ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ก

ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้เขียน นายสมเศียร สีบัว

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) กลุ่มที่ศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 25 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 81.12/85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

2. คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 49.87 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเป็น ร้อยละ 80.26 คะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 30.39 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

โพสต์โดย ครูเศียร : [25 ก.พ. 2558 เวลา 15:37 น.]
อ่าน [716] ไอพี : 101.109.187.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ จะไปเหยียบดาวบนฟ้า

  ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณค่ะ ดีจริงๆ เยี่ยมจริงๆ สรรหาสิ่งดีๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ ขอให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปนะค่ะ.....

วันที่โพสต์ [26 ก.พ. 2558 เวลา 15:08 น.] ไอพี : [182.53.78.2] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ฝ้าย

  ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณค่ะ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ

วันที่โพสต์ [27 ก.พ. 2558 เวลา 09:44 น.] ไอพี : [182.53.82.92] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูหน่อย

  ความคิดเห็นที่ 3

เหมาะแก่การนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เป็นผลงานที่ดีเยี่ยม

วันที่โพสต์ [27 ก.พ. 2558 เวลา 15:35 น.] ไอพี : [202.29.176.208] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูกาญ

  ความคิดเห็นที่ 4

เป็นผลงานที่น่าสนใจ ขออนุญาตติดต่อเพื่อนำมาปรับใช้ที่โรงเรียน

วันที่โพสต์ [27 ก.พ. 2558 เวลา 15:46 น.] ไอพี : [202.29.176.208] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม