ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้า

ชื่อผู้ศึกษา นางพัชรีภรณ์ เลิศบุญรัตน์

ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 29 คน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการนับจำนวน ทักษะด้านการจำแนก ทักษะด้านการเปรียบเทียบ และทักษะด้านการเรียงลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่มือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา จำนวน 30 แผน และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด 20 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อน-หลัง การจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษาด้วยแบบทดสอบและรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยแบบวัดและประเมินผลตามแผน การจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยค่าสถิติเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมจากข้อมูล ก่อน-หลังด้วยสถิติร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา ช่วง 10 สัปดาห์ จากการวัดและประเมินผลทุกแผน 30 แผน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 10 ช่วงสัปดาห์ ผลปรากฏว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์รายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการนับจำนวน การจำแนก การเปรียบเทียบ และด้านการเรียงลำดับ และในภาพรวม เริ่มสัปดาห์แรก ผลการวัดและประเมินเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ระดับพอใช้ (1.58, 1.69, 1.51, 1.64 และ 1.61 ตามลำดับ) เมื่อจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษาจนถึงสัปดาห์ที่ 10 ผลการวัดและประเมินของเด็กมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ระดับดี (2.99, 2.89, 2.83, 2.90 และ 2.90 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแต่ละด้านและภาพรวม ปรากฏว่า มีการพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ และผลรวมโดยเฉลี่ย ( ) ของแต่ละพฤติกรรมและภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน (2.291, 2.174, 2.136, 2.143 และ 2.188 ตามลำดับ) แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทำการทดสอบโดยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ผลปรากฏว่า หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา เด็กมีคะแนนรายพฤติกรรม และภาพรวม ได้แก่ทักษะด้านการนับจำนวน การจำแนกการเปรียบเทียบ และด้านการเรียงลำดับ และภาพรวม (4.72, 4.83, 4.86, 4.86 และ 4.82 ตามลำดับ) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา (1.48, 1.69, 1.76, 1.41 และ1.59 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาถึงผลต่างของคะแนนทั้ง 2 ส่วน ผลปรากฏว่า มีความแตกต่างกันทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ดังนี้ ทักษะด้านการนับจำนวน มีความแตกต่างกัน 3.24 คิดเป็นร้อยละ 64.83 ทักษะด้านการจำแนก มีความแตกต่างกัน 3.14 คิดเป็นร้อยละ 62.76 ทักษะด้านการเปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน 3.10 คิดเป็นร้อยละ 62.07 ทักษะด้านการเรียงลำดับ มีความแตกต่างกัน 3.45 คิดเป็นร้อยละ 68.97 และในภาพรวม มีความแตกต่างกัน 3.23 คิดเป็นร้อยละ 64.66 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรรษาทุกพฤติกรรมและภาพรวม

โพสต์โดย p : [7 เม.ย. 2557 เวลา 08:41 น.]
อ่าน [637] ไอพี : 171.4.251.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม