ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัต

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้วิจัย นางบุญวรางค์ เหลาพรม
สถาบัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ปีที่พิมพ์ 2555


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ (4) ศึกษาเจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม และใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
(ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 และ (3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.59 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t–test, Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/96.27 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงมากคิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.44 (S.D.; &#177;1.70) และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.54 (&#177;2.76) คะแนน ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=39.03, P<0.000, df=49)
4. เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) หน่วยพัฒนาการของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนี้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=44.50, P<0.000, df=49) ผลคะแนนเจตคติโดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน จึงสามารถสรุปได้ว่าภายหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้แล้ว นักเรียนมีความรู้มากขึ้นและมีเจตคติอยู่ในระดับเห็นด้วยมากต่อเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์

โพสต์โดย Dr.rochn : [18 ต.ค. 2556 เวลา 16:56 น.]
อ่าน [847] ไอพี : 1.1.150.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม