ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อรายงานกระบวนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน 2. เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนา-เสนี ของครู และนักเรียน ก่อนดำเนินการพัฒนาและหลังดำเนินการพัฒนา การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA ได้แก่ การวางแผน (Plan = P) การปฏิบัติ (Do = D) การตรวจสอบ (Check = C) การปรับปรุงแก้ไข (Act = A) โดยมีความพึงพอใจครู และนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 417 คน ประกอบด้วย ครูจำนวน 97 คน นักเรียน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน จัดกระทำและตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (X̄) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้การทดสอบค่าที (t - test) ผลการดำเนินการพัฒนา พบว่า
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ก่อนดำเนินการพัฒนา ครู และนักเรียน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี หลังดำเนินการพัฒนา ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุกด้าน
3. เปรียบเทียบการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ก่อนดำเนินการพัฒนา และสิ้นสุดการพัฒนา ตามความพึงพอใจของครู และนักเรียน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน

หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA พบว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านความพึงพอใจของครู นักเรียนที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมหลังการพัฒนาพบว่า ครู นักเรียน ต่างมีความพึงพอใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก ครู นักเรียน มีความคิดเห็นว่าหลังการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ของโรงเรียนแล้ว ครู นักเรียนมีความมั่นใจต่อการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของโรงเรียน ต่างเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้น ทั้งในเวลาเรียนและเวลาว่าง และช่วยกันดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2. ผลที่เกิดขึ้นต่อครู นักเรียน และโรงเรียน
ผลที่เกิดขึ้นต่อครู พบว่า ครูให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ
เป็นอย่างดี ครูมีความมั่นใจในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ครูมีความตั้งใจและมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการดูแลรักษาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริการ ฯลฯ
อย่างเต็มศักยภาพ และมีความกระตือรือร้น ในการกวดขันพฤติกรรมของนักเรียนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ส่งผลให้โรงเรียนมีความสะอาดสวยงาม
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียนมากขึ้น นักเรียนรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และช่วยกันดูแลวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ทำให้ปัญหาการทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียนลดน้อยลง การหนีเรียนของนักเรียนลดลง
นักเรียนมีความสุขต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนและรักโรงเรียนมากขึ้น
โดยสรุป ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ทำให้ครู นักเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู นักเรียนมีความสุขต่อการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้น
เผยแพร่โดย นายธนกฤต พราหมน์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี

โพสต์โดย ปีเตอร์ : [7 ม.ค. 2557 เวลา 12:43 น.]
อ่าน [858] ไอพี : 10.10.14.112, 202.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม