ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4-Coes

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4-Coes

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีสู่มาตรฐานสากล

ผู้วิจัย นายประครอง พันธุ์พรหม

ปีที่วิจัย 2556-2557

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4- Coes เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีสู่มาตรฐานสากล 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิค 4- Coes เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีสู่มาตรฐานสากล 3)ศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิค 4- Coes เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีสู่มาตรฐานสากล วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามี2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบ การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4-Coes ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4-Coes กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน

และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4-Coes เป็นโครงการ 8 โครงการ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 2). การอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ 3)การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่มาตรฐานสากลสำหรับบุคลากรในโรงเรียน 4) การอบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)

ในการจัดการเรียนการสอน 5)การสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนากับประเทศในอาเซียน

6) การจัดทำ ASEAN and World-Class Standard School Center.7).การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 8) การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน สำหรับเครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงาน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4- Coes เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีสู่มาตรฐานสากล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4- Coes เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีสู่มาตรฐานสากล เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากการผสมผสานทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารคุณภาพโดยรวมทั้งองค์กร (TQM) และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีหลักการของรูปแบบคือ บริหารคุณภาพองค์กรทั้งระบบ

ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการควบคุมคุณภาพ และประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ได้แก่ ร่วมวางแผน (Co- planning) ร่วมปฏิบัติ (Co- Doing)

ร่วมตรวจสอบ (Co-Checking) และร่วมปรับปรุง (Co-Acting)

2. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4- Coes

2.1 ผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการสอบเทียบเคียงในค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ในกลุ่มสูงเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

2.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณลักษณะผู้เรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ได้แก่ การพูดสื่อสารได้สองภาษา การกล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ การมีทักษะการทำงาน และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เป็นพลเมืองที่ดี

2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อ การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค 4- Coes เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีสู่มาตรฐานสากล พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สิทธิ์ : [20 พ.ค. 2558 เวลา 13:19 น.]
อ่าน [603] ไอพี : 171.5.219.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม