ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชา ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ชั้นป

ประภัสสร แก้วโยธา 2556. รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชา ค15101 คณิตศาสตร์
เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชา ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ .5 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชา ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอซ่าง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 41 คน โดยการเลือกแบบสุ่มเจาะจง (Purposive random sampling)
ผลการศึกษาเป็นดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชา ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ .5 ขึ้นไป พบว่า ชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชา ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.74/82.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7028 สูงกว่า .5 ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าหลังจากเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะแล้ว นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.28 จึงสรุปได้ว่า ชุดแบบฝึกเสริมทักษะดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในจัดการเรียนการสอนได้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราช-ประชานุเคราะห์ 26 ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชา ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นนั้นทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุ-เคราะห์ 26 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราช-ประชานุเคราะห์ 26 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.39, S.D. = 0.65)
4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ-เสาะหาความรู้ (5E) พบว่าหลังจากการเรียนรู้นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 33.05 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ 2.37 คิดเป็นร้อยละ 82.62 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลและเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้มีโอกาสในฝึกคิดและฝึกปฏิบัติทำให้ความรู้คงทนและจดจำได้นาน

โพสต์โดย จุ๋ม : [30 พ.ค. 2557 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [821] ไอพี : 1.179.150.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม