ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค LT กลุ่มสาระการเรียนรู้ก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT และ 4.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1. เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 1-2 ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านนาพรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน 2. เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 3 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2555 และ 3. เพื่อการใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาพรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทคนิค LT จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 50 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT 4 ด้าน จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ (%) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้

1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT

พบว่า การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) มีความถูกต้อง เหมาะสม ทั้ง 10 เล่ม ในด้านโครงสร้างของเนื้อหา การใช้ภาษา รูปภาพประกอบ การวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุดและจากผลการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT

กับกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) = 82.85 /80.83 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มีค่า เท่ากับ 0.69 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

( งานเกษตร) พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

4. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) พบว่า คะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด

การวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นๆตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย นายสุวรรณ ไชยรัตน์ : [30 ธ.ค. 2557 เวลา 22:13 น.]
อ่าน [768] ไอพี : 49.230.172.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม