ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกเ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจโดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโรง

ผู้รายงาน นางสไบทิพย์ คงเจริญ

พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ตามเกณฑ์ 75/75 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านหนองโรง ก่อนการใช้และหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC 3) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโรง 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองโรง จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทาน จำนวน 10 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC จำนวน 20 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 5 ข้อ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test for dependent samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจาก

นิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เมื่อทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเท่ากับ 76.28/77.67 และเมื่อทดลองกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 23 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.04/78.41 ตามเกณฑ์ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนการทดลองและ

หลังการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

3.พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหนองโรง

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบว่า ทุกพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางเป็นอันดับแรก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม รองลงมา ได้แก่ การทำงานเสร็จทันเวลา และการรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีพัฒนาการพฤติกรรมการทำงานกลุ่มสูงขึ้นตามลำดับ

4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโรง มีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจากนิทานประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ข้อเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เนื้อเรื่องในนิทานน่าสนใจทำให้ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และการเรียนแบบร่วมมือทำให้นักเรียนมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

โพสต์โดย ครูบี : [30 ม.ค. 2558 เวลา 21:47 น.]
อ่าน [623] ไอพี : 180.180.218.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม