ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ผู้ศึกษา ศันสนีย์ วรรณคำ
โรงเรียน โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ มีความมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนแบบฝึกเสริมทักษะ การเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 Wonderful Grammar จำนวน 14 แผน แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 Wonderful Grammar จำนวน 14 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหน่วย Wonderful Grammar เป็นแบบปรนัยเลือกคำตอบ (Multiple Choices) แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.50-0.77 และค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.26-.66 ค่าความเชื่อมั่น rCC ทั้งชุดเท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 Wonderful Grammar ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 Wonderful Grammar ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์โดยเฉลี่ยพบว่ามีค่าเท่ากับ 84.05/85.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 Wonderful Grammar ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ พบว่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7734 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 77.34
3. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 Wonderful Grammar ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9 Wonderful Grammar โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
โดยสรุป การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส่งผลทำให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้นด้วย ซึ่งสมควรนำไปพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่อไป


โพสต์โดย ทัช : [2 ก.ย. 2556 เวลา 17:47 น.]
อ่าน [827] ไอพี : 202.29.214.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม