ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ-รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็ก ชุด ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ๘ ป

รายงาน การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็ก ชุด ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาล เขาสวนกวาง
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสุดาดวง คันธารส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ อำเภอเขาสวนกวาง ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๔

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็ก ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ด้านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็ก ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ด้าน ๓) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนย่อความ ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็กและเทคนิคผสม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ โรงเรียนอนุบาล เขาสวนกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒๕ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๔๐ แผน บทเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็ก ชุดปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๘ เล่ม ๘ เรื่อง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน ๔๐ ข้อ โดยใช้สถิติใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่า IOC ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (E๑/E๒ )



ผลการศึกษาพบว่า
๑. ผลการสร้างหนังสือการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่งเสริมการอ่าน ป๊อบอัพเล่มเล็ก ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ด้านตามหลักสูตรแกนกลาง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ นักเรียนได้คะแนนด้านกระบวนการ (E๑) เฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๑๐และคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านผลลัพธ์ (E๒ ) เท่ากับ ๘๕.๔๐ นั่นแสดงให้เห็นว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็กที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๑๐/๘๕.๔๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือร้อยละ ๘๐/๘๐
๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ ด้วยการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านป๊อบอัพเล่มเล็ก ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ด้าน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียนเท่ากับ ๕๗.๑๐ คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนเท่ากับ ๘๕.๔๐ ซึ่งทำคะแนนหลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน นั่นแสดงว่าการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
๓. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนย่อความ ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ป๊อบอัพเล่มเล็กและเทคนิคผสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยด้านกระบวนการขั้นที่ ๑-๔ ซึ่งเป็นคะแนนด้านกระบวนการ (E๑) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๔๓ และได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการเขียนย่อความ (E๒ ) เท่ากับ ๘๒.๓๐ ซึ่งมีค่าคะแนนความสามารถในการเขียนย่อความสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือได้คะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๔๓/๘๒.๓๐ สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือร้อยละ ๘๐/๘๐










โพสต์โดย สุดาดวง ขอนแก่น : [20 ต.ค. 2556 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [3281] ไอพี : 10.97.127.120, 49.23
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม