ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 , 183 หน้า. พ.ศ. 2558

ผู้รายงาน นางนงลักษณ์ ช้างโรจน์

หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75 / 75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี คือ 1) หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จำนวน 8 เล่ม

2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จำนวน 32 คาบ ผลการประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ได้ระดับคุณภาพ 3.51 ซึ่งอยู่ ในระดับ มาก

3) แบบประเมินพัฒนาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนระดับปฐมวัย แบบประเมินพัฒนาการ

ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9837, ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 0.9803 4) แบบประเมินคุณภาพหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

5) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 3 ระดับ ค่าเฉลี่ย 2.56 แปรผล ระดับมาก

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานได้ดำเนินการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75 /75 โดยใช้ค่าร้อยละ และวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอน สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคะแนนการประเมินพัฒนาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ใช้สูตร t–test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 93.22/ 89.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

2. ผลการประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7289 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 72.89

4.. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.52

โพสต์โดย นงลักษณ์ ช้างโรจน์ : [20 พ.ค. 2558 เวลา 21:26 น.]
อ่าน [648] ไอพี : 223.206.164.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ สิริญากร สดแสงจันทร์

  ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณค่ะที่เผยแพร่งานให้ศึกษาค่ะ

วันที่โพสต์ [28 พ.ค. 2558 เวลา 17:13 น.] ไอพี : [118.174.7.1] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม