ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ายงานการประเมินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม อ้าเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผู้รายงาน นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อ้านวยการโรงเรียนน้าโสมพิทยาคม

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม อ้าเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมิน

ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) ของโครงการ 2)ประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ 3)ประเมิน

ผลผลิต (Outputs) ของโครงการ 4)ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่ปรึกษาบริหารโรงเรียน จ้านวน 10 คน

ครู โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม จ้านวน 102 คน นักเรียน จ้านวน 318 คน ได้มาโดยก้าหนดขนาด

ตามจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random

Sampling โดยการจับฉลากแต่ละชั้นเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยคัดเลือกจากผู้ปกครองของ

นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 318 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 แบบสรุปการจัด

กิจกรรม มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงส้ารวจ 6 รายการ ประเภทที่ 2 แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ จ้านวน 9 ฉบับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้วน้าไป

ทดลองใช้ (Try out) กับครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้าโสมพิทยาคมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินปัจจัยน้าเข้า (Inputs) ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีความ

เหมาะสมหรือพอเพียงอยู่ในระดับมาก ( x- = 4.25, S.D. = 0.69) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินกระบวนการ (process) ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก ( x = 4.21 , S.D. = 0.68) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินผลผลิต (Outputs) ของโครงการมีดังนี้

3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการก่อสร้างเรือนพยาบาล พบว่า การด้าเนินงาน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ และพบว่าผลของการปฏิบัติกิจกรรมในภาพรวม

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x- = 4.39 , S.D. = 0.64) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.2 ผลการประเมินจัดกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องน้าห้องส้วม พบว่า

การด้าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ และพบว่าผลของการปฏิบัติ

กิจกรรมในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( x- = 4.54 , S.D. = 0.55) ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

3.3 ผลการประเมินกิจกรรมการพัฒนาสวนหย่อม พบว่า การด้าเนินงาน เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ และพบว่าผลของการปฏิบัติกิจกรรมในภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x-= 4.26 , S.D. = 0.70) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.4 ผลการประเมินจัดกิจกรรมการก่อสร้างโรงอาหาร พบว่า การด้าเนินงานเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ และพบว่าผลของการปฏิบัติกิจกรรมในภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( x- = 4.66 , S.D. = 0.61) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพบว่าครูอยู่ในระดับมาก

( x- = 4.29 , S.D. = 0.75) นักเรียนอยู่ในระดับมาก (x- = 4.17 , S.D. = 0.72) และผู้ปกครองนักเรียน

อยู่ในระดับมาก ( x- = 4.10 , S.D. = 0.73)

โพสต์โดย Nattichai : [15 พ.ค. 2558 เวลา 07:17 น.]
อ่าน [554] ไอพี : 110.77.236.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม