ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อน

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ด้วยนายวัชรพล มนตรีภักดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง “รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น” เพื่อให้ท่านที่สนใจ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนที่
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้นักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเปรียบเทียบความ สามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ก่อนและหลังการพัฒนาสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน จากนักเรียนที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยเก้าอี้รถเข็น จำนวน 10 คน วอคเกอร์ จำนวน 10 คน และไม้ค้ำยัน จำนวน 10 คน ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในปีการศึกษา 2555 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สรุปผลได้ดังนี้
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวในกลุ่มที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยเก้าอี้รถเข็น พบว่า พื้นหินอ่อนตรงประตูทางเข้าห้องเรียนซึ่งลาดเอียง ทำให้ล้อเก้าอี้ล้อเข็นลื่น ห้องสมุดเล็ก แคบ ไม่สามารถเข้าไปทีละหลายคนได้ ด้านนอกห้องครัวไม่มีราวกั้น ทำให้บางคนตกร่องน้ำ มีน้ำขัง ไม่สะอาด ทำความสะอาดยาก ทางขึ้นเรือนนอนชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันตกเป็นขั้นบันได ไม่เรียบ เป็นหลุม เก้าอี้ล้อเข็นขึ้นไม่ได้ ทางเดินเชื่อมระหว่างเรือนนอนกับอาคารเรียน ไม่มีที่หลบแดด หลบฝน สนามกีฬาไม่เพียงพอ ไม่มีที่หลบแดด ฝน สวนเกษตรพื้นเป็นดิน หญ้า เวลาฝนตกจะแฉะ ลื่น เก้าอี้ล้อเข็นเข้าไปไม่ได้ด้วยตนเอง
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ในกลุ่มที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยวอคเกอร์ พบว่า พื้นหินอ่อนตรงประตูทางเข้าห้องเรียนซึ่งลาดเอียง ทำให้วอคเกอร์ลื่น ห้องสมุดเล็ก แคบ ไม่สามารถเข้าไปทีละหลายคนได้ ด้านนอกห้องครัวไม่มีราวกั้น ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวตกร่องน้ำ มีน้ำขัง ไม่สะอาด ทำความสะอาดยาก ทางขึ้นเรือนนอนชั้น 1 เป็นขั้นบันได ไม่เรียบ เป็นหลุม ไม่ได้ระดับทำให้ขึ้นลำบาก ทางเดินเชื่อมระหว่างเรือนนอนกับอาคารเรียน ไม่มีที่หลบแดด หลบฝน สนามกีฬาไม่เพียงพอ ไม่มีที่หลบแดด ฝน สวนเกษตรพื้นเป็นดิน หญ้าเวลาฝนตกจะแฉะ ลื่น มีความลำบากในการเข้าไปศึกษา

ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ในกลุ่มที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยไม้ค้ำยัน พบว่า พื้นหินอ่อนตรงประตูทางเข้าห้องเรียนซึ่งลาดเอียง ทำให้ไม้ค้ำยันลื่น ห้องสมุดเล็ก แคบ ไม่มีความสะดวกในการเข้าไปใช้ ด้านนอกห้องครัวไม่มีราวกั้น ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวตกร่องน้ำ มีน้ำขัง ไม่สะอาด ทำความสะอาดยาก ทางขึ้นเรือนนอนชั้น 1 เป็นขั้นบันไดไม่เรียบ เป็นหลุม ไม่ได้ระดับเสี่ยงต่อการล้ม ทางเดินเชื่อมระหว่างเรือนนอนกับอาคารเรียน ไม่มีที่หลบแดด หลบฝน สนามกีฬาไม่เพียงพอ
ไม่มีที่หลบแดด ฝน สวนเกษตรพื้นเป็นดิน หญ้า เวลาฝนตกจะแฉะ ลื่น เสี่ยงต่อการล้ม
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้
1. ห้องเรียน พื้นหินอ่อนตรงประตูทางเข้าห้องเรียนซึ่งลาดเอียง ทำให้กลุ่มนักเรียนที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยเก้าอี้รถเข็น วอคเกอร์และไม้ค้ำยัน ลื่น ได้ดำเนินการพัฒนาโดยการปรับพื้นหินอ่อนตรงประตูทางเข้าห้องเรียนในส่วนที่ลาดเอียงเป็นหินกรวดทรายล้าง
2. ห้องสมุด ห้องเล็ก แคบ กลุ่มเก้าอี้รถเข็น วอคเกอร์ ไม่สามารถเข้าไปใช้ทีละหลายคนได้ กลุ่มไม้ค้ำยันไม่มีความสะดวกในการเข้าไปใช้ ได้ดำเนินการพัฒนาโดยการย้ายไปห้องใหม่ ขนาดเท่ากับ 2 เท่าของห้องเดิม พร้อมติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วยในการสืบค้นข้อมูล
3. ห้องครัว ด้านนอกไม่มีราวกั้น ทำให้กลุ่มที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็นบางคนตกร่องน้ำ กลุ่มที่ใช้วอคเกอร์ และกลุ่มที่ใช้ไม้ค้ำยันไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวตกร่องน้ำ มีน้ำขัง ไม่สะอาด ทำความสะอาดยาก ได้ดำเนินการพัฒนาโดยการทำราวกั้น ปูพื้นกระเบื้อง

4. เรือนนอน ทางขึ้นเรือนนอนชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันตกเป็นขั้นบันได ไม่เรียบเป็นหลุม กลุ่มเก้าอี้ล้อเข็นขึ้นไม่ได้ กลุ่มวอคเกอร์ขึ้นลำบาก กลุ่มไม้ค้ำยันเสี่ยงต่อการล้ม ได้ดำเนินการพัฒนาโดยการปูพื้นหินกรวดทรายล้างและปรับเป็นทางลาด ทางเดินเชื่อมระหว่างเรือนนอนกับอาคารเรียนไม่มีที่หลบแดด หลบฝน ได้ดำเนินการพัฒนาโดยการทำทางเดินพร้อมหลังคา
5. สนามกีฬาไม่เพียงพอ ไม่มีที่หลบแดด ฝน ได้ดำเนินการพัฒนาโดยการทำลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา
6. สวนเกษตร พื้นเป็นดิน หญ้าเวลาฝนตกจะแฉะ ลื่น กลุ่มเก้าอี้ล้อเข็นเข้าไปไม่ได้ด้วยตนเอง กลุ่มวอคเกอร์มีความลำบากในการเข้าไปศึกษา กลุ่มไม้ค้ำยันมีความเสี่ยงต่อการล้ม ได้ดำเนินการพัฒนาโดยการ ปูพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ก่อนและหลังการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรากฏผลดังนี้
นักเรียนกลุ่มที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยเก้าอี้รถเข็น พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกรายการ และนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทุกรายการ
นักเรียนกลุ่มที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยวอคเกอร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกรายการ และนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทุกรายการ
นักเรียนกลุ่มที่ใช้กายอุปกรณ์ด้วยไม้ค้ำยัน พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนหลังการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกรายการ และนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทุกรายการ

…………………………………
นายวัชรพล มนตรีภักดี
ร องผู้อำนวยการชำนาญการ

โพสต์โดย นายวัชรพล มนตรีภักดี : [10 ต.ค. 2556 เวลา 13:30 น.]
อ่าน [765] ไอพี : 180.183.225.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม