ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนสตรีปากพนัง
ชื่อผู้ประเมิน นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด
โรงเรียน : โรงเรียนสตรีปากพนัง
ปีการประเมิน : 2556

การประเมินครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อประเมินประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสตรีปากพนัง โดยใช้รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)
(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสตรีปากพนัง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร-ครู จำนวน 82 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 1,689 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1,600 คน รวม 3,384 คน ในปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นจำนวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา-ครู และกรรมการสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินบริบท (Context) จำนวน 26 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา-ครู และกรรมการสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) จำนวน 7 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร-ครู เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการ (Process) จำนวน 21 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร-ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินผลผลิต (Product) จำนวน 11 ข้อ ฉบับที่ 5 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสตรีปากพนัง จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการพบว่า
1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสตรีปากพนัง โดยใช้รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
 
1.1 ด้านบริบท (Context) ของโครงการโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเป็นไปได้ของโครงการ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์โครงการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการในส่วนของความพร้อมและทรัพยากร
ในการดำเนินงาน โดยรวมมีความเพียงพอ/เหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูมีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน รองลงมา คือผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการอำนวยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีผลการประเมินในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา คือ ช่วงเวลาดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.4 ด้านผลผลิต โดยรวมนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ รองลงมา คือนักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูที่ปรึกษามีการติดต่อ/ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมกับครูที่ปรึกษา นักเรียนเห็นว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนได้รับทราบการรายงานผลด้านการเรียนจากครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เธียร : [28 ส.ค. 2557 เวลา 19:20 น.]
อ่าน [572] ไอพี : 110.78.154.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม