ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมของเด็กปฐมว

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรม

เกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางทรงพร อินสองใจ

ปีการศึกษา : 2556

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายพฤติกรรมระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้ สื่อประสม และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชน บ้านเฟือยลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 หลังจากที่ผู้ศึกษาได้นำการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงได้นำไปทดลองใช้กับประชากรที่ศึกษา ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 27 คน โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีวิธีดำเนินการประเมิน ดังนี้ ทำการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการจับคู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ และการจัดหมวดหมู่ ที่สร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ ดำเนินการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการศึกษา พบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายพฤติกรรมระหว่าง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมเป็นช่วงสัปดาห์สูงขึ้น จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1 - 10 ด้านการจับคู่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.59 ด้านการเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.37 ด้านการเรียงลำดับมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.29 ด้านการจัดหมวดหมู่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.40 และในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 – 10 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น คือ คะแนนรวมเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 คิดเป็นร้อยละ 44.45 สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 คิดเป็นร้อยละ 48.30 สัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 คิดเป็นร้อยละ 55.70 สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 คิดเป็นร้อยละ 60.90 สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 คิดเป็นร้อยละ 65.20 สัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.50 สัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 คิดเป็นร้อยละ 76.65 สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.65 สัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.35 และสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 89.95

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อประสมทุกด้าน คือ ด้านการจับคู่ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ด้านการเปรียบเทียบก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 ด้านการเรียงลำดับก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านการจัดหมวดหมู่ก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 หลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.99 คิดเป็นร้อยละ 39.80 หลังการจัดกิจกรรมมีคะเฉลี่ยรวม 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.10 และคะแนนค่าความแตกต่างเฉลี่ยรวม 2.82 คิดเป็นร้อยละ 56.30 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย kru.com : [26 ก.พ. 2558 เวลา 23:55 น.]
อ่าน [567] ไอพี : 49.230.153.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม