 11
ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล......……………………………………………………………………….. 13
ขั้นการนำไปใช้/เผยแพร่.............…………………….………………………………………….. 13
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในการเล่นลูกเต๋าสามลูก………………………………….. 14
แบบสรุปการสำรวจพฤติกรรมและสถานการณ์การเล่นไฮโลของประชาชนใน
อำเภอยางตลาด……………………………………………………………………………………….. 14
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน………………………………………………………………….. 15
ขอบข่ายเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………….. 15
วิธีดำเนินงาน........................................................................................................ 15
สรุปผลการศึกษา.................................................................................................. 15
อภิปรายผล…………………………..…………………………………………………………………. 15
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………….. 15
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………... 16
บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ
คนไทยบางคนชอบความท้าทาย ชอบลุ้น ชอบเสี่ยงโชค ลูกเต๋าสามลูกหรือไฮโล ตอบสนองพฤติกรรมดังกล่าวได้ดีเลยทีเดียว แต่หากรู้ธรรมชาติ และความน่าจะเป็น ความได้เปรียบเสียเปรียบการจ่ายเงินรางวัลอาจจะเลิกเล่นหรือเป็นเซียนไปเลยก็ได้ แต่ทางคณะสนใจมาก ซึ่งอาจจะมีผู้เคยศึกษามาบ้างแล้ว แต่โครงงานนี้อาจศึกษาในส่วนประเด็นสำคัญไม่เหมือนกันและอาจเป็นประเด็นที่น่าสนใจกว่า แต่ที่แน่ๆ ทางคณะสนใจมาก ถ้าหากเป็นการทำซ้ำทางคณะก็ถือว่าเป็นการทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลการเปรียบเทียบการได้เปรียบ เสียเปรียบของเจ้ามือและผู้เล่น
2. เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบข้อมูลของการเล่นการพนันไฮโล
และรู้จักบทลงโทษของการเล่นการพนันไฮโล
3. เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อชุมชน

ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาความรู้เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ แผนภูมิรูปวงกลม สถิติ ความรู้เรื่องเหตุการณ์ ปริภูมิตัวอย่าง (Sample spaces) ความน่าจะเป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดจากการกระทำหรือทำการทดลอง ซึ่งเป็นการกระทำที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกิดผลเช่นไร แต่ขณะเดียวกันก็ทราบผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดมีอะไรบ้าง การกระทำหรือการทำทดลองนี้เรียกว่า การทดลองสุ่ม ผลแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม เราเรียกว่า ผล ผลที่เราสนใจที่จะศึกษาว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เราเรียกว่า เหตุการณ์

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1. อัตราส่วนและร้อยละ
2. แผนภูมิรูปวงกลม
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นการพนันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ประชาชนในเขตอำเภอยางตลาดเลิกเล่นการพนันไฮโล
3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้
1. อัตราส่วนและร้อยละ
2. ความน่าจะเป็น
3. รูปแบบการแทงแต้มไฮโล
4. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

1. อัตราส่วนและร้อยละ (Percent)
ความหมายของร้อยละ
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ คือ อัตราส่วนของจำนวนใดจำนวนหนึ่งต่อ 100 เขียนแทนด้วย
a 100 หรือเขียนเป็นเศษส่วนได้ หรือเขียนในรูปสัญลักษณ์ “ร้อยละ a” หรือ “a %” เช่น
3  100 เขียนแทนด้วย ร้อยละ 3 หรือ 3 %
การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละทำได้โดยการนำความรู้เรื่องสัดส่วนมาใช้โดยที่มีจำนวนหนึ่งเป็น 100 เสมอซึ่งเขียนอยู่ในรูป = ดังนั้นในการคำนวณจึงเกี่ยวข้องกับค่าเพียง 3 ค่า คือ a, b และ c ดังนั้น ก่อนที่จะแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ควรฝึกการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละในกรณีต่างๆ กัน โดยใช้สัดส่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนหนึ่งที่เป็น 100 และเขียนให้อยู่ในรูปสัดส่วนได้ดังนี้
a  b = c  100 a = a = c % ของ b
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละมีขั้นตอน ดังนี้
1. กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการ
2. เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของสัดส่วนแสดงอัตราส่วนที่เท่ากันจากโจทย์ที่กำหนดให้และสิ่งที่ โจทย์ต้องการหา
3. หาจำนวนแทนตัวแปรในสัดส่วนโดยใช้สมบัติของสัดส่วนและการแก้สมการในการหาค่าตัวแปรที่อยู่ในสัดส่วน
ตัวอย่างที่ 1 สุทธิภัทรสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ได้คะแนน 17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน จงหาว่าคะแนนที่สุทธิภัทรสอบได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็ม
วิธีทำ สมมติให้ สุทธิภัทรสอบได้ m % หมายความว่า คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สุทธิภัทร สอบได้คะแนน m คะแนน เขียนเป็นสัดส่วนได้ดังนี้
คะแนนที่สอบได้ คะแนนเต็ม = 17  20
m 100 = 17  20
m(20) = 17(100)
m = = 85
ดังนั้น คะแนนที่สุทธิภัทรสอบได้คิดเป็น 85 % ของคะแนนเต็ม

2. ความน่าจะเป็น
2.1 การทดลองสุ่ม (Random Experiment) คือ การทดลองซึ่งทราบว่าผลลัพธ์จะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร จากเหตุผลทั้งหมดที่เป็นไปได้เหล่านั้น
ตัวอย่าง การโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 1 ครั้ง ผลที่จะเกิดขึ้นได้ คือ ขึ้นหัว หรือ ขึ้นก้อย ดังนั้น ผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นคือ หัว ก้อย ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือหน้าหัว หรือ หน้าก้อย
2.2 ผลลัพธ์ คือ ผลที่ได้จากการทดลองสุ่มที่เสร็จสิ้นลง ซึ่งจะปรากฏเพียงทางหนึ่งทางเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นหัวหรือก้อยอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว การทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, หรือ 6 อย่าใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
2.3 เซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
แซมเปิลสเปซ (Sample Space) คือ เซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มและเป็นสิ่งที่เราสนใจ เรานิยมใช้สัญลักษณ์ S แทนแซมเปิลสเปซ จากความหมายของแซมเปิลสเปซ แสดงว่า ในการทดลองหรือการกระทำใด ๆ ก็ตาม ผลลัพธ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นสมาชิกในแซมเปิลสเปซทั้งสิ้น
ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก ถ้าเราสนใจแต้ม ของลูกเต๋าที่หงายขึ้นผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ลูกเต๋าขึ้นแต้ม 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 ดังนั้นแซมเปิลสเปซที่ได้คือ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
2.4 เหตุการณ์ (Events) คือ ผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม นิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่แทนเหตุการณ์ เช่น
ตัวอย่าง โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 2 ครั้งจงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม มี 4 แบบ คือ HH, HT, TH และ TT
ผลลัพธ์ของ เหตุการณ์ที่จะออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง มี 3 แบบ คือ HH, HT และ TH
2.5 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ คือ จำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆเท่ากับอัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจ (จะให้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้) ต่อ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆ กัน

จากสูตร

เมื่อกำหนดให้ E แทน เหตุการณ์ที่เราสนใจ
P(E) แทน ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
n(E) แทน จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์
S แทน ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
n(S) แทน จำนวนสมาชิกของผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

คุณสมบัติของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
1. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เท่ากับ 1
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากับ 0

3. รูปแบบการแทงแต้มไฮโล

ภาพที่ 2 แสดงแผงไฮโล
ก่อนเข้าสู่เทคนิค สูตรการแทงไฮโล เรามาดูกติกาคร่าวๆขอไฮโลกัน “ไฮโล” คือ เกมการพนันอย่างหนึ่ง มีอุปกรณ์การเล่นเป็นลูกเต๋า ที่มีแต้ม จาก 1 ถึง 6 จำนวน สามลูกจากนั้นเจ้ามือจะเอาลูกเต๋าไปใส่ในจานและใช้ฝาครอบปิดไว้แล้วก็เขย่า คนเล่นก็จะแทงแต้มของหน้าลูกเต๋า โดย การแทงแต้มนั้นจะมีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. แทงเต็ง คือ การแทงแต้ม 1 ไปจนถึงแต้ม 6 (ภาษานักพนันเรียก แต้ม 1 ว่า เอี่ยว) ถ้าลูกเต๋า 1 ใน 3 ลูก ลูกใดลูกหนึ่ง ออกแต้มตามที่เราแทง เราก็จะได้ เงิน 1 ต่อ นั่นคือ แทง 1 บาท ถ้าถูกจะได้ 1 บาท
2. แทงโต๊ด คือ การแทงแต้มเหมือนกับข้อ 1 แต่จะแทงทีละ 2 แต้ม ลูกเต๋า 2 ใน 3 ลูก จะต้องออกแต้มที่ทายควบไว้จึงจะถือว่า แทงถูก เช่น ถ้าแทงว่า โต๊ด 2-3 ถ้าเปิดฝาออกมาแล้ว เป็น 2-3-5 อย่างนี้ ถือว่าเราแทงถูก แต่ถ้าเป็น 2-4-5 หรือ 3-4-6 อย่างนี้ ถือว่าออกแค่แต้มเดียวที่เราทายไปจะถือว่าแทงผิด ด้วยการแทงโต๊ดมีความเสี่ยงสูงค่าตอบแทนจึงจ่ายที่ 5 ต่อ คือ แทง 1 บาท ถ้าถูก จะได้ 5 บาท
3. แทงสูง-ต่ำ คือการแทงแต้มรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ถ้าแต้มรวมอยู่ระหว่าง 3 แต้ม ไปจนถึง 10 แต้ม ก็ถือว่า "ต่ำ" แต่ถ้าแต้มรวมอยู่ระหว่าง 12 ไปจนถึง 18 แต้มก็ถือว่าเป็น "สูง" แทงแบบนี้ ก็จะได้เงิน 1 ต่อ
4. แทง 11 ไฮโล คือ การแทงแต้มรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ที่เท่ากับ 11 ซึ่งจะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่า "11 ไฮโล" 11 ไฮโล ออกยากมาก เพราะแต้มรวมต้องได้ 11 พอดี ห้ามขาด ห้ามเกิน ใครแทง 11 ไฮโล แล้วถูกขึ้นมา รับไปเลย 5 ต่อ คือ แทง 1 บาท ถ้าถูก จะได้ 5 บาท จากกฎกติกาวิธีการข้างต้นเราจะเห็นว่า มันมี ออก ต่ำ 11ไฮโล และสูง ซึงเป็นช่วงตัวเลขดังนี้ ไฮโลต่ำ แต้มที่ออก (3 4 5 6 7 8 9 10) 11 ไฮโลต่ำ แต้มที่ออก (11) ไฮโลสูง แต้มที่ออก (12 13 14 15 16 17 18)

ข้อสังเกต: แทงต่ำกับแทงสูง มีความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน จากสูตรไฮโลพื้นฐาน การแทงไฮโลสูตรแทงต่ำนั้นถ้าเราสังเกตโอกาสการออกไฮโลจะเห็นได้ว่าหน้าแต้มรวมที่ออกของไฮโลต่ำนั้นจะมีโอกาสมากกว่าออกไฮโลสูงอยู่หนึ่งหน้านั้นจะทำให้สถิติการออก ทำให้มีโอกาส 50% ต่อ 37.5% ไฮโลต่ำจึงมีสถิติออกมากกว่าไฮโลสูง

5. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478
พระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478)
น.อ. อาทิตย์ทิพอาภา ร.น.
เจ้าพระยายมราช
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2478
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพนันเสียใหม่
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

มาตรา 2(1) ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ซึ่งมีความขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความในมาตรา 853, 854 และ 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 4 ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดมีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้น จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้ และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น
มาตรา 4 ทวิ(1) ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
คำว่า การเล่น ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย

มาตรา 5 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น ซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น

มาตรา 6 ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน

มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกำหนด
(1) ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขของการเล่นพนันโดยชัดแจ้ง
(2) สถานที่ วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็นใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป ให้ระบุจำนวนสลากที่จะขายกับสถานที่วันและเวลาที่จะออกด้วย
(3) จำนวนบุคคลผู้จะเข้าเล่นมีกำหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย เว้นแต่การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16

มาตรา 8 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้

มาตรา 9 สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้น ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อน จึงนำออกจำหน่ายได้
ถ้ายังมิได้รับอนุญาตให้มีการเล่นที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ห้ามมิให้ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใด ๆ เข้าร่วมในการเล่นนั้น
มาตรา 9 ทวิ(2) ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายตามมาตรา 9 และที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก
มาตรา 9 ตรี(3) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 10 ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนัน
เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา
ประกาศหรือเอกสารอย่างใด ๆ อันมุ่งหมายให้เป็นการชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นดังกล่าวไว้ในมาตรา 9 วรรค 2 นั้น ตำรวจหรือกรมการอำเภอจะยึดและทำลายเสียก็ได้ ถ้าประกาศหรือเอกสารนั้นส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้รับที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไว้ก็ได้ แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้องแจ้งให้ผู้รับทราบ ถ้าผู้รับมีข้อโต้แย้งว่าประกาศหรือเอกสารนั้นมิได้เกี่ยวแก่การพนัน ผู้รับจะนำคดีไปฟ้องศาลภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าผู้รับมิได้นำคดีไปฟ้องศาลก็ดี หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจ้าพนักงานไปรษณีย์มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้
แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกดูโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรานี้ไม่ได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงว่า ในซองหรือในห่อนั้นมีสิ่งที่จะต้องริบและทำลายตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 11 เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่า ผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 12(1) ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 13 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 14 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 14 ทวิ(2) ผู้ใดกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปี กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก
(1) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก และปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
(2) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก หรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 15(1) นอกจากโทษที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วย และให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล
มาตรา 16(2) รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละสิบแห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย การเล่นหมายเลข 19 ในบัญชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดรายรับซึ่งหักรายจ่ายแล้ว และการเล่นหมายเลข 16 หมายเลข 18 และหมายเลข 20 ในบัญชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 หมายเลข 18 และหมายเลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละสองครึ่ง เพื่อให้เป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาตโดยกำหนดในกฎกระทรวงก็ได้
มาตรา 16 ทวิ(3) ภาษีที่จะต้องเสียตามความในมาตรา 16 และเงินค่าธรรมเนียมตามความในมาตรา 17 นั้น ให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดตามสภาพแห่งท้องถิ่นได้
มาตรา 17 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติ กำหนดเงินค่าธรรมเนียม กำหนดเงื่อนไขในการเล่นพนัน และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
รัฐมนตรี
บัญชี ก.

1. หวย ก. ข.
2. โปปั่น
3. โปกำ
4. ถั่ว
5. แปดเก้า
6. จับยี่กี
7. ต่อแต้ม
8. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
9. ไพ่สามใบ
10. ไม้สามอัน
11. ช้างงา หรือป๊อก
12. ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง
13. อีโปงครอบ
14. กำตัด
15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง
16. หัวโตหรือทายภาพ
17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่นเอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกันหรือการเล่นอื่น ๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้
18. บิลเลียดรู ตีผี
19. โยนจิ่ม
20. สี่เหงาลัก
21. ขลุกขลิก
22. น้ำเต้าทุก ๆ อย่าง
23. ไฮโลว์
24. อีก้อย
25. ปั่นแปะ
26. อีโปงซัด
27. บาการา
28. สล๊อทแมชีน


บัญชี ข.
1. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.
2. วิ่งวัวคน
3. ชกมวย มวยปล้ำ
4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
5. ชี้รูป
6. โยนห่วง
7. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
8. ตกเบ็ด
9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ
10. ยิงเป้า
11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
12. เต๋าข้ามด่าน
13. หมากแกว
14. หมากหัวแดง
15. ปิงโก
16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
17. โตแตไลเซเตอร สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
18. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
19. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยาม แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ
22. ดวด
23. บิลเลียด
24. ข้องอ้อย
25. สะบ้าทอย
26. สะบ้าชุด
27. ฟุตบอลโต๊ะ
28. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม
- พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482
- พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485
- พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485
- พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2490
- พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2503
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลได้รับเงินปันส่วนรายได้จากการอนุญาตให้เล่นการพนันไว้น้อยมาก โดยได้รับเพียง 10% ของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้น และรายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอแก่ภารกิจในอันที่จะบำรุงท้องถิ่น จึงควรเก็บภาษีการเล่นการพนัน หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี ข. แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นรายได้แก่เทศบาล
- พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการผิดกฎหมายอยู่โดยแพร่หลาย สมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ลงโทษหนักขึ้นเพื่อเป็นการปราบปราม
- พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีผู้ขายขายสลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลาก เป็นเหตุให้ประชาชนต้องซื้อสลากในราคาสูง และไม่อาจลงโทษแก่ผู้ขายได้ เพื่อเป็นทางป้องกันและปราบปรามจึงต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อมิให้ผู้ขายขายสลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลาก

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการ

กลุ่มผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินการ และเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณ ดังนี้
1. การคำนวณทางคณิตศาสตร์
2. ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล
3. ขั้นการนำไปใช้/เผยแพร่

1. การคำนวณทางคณิตศาสตร์
- คำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

สูตร ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ = จำนวนสมาชิกในเหตุการณ์
จำนวนสมาชิกในแซมเปิลสเปซ
หรือ P (E) =
เมื่อ P(E) แทน ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
n(E ) แทน จำนวนสมาชิกในเหตุการณ์
n(S) แทน จำนวนสมาชิกในแซมเปิลสเปซ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความน่าจะเป็นและร้อยละของผลบวกแต้ม 11 ไฮโล สูง และต่ำตามจำนวนเหตุการณ์

เหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น คิดเป็นร้อยละ
แต้มเท่ากับ11 27
12.50
แต้มน้อยกว่า 11 108
50.00
แต้มมากกว่า 11 81
37.50ตารางที่ 3 ตารางแสดงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ของลูกเต๋าสามลูก ร้อยละ และแสดงการเปรียบเทียบการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้ามือและผู้เล่น

เหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์ เงินรางวัล
(ต่อ) เจ้ามือ
ได้เปรียบ ผู้เล่น
ได้เปรียบ
11 ไฮโล 27
12.50 5 /
ต่ำ 108
50.00 1 / /
เหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์ เงินรางวัล
(ต่อ) เจ้ามือ
ได้เปรียบ ผู้เล่น
ได้เปรียบ
สูง 81
37.50 1 /
1 ต่ำ 73
33.80 2 /
2 ต่ำ 59
27.30 2 /
3 ต่ำ 50
23.10 3 /
4 ต่ำ 37
17.10 4 /
5 ต่ำ 29
13.40 5 /
6 ต่ำ 18
8.30 5 /
1 สูง 8
3.70 11 /
2 สูง 17
7.90 5 /
3 สูง 23
10.60 4 /
4 สูง 33
8.30 2 /
5 สูง 44
20.40 2 /
6 สูง 61
28.20 2 /
เป๋า 6
27.80 3 /
เต็ง
1, 2, 3, 4, 5, 6 91
42.10 1 /
เต็งเบิ้ล
16
7.40 2 /
เหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์ เงินรางวัล
(ต่อ) เจ้ามือ
ได้เปรียบ ผู้เล่น
ได้เปรียบ
โต้ด 2 ตัว 15
6.90 5 /
โต้ด 3 ตัว
มี 2 ตัว ซ้ำกัน 3
1.40 5 /
โต้ด 3 ตัว
ไม่มีตัวเลขซ้ำกัน 6
2.80 5 /

จากการคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าโอกาสที่ผู้เล่นได้เปรียบเจ้ามือมีน้อยมาก นั่นแสดงว่าการเล่นการพนันไฮโลมีความเสี่ยงต่อการเล่นมากคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นได้ชัดเจน

2. ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล
จากตารางพบว่า ประชาชนเห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมโครงการเลิกเล่นไฮโล และเมื่อพิจารณาโอกาสออกสูงน้อยกว่าต่ำ โอกาสออกต่ำมี ร้อยละ 50 โอกาสออกสูงร้อยละ 38 หากทอดลูกเต๋า หลบไม่ให้ออกต่ำไม่ได้ อาจโดนทุ่ม จะเห็นว่าการเล่นไฮโลเป็นการใช้ฝีมือไม่ใช่เป็นการเสี่ยงโชคชะตาตามความน่าจะเป็น เกมส์ไฮโลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เจ้ามือได้เปรียบผู้เล่นดังจากตารางวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเจ้ามือจ่ายเงินรางวัลน้อยกว่าความน่าจะเป็น จากการวิเคราะห์หากใครเสี่ยงดวงย่อมมีแต่เสียเงิน สรุป ไม่ควรหัดเล่นเกมส์การพนันไฮโล

3. ขั้นการนำไปใช้/เผยแพร่
นำวิธีการสำรวจและพิสูจน์ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Introduction of Probability) เสนอต่อเพื่อนนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จำนวน 1,760 คน และประชาชนในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 127,878 คน


บทที่ 4
ผลการดำเนินการ

จากการที่กลุ่มผู้จัดทำได้ดำเนินการคำนวณหาความน่าจะเป็น และร้อยละ ของลูกเต๋าสามลูกได้นำมาแสดงวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง ได้ดังนี้
จากการสำรวจความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในการเล่นลูกเต๋าสามลูก สรุปผลดังนี้

เหตุการณ์ 11 ไฮโล คิดเป็นร้อยละ 12.50 เหตุการณ์ ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 50.00
เหตุการณ์ สูง คิดเป็นร้อยละ 37.50 เหตุการณ์ 1 ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 33.80
เหตุการณ์ 2 ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 27.30 เหตุการณ์ 3 ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 23.10
เหตุการณ์ 4 ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 17.10 เหตุการณ์ 5 ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 13.40
เหตุการณ์ 6 ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 8.30 เหตุการณ์ 1 สูง คิดเป็นร้อยละ 3.70
เหตุการณ์ 2 สูง คิดเป็นร้อยละ 7.90 เหตุการณ์ 3 สูง คิดเป็นร้อยละ 10.60
เหตุการณ์ 4 สูง คิดเป็นร้อยละ 8.30 เหตุการณ์ 5 สูง คิดเป็นร้อยละ 20.40
เหตุการณ์ 6 สูง คิดเป็นร้อยละ 28.20 เหตุการณ์ เป๋า คิดเป็นร้อยละ 27.80
เหตุการณ์ เต็ง 1 คิดเป็นร้อยละ 42.10 เหตุการณ์ เต็ง 2 คิดเป็นร้อยละ 42.10
เหตุการณ์ เต็ง 3 คิดเป็นร้อยละ 42.10 เหตุการณ์ เต็ง 4 คิดเป็นร้อยละ 42.10
เหตุการณ์ เต็ง 5 คิดเป็นร้อยละ 42.10 เหตุการณ์ เต็ง 6 คิดเป็นร้อยละ 42.10
เหตุการณ์ เต็ง 11 คิดเป็นร้อยละ 7.40 เหตุการณ์ เต็ง 22 คิดเป็นร้อยละ 7.40
เหตุการณ์ เต็ง 33 คิดเป็นร้อยละ 7.40 เหตุการณ์ เต็ง 44 คิดเป็นร้อยละ 7.40
เหตุการณ์ เต็ง 55 คิดเป็นร้อยละ 7.40 เหตุการณ์ เต็ง 66 คิดเป็นร้อยละ 7.40
เหตุการณ์ โต๊ด 12 คิดเป็นร้อยละ 6.90 เหตุการณ์ โต๊ด 13 คิดเป็นร้อยละ 6.90
เหตุการณ์ โต๊ด 14 คิดเป็นร้อยละ 6.90 เหตุการณ์ โต๊ด 15 คิดเป็นร้อยละ 6.90
เหตุการณ์ โต๊ด 16 คิดเป็นร้อยละ 6.90 เหตุการณ์ โต๊ด 23 คิดเป็นร้อยละ 6.90
เหตุการณ์ โต๊ด 24 คิดเป็นร้อยละ 6.90 เหตุการณ์ โต๊ด 25 คิดเป็นร้อยละ 6.90
เหตุการณ์ โต๊ด 26 คิดเป็นร้อยละ 6.90 เหตุการณ์ โต๊ด 34 คิดเป็นร้อยละ 6.90
เหตุการณ์ โต๊ด 35 คิดเป็นร้อยละ 6.90 เหตุการณ์ โต๊ด 36 คิดเป็นร้อยละ 6.90
เหตุการณ์ โต๊ด 45 คิดเป็นร้อยละ 6.90 เหตุการณ์ โต๊ด 46 คิดเป็นร้อยละ 6.90
เหตุการณ์ โต๊ด 56 คิดเป็นร้อยละ 6.90
จากเหตุการณ์ที่ศึกษามาเมื่อนำผลบวกของแต้มมาพิจารณา คือ ผลบวกของแต้มเท่ากับ 11 จะมี 27 เหตุการณ์ ผลบวกของแต้มน้อยกว่า 11 จะมี 108 เหตุการณ์ และ ผลบวกของแต้มมากกว่า 11 จะมี 81 เหตุการณ์ ดังตาราง
เหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น คิดเป็นร้อยละ
11 ไฮโล 27
12.50
ต่ำ 108
50.00
สูง 81
37.50
บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “สำรวจชาวลูกยางฯ ให้ห่างไกลจากไฮโล” (A Survey Turns Out That Yangtalad Say No to a Dice Game.) นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน
2. ขอบข่ายเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปผลการศึกษา
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลการเปรียบเทียบการได้เปรียบ เสียเปรียบของเจ้ามือและผู้เล่น
2. เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบข้อมูลของการเล่นการพนันไฮโล
และรู้จักบทลงโทษของการเล่นการพนันไฮโล
3. เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อชุมชน

ขอบข่ายเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1. อัตราส่วนและร้อยละ
2. แผนภูมิรูปวงกลม
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

สรุปผลการศึกษา

ในการทอดลูกเต๋าหรือไฮโลโอกาสออกต่ำมี ร้อยละ 50 โอกาสออก 11 ไฮโล มีร้อยละ 12.5 โอกาสออกสูงร้อยละ 37.5 หากทอดลูกเต๋า หลบไม่ให้ออกต่ำไม่ได้อาจโดนทุ่ม จะเห็นว่าการเล่นไฮโลเป็นการใช้ฝีมือไม่ใช่เป็นการเสี่ยงโชคชะตาตามความน่าจะเป็น เกมส์ไฮโลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เจ้ามือได้เปรียบผู้เล่นดังจากตารางวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเจ้ามือจ่ายเงินรางวัลน้อยกว่าความน่าจะเป็น จากการวิเคราะห์หากใครเสี่ยงดวงย่อมมีแต่เสียเงิน สรุปไม่ควรหัดเล่นเกมส์การพนันไฮโล

อภิปรายผล
จากการสำรวจความน่าจะเป็นของลูกเต๋าสามลูก ทำให้ทราบว่าไม่ควรที่จะเล่นไฮโล เพราะโอกาสที่ผู้เล่นได้เปรียบเจ้ามือมีน้อยมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียด และที่สำคัญเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่ความรู้ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมนอกจากการเล่นไฮโล
2. ควรนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในเขตอำเภออื่นๆ
บรรณานุกรม

กวิยา เนวประทีป. เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น. ฟิสิกเซ็นเตอร์, 2547.
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง. คู่มือประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา จำกัด. พญาไทย, 2554
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. โครงงานคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์, 2542
นภัสสร สุทธิกุล. การจัดการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์วิชาการ, 2553
พิมพ์ครั้งที่ 2
มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล. กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : เป็นภาษาและศิลปะ จำกัด, 2550
มูลนิธิ สอวน. โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น.
มูลนิธิ สอวน. โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ.
วิชาการ, กรม กองวิจัยทางการศึกษา. รายงานการประเมินผลการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา
มหกรรมการศึกษา ปี 2000 . กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2540
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม2.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว. ลาดพร้าว, 2554
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-3) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2551
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-3) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2551
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. คู่มือการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : 2531
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. คู่มือโครงงานคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ :
บพิธการพิมพ์, 2541
สมวงศ์ แปลงประสพโชค. โครงงานคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : 2542 (อัดสำเนา)
สุวร กาญจนมยูร. โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด, ม.ป.ป.
_____ . โครงงานพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ :
คุรุสภาลาดพร้าว, 2540
โพสต์โดย โอ : [7 ส.ค. 2556 เวลา 20:33 น.]
อ่าน [33189] ไอพี : 10.0.1.89, 113.53.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม