ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภออุบลรัตน์ สั

ผู้วิจัย รุ่งฤดี จันดาศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มนูญ ศิวารมย์

ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภออุบลรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภออุบลรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ตามตำแหน่งและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัย กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 13 คน และ ครูผู้สอน จำนวน 137 คน รวมทั้งหมด 150 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 135 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามมีความเที่ยงเท่ากับ 0.99 และมีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)ระหว่าง 0.67 – 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean : ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) ร้อยละ (Percentage) ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่า F

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภออุบลรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านมีการส่งเสริมในระดับปานกลาง ด้านที่มีการส่งเสริมสูงที่สุดคือ ด้านการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้า ด้านการกำกับ นิเทศ ติดตาม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ด้านการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีการส่งเสริมต่ำที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา อำเภออุบลรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ตามตำแหน่ง โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอนทุกด้านและ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ด้านการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมการดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน และ ด้านการกำกับ นิเทศ ติดตาม ด้านที่ผู้บริหารมีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 2 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน และ ด้านการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้า ส่วนด้านที่ไม่มีความแตกต่างทางความคิดเห็นคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กทุกด้านและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความคิดเห็นแตกต่างโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียน ด้านการส่งเสริมการดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน ด้านการกำกับ นิเทศ ติดตาม และ ด้านการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้า ส่วนด้านที่ไม่มีความแตกต่างทางความคิดเห็น มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน และ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งและขนาดโรงเรียนของแต่ละด้านก็พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

โพสต์โดย tikoangel : [17 พ.ค. 2558 เวลา 22:24 น.]
อ่าน [517] ไอพี : 223.206.249.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม