ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive schools) ของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม
(Inclusive schools) ของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้ประเมิน ว่าที่ ร.ต. เบญจรงค์ ทองอ่อน
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปีที่ดำเนินการประเมิน ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive schools) ของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติตามโครงการ และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลผลิตของโครงการด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบชิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย นักเรียนเรียนรวม 851คน นักเรียนทั่วไป 290 คน ผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม 851คน ครูและบุคลากร 19 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 493 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลการประเมินโครงการ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นโยบายของโรงเรียน ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม เห็นว่า บริบทของโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68, S.D. = 0.54) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านบริบททุกข้อมีความสอดคล้องกับโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ1วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ การสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม เห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24, S.D. = 0.59) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้นทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ยกเว้น โรงเรียนจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการตามโครงการอย่างเพียงพอ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง

3. ด้านกระบวนการของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติตามโครงการ ได้แก่ การวางแผน ด้านการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบผลงาน และด้านการปรับปรุงพัฒนางาน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร โดยรวมเห็นว่า การปฏิบัติงานของโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55, S.D. = 0.52) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

4. ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลผลิตด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร นักเรียนเรียนรวม นักเรียนทั่วไป และผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม โดยรวมเห็นว่า ผลผลิตของโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54, S.D. = 0.60) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด


คำสำคัญ : การประเมิน/โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive schools) ของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ/นักเรียนเรียนรวม

โพสต์โดย pae : [22 เม.ย. 2557 เวลา 12:21 น.]
อ่าน [720] ไอพี : 182.53.112.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม