ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที

บทคัดย่อ

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ชื่อผู้วิจัย นายชูชาติ อะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อการสร้างและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงาน ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบการดำเนินงาน ระยะที่ 3 เป็นการตรวจสอบรูปแบบการดำเนินงาน และระยะที่ 4 เป็นการทดลองใช้และผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 10 คน คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จำนวน 9 คน และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบการดำเนินงาน จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร รูปแบบการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรแบบสอบถามสำหรับการประเมินรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรและแบบประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1. การสร้างรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีดังนี้
1.1 สภาพการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พบว่า โดยรวมมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีสภาพการดำเนินงานสูงสุด คือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รองลงมาคือ ด้านบริการอนามัยโรงเรียน/โภชนาการ อาหารที่ปลอดภัย และด้านนโยบาย การบริหารและการมีส่วนร่วม
1.2 ปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พบว่า โดยรวมมีปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยด้านที่มีปัญหาการดำเนินงานสูงสุดคือ ด้านนโยบาย การบริหารและการมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านบริการอนามัยโรงเรียน/โภชนาการ อาหารที่ปลอดภัย และ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามลำดับ
1.3 การสร้างรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พบว่า ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย หลักร่วมคิด (Thinking) หลักร่วมปฏิบัติ (Doing) และหลักร่วมตรวจสอบและพัฒนา (Check and Development)
2. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีดังนี้
2.1 การตรวจสอบรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พบว่า โดยรวมรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือ ด้านหลักร่วมตรวจสอบและพัฒนา (Checking and Development) รองลงมาคือ ด้านหลักร่วมปฏิบัติ (Doing) และด้านหลักร่วมคิด (Thinking) ตามลำดับ
2.2 ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ของคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับรางวัลเหรียญทอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินเกินร้อยละ 80 โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ด้านนโยบาย การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กรท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการบริการอนามัยโรงเรียน/โภชนาการอาหารที่ปลอดภัยฯ และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามลำดับ

โพสต์โดย aom : [7 พ.ย. 2556 เวลา 12:17 น.]
อ่าน [777] ไอพี : 182.93.182.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม