ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยต

ชนัดดา มงคล. 2556. รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ
ปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง Smart English for Kids สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2. โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

บทคัดย่อ

ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั้นผู้รายงานมีความเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพัฒนาการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การรายงานครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องSmart English for Kids สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย เรื่องSmart English for Kids สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้จำนวนนักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 13 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งมี วงจรปฏิบัติการวิจัย 4 วงจร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 14 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 1 ชั่วโมง 2) เครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตการณ์การจัดประสบการณ์(ชุดที่ 1) แบบบันทึกการสังเกตการณ์การจัดประสบการณ์ (ชุดที่ 2) แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ใบกิจกรรม แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบท้ายวงจรและแบบสัมภาษณ์นักเรียน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัยเรื่องSmart English for Kids ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รายงานและผู้ช่วยวิจัย ได้ทำการบันทึกผลการปฏิบัติแล้วนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาสรุปหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข นำไปปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง Smart English for Kids สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ ดังนี้ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียน เช่นทบทวนบทเรียน การร้องเพลง การเล่นเกม ทำท่าทางประกอบเพลง 2) ขั้นสอน โดยการเสนอทีละปัญหาประกอบด้วย (1) ขั้นแก้ปัญหารายบุคคล (2) ขั้นแก้ปัญหาระดับกลุ่มย่อย (3) ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาระดับชั้น 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นฝึกทักษะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์ 5) ขั้นประเมินผล โดยการสังเกตจาก ใบกิจกรรม แบบฝึกทักษะและจากการทำแบบทดสอบ พบว่า นักเรียนฝึกการทำงานร่วมกันมีความสามัคคีกันในกลุ่ม รู้จักการรอคอย การช่วยเหลือกันในกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงได้ดี ในการทำแบบฝึกทักษะมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในการทำงาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง Smart English for Kids ผลปรากฏว่า นักเรียนจำนวนร้อยละ 90.90 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ70 ขึ้นไป

โพสต์โดย apinya : [10 ส.ค. 2556 เวลา 11:25 น.]
อ่าน [777] ไอพี : 101.51.203.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม