ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ อำเภอห้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ
โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ปีที่ศึกษา 2556
การรู้จักครองตนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของคนที่จะทำงานให้สำเร็จ หากนักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบย่อมจะพัฒนาและเจริญก้าวหน้า เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข แต่ถ้าหากนักเรียนขาดความรับผิดชอบย่อมจะเป็นอุปสรรค และปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตามกรอบการศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่ม
ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 27 คน ได้แก่ ผู้ศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ จำนวน 27 คน กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 133 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน175 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 27 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 133 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาของโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ โรงเรียนขาดการส่งเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเองและสถานศึกษา ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์และจากการประชุมระดมความคิดของผู้ร่วมศึกษา ได้กำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจึงได้ดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 มีการพัฒนาใน 2 ส่วนคือ การพัฒนากลุ่มผู้ร่วมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในกระบวนการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโดยการประชุมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีและ กิจกรรมเด็กดีศรีเมืองโพธิ์ ผลของการดำเนินการ พบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ วงรอบที่ 2 ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้ร่วมกันดำเนินการกลยุทธ์เดิมต่อเนื่อง และได้เพิ่มรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมคือ ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประเมินการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีวินัยด้านความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น ได้แก่ ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน รู้จักระวังและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ และนักเรียนมีวินัยด้านความรับผิดชอบต่อสถานศึกษามากขึ้น ได้แก่ รักษาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน และรักษาสมบัติของโรงเรียน ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจและประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
โดยสรุป การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบของนักเรียนแม้ว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2 คน ที่มีพฤติกรรมขาดวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ที่พบคือ ไม่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการรับประทาน รวมถึงไม่สนใจคำตักเตือนของครู เพื่อน และผู้ปกครอง แต่ถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้ว นับได้ว่าการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนกลุม
เปาหมายส่วนใหญ่ไดรับการยกยองชมเชย เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อน ๆ และนองในโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาวินัยที่ยั่งยืนได้

โพสต์โดย เก็จกาญจน์ จุมพลมา : [5 มิ.ย. 2557 เวลา 10:46 น.]
อ่าน [699] ไอพี : 202.29.176.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม