ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการธนาคารออมความดีเพื่อส่งเสริมคุณลักษณ์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก สังกัดกรุงเทพม

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการธนาคารออมความดี เพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปะ
กอก ปีการศึกษา 2554
ผู้ศึกษา นายเอกรัช คุ้มผิวดำ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายถวัลย์ มหิมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
2. ดร.จามจุรี จำเมือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
3. นางจิตเกษม ทองนาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
4. นายระวิ สุทธิเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพิกุล สำนักงานเขตตลิ่งชัน
โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
5. นายวรพล คงแก้ว วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ชื่อสถานการศึกษา / หน่วยงาน โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ความพึงพอใจ เปรียบเทียบความพึงพอใจ และผลการพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียนโดยใช้โครงการธนาคารความดีเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก ปีการศึกษา 2554 ตามวงจร PDCA คือ การวางแผน การปฏิบัติงาน และตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไข ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน โดยมีกลยุทธ์คือ การใช้โครงการธนาคารความดีเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมการบันทึกความดีในรูปการออมความดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 590 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ที่กำหนดจำนวนตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และ ฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานด้วย t-test ผลการศึกษาพบว่า
1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่า ความเหมาะสมของโครงการธนาคารออมความดี เพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางประกอกมีความเหมาะสมมากที่สุด (x ̅=4.53) โดยรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ (x ̅=4.65) ด้านปัจจัยการนำเข้า (x ̅=4.59) ด้านผลผลิต (x ̅=4.56) และด้านสิ่งแวดล้อม (x ̅=4.35)
2. ก่อนการดำเนินงาน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=3.16) ส่วนหลังการดำเนินโครงการ บุคลากรมีความพึงพอใจตอโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ(x ̅=4.79)
3. ก่อนการดำเนินงาน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจหลังดำเนินงานโครงการธนาคารออมความดีเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก มากกว่าก่อนดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียน ระหว่างดำเนินโครงการ ได้รับการพัฒนาในภาพรวม ร้อยละ 73.33 โดยมีบางหัวข้อยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 ส่วนหลังการดำเนินโครงการนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณ์ จากการเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการธนาคารออมความดี เพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอกแล้ว โดยภาพรวมร้อยละ 87.05 บรรลุตามเกณฑ์พัฒนา คือร้อยละ 80 และเพิ่มขึ้นโดยจากก่อนการดำเนินงานเฉลี่ยรวมร้อยละ 3.72

โพสต์โดย เอกรัช : [7 พ.ย. 2556 เวลา 13:10 น.]
อ่าน [944] ไอพี : 110.77.227.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม