ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ศึกษา นางขวัญใจ สุขเกื้อ
ปีที่ศึกษา 2556
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มี 4 ชนิดได้แก่ (1) หนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 หนูนุ้ยกลับใจ เล่มที่ 2 ยอดทองเด็กกำพร้า และเล่มที่ 3 พูนแก้วผู้วิเศษ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือ) จำนวน 10 แผน เวลา 13 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง มีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ดำเนินการสอนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง เก็บรวมรวมคะแนนระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เมื่อเรียบจบทั้ง 3 เรื่อง ก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียน และได้สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test dependent)
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.89/85.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนด้อยโอกาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง ชุด พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 4.55 เมื่อพิจารณาแต่ละเรื่องพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเรื่อง ยอดทองเด็กกำพร้า มากที่สุด 4.65 ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เรื่องพูนแก้วผู้วิเศษ มีค่าเฉลี่ย 4.54 ระดับมากที่สุด รองลงมา เรื่อง หนูนุ้ยกลับใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ระดับมาก ตามลำดับ

โพสต์โดย somjit : [6 ธ.ค. 2556 เวลา 01:52 น.]
อ่าน [729] ไอพี : 49.49.214.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม