ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา
ปีการศึกษา 2555
ผู้ประเมิน นายภาคภูมิ รังษิมาศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2555

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา ปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความสอดคล้อง และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เกี่ยวกับ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของสถานที่ ความเพียงพอของงบประมาณและ ความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงาน ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการวางแผน การมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู และการนิเทศติดตามโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับปริมาณของแหล่งเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนของครู ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
O -NET และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ โครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 638 คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 291 คน ครู จำนวน 56 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 291 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ไพศาลีพิทยา ปีการศึกษา 2555 พบว่าโดยภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก รองลงมา ได้แก่ ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ไพศาลีพิทยา ปีการศึกษา 2555 พบว่าโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเพียงพอของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของอาคารสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ไพศาลีพิทยา ปีการศึกษา 2555 พบว่าโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนและด้านการดำเนินงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการปรับปรุงพัฒนางาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
4. ผลการประเมินผลผลิต โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไพศาลีพิทยา
ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินผลผลิต พบว่า โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็น รายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ปริมาณแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา อย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้ของครูในการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O – NET มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ความพึงพอใจของครู และความพึงพอใจของนักเรียน

โพสต์โดย เอฟ : [12 พ.ย. 2556 เวลา 13:48 น.]
อ่าน [776] ไอพี : 182.53.183.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม