ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อโครงการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้รายงาน นายสุดสาคร จันทะล่าม
___________________________________________________

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model โดยใช้ประชากร จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมูเซอ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (µ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s )

ผลการประเมินโครงการ พบว่า
การประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท (Context) ด้านกระบวนการ (Input)ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งผลการประเมินทุกด้านดังกล่าวได้ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ก่อนดำเนินโครงการ พบว่าผลการประเมินด้านบริบท (Context) ก่อนดำเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ โครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนบ้านมูเซอ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูง และห่างไกล
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ก่อนดำเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ มีงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม รองลงมาคือ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ระหว่างดำเนินการโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ผู้บริหารและครูมีการวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และมีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ วิธีดำเนินการประเมินมีความหลากหลายเหมาะสม
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) หลังดำเนินโครงการ พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน มีการช่วยเหลือและประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของครู นักเรียน และชุมชน

โพสต์โดย ดำ : [18 ก.ย. 2556 เวลา 18:15 น.]
อ่าน [766] ไอพี : 118.175.146.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม