ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสง สพม.31

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขามสะแกแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 3 คือ คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) โรงเรียนขามสะแกแสง รวมทั้งสิ้น 69 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 309 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมี 2 ชุด ชุดที่ 1 เพื่อสอบถามคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งครอบคลุม 4 ด้านคือ

(1) การประเมินบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อม (2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า

(3) การประเมินด้านกระบวนการและ (4) การประเมินด้านผลผลิต และชุดที่ 2 เพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของครูที่ปรึกษาที่ต้องดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรอง (2) การส่งเสริมนักเรียน (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา (4) การส่งต่อและ (5) ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความถี่

การประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam มี 4 ด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน ดังนี้

ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวม พบว่าการดำเนินการในด้านนี้ได้ผลในระดับมากโดยคณะกรรมการเห็นความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านปัจจัย โดยภาพรวม พบว่าการดำเนินการในด้านนี้ได้ผลในระดับปานกลาง โดยโรงเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 1: 20 – 25 คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) ยังไม่มีการกำหนดแผน หรือปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ด้านกระบวนการ โดยภาพรวม พบว่าการดำเนินการในด้านนี้ได้ผลในระดับปานกลาง โดยครูที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำการคัดกรองนักเรียน รวมทั้งมีการส่งเสริมนักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา

ด้านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่าการดำเนินการในด้านนี้ได้ผลในระดับมาก โดยพบว่าการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี นักเรียนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกตามความสภาพของตนเอง และคณะกรรมการเห็นว่าโครงการที่ดำเนินการอยู่ ได้ผลในระดับมากซึ่งหมายความว่าโรงเรียนควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป

ส่วนผลการประเมินตามกรอบการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และปานกลาง 1 ด้านดังนี้

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรอง โดยภาพรวมพบว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนเห็นว่าครูที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อทำการคัดกรอง ครูที่ปรึกษาได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน SDQ และประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ อยู่ในระดับมาก

ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวม พบว่าการดำเนินการในด้านนี้อยู่ในระดับมากโดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโฮมรูมในระดับมาก กิจกรรมโฮมรูมที่จัดเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านการเรียนจากครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวม พบว่าการดำเนินการในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและครูที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านโทษของสารเสพติด

ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวม พบว่าการดำเนินการในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางโดยครูที่ปรึกษามีการประสานงานติดตามครูที่รับช่วงเพื่อดูแลแก้ไขนักเรียนที่ถูกส่งต่อ

ด้านผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า การดำเนินการอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนเห็นว่าโครงการนี้ปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างมาก มีประโยชน์สำหรับนักเรียน สมควรที่จะดำเนินการต่อไป

โพสต์โดย นายสันติ ธูปกลาง : [5 ม.ค. 2558 เวลา 15:05 น.]
อ่าน [721] ไอพี : 110.77.237.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม