ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธี เรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหม

ชื่อรายงาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธี

เรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

สมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้รายงาน นายเจตนพัทธ์ แสงทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์ 80/80

2 ) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์4 เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไป 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าความพึงพอใจระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 55 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 2) เอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 6 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับโดยใช้แผนภาพต้นไม้ เล่มที่ 2 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ (หลักการคูณและการบวก) เล่มที่ 3 แฟกทอเรียล n (n factorial) เล่มที่ 4 วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) เล่มที่ 5 วิธีจัดหมู่ (Combination) เล่มที่ 6 ทฤษฎีบททวินาม (Binomail Theorem)

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

ผลการรายงานพบว่า 1) ผลประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ซึ่งนำไปทดลองกับตัวอย่างมีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.58 / 81.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ค่าดัชนีเท่ากับ 0.64 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือสูงกว่า 0.5 3) ความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมแต่ละเล่มอยู่ระหว่าง 4.91 – 4.93 คะแนน และค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 6 เล่มเท่ากับ 4.92 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย บุญศิริ ขุนศรีเจริฐ : [21 มี.ค. 2558 เวลา 18:58 น.]
อ่าน [634] ไอพี : 113.53.35.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม