ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ

นางปราณี สุขประเสริฐ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวมีสอบก่อนเรียนและสอบ หลังเรียน (One Group Pretest-Posttest design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้โรงเรียนบ้านคำไฮ (เจริญวิทยาคาร) เพราะมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง และโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 คน รวบรวมข้อมูลที่ได้ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าเฉลี่ย ( ) เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองพบว่าการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นควรใช้สื่อที่เป็นเอกสารเพราะ ราคาถูก สามารถพิมพ์เองได้ด้วยคอมพิวเตอร์พื้นฐานของโรงเรียน โดยการสอนต้องให้ครูเป็นผู้อ่านให้ฟังแล้วใช้การสอนถามนักเรียนถึงความเข้าใจจากการ อีกทั้งสื่อที่เป็นเอกสารควรที่จะมีกิจกรรมการเรียนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก สามารถนำติดตัว ไปเรียนได้โดยไม่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้า
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลองกับ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 70.95/63.33 ครั้งที่ 2 ทดลองแบบกลุ่ม (Small Group Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 79.05/71.67 ครั้งที่ 3 ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 81.43/82.75
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขั้นทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.67/83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนรู้ลำดับที่ 1 คือ เรื่องที่ 4 กระปุกทำสวนและเรื่องที่ 7 ผ้าของพ่อ ลำดับที่ 2 คือ เรื่อง 3 นักคิดสร้างสรรค์และเรื่องที่ 6 ขุมทรัพย์ในดิน และลำดับสุดท้าย คือ เรื่อง 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องที่ 5 น้องส้มนักสะสม
ส่วนด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมาก

โพสต์โดย billboss : [31 ม.ค. 2557 เวลา 10:39 น.]
อ่าน [599] ไอพี : 171.7.25.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม