ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเขียนภาพหุ่นนิ่ง

คำนำ

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ ชุดที่ 5 เรื่อง การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะจำนวน 7 เล่มด้วยกัน ซึ่งใช้ประกอบการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนด้านศิลปะในชั้นนี้ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักในงานศิลปะ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านจิตรกรรมแก่ผู้เรียน สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ประยุกต์กับสาระวิชาอื่นที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกัน หรือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือในระดับขั้นสูงขึ้นต่อไปได้

ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้อง ทำความเข้าใจเนื้อหา และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฝึกทักษะ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ดังกล่าว

บัณฑิตา เปรียบนาน

โพสต์โดย นุ้ย : [31 ส.ค. 2558 เวลา 18:49 น.]
อ่าน [765] ไอพี : 1.1.143.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ duck

  ความคิดเห็นที่ 1

แบบฝึกท่ักษะ การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ชั้นมัธยมศึกษปีที่3 นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน โรงเรียนปากช่อง

คำนำ

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ ชุดที่ 5 เรื่อง การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะจำนวน 7 เล่มด้วยกัน ซึ่งใช้ประกอบการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนด้านศิลปะในชั้นนี้ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักในงานศิลปะ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านจิตรกรรมแก่ผู้เรียน สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ประยุกต์กับสาระวิชาอื่นที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกัน หรือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือในระดับขั้นสูงขึ้นต่อไปได้

ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้อง ทำความเข้าใจเนื้อหา และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฝึกทักษะ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ดังกล่าว

บัณฑิตา เปรียบนาน

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ 1 คำแนะนำสำหรับครู 2 คำแนะนำสำหรับนักเรียน 3

แผนภูมิลำดับขั้นการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ 4

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 5 การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ 5

ใบความรู้ที่ 5 การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ 8

แบบฝึกทักษะที่ 5.1 ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ 23

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 5.1 ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ 26

แบบฝึกทักษะที่ 5.2 ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ 29

แบบฝึกทักษะที่ 5.3 ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ 30

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 5 การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ 31

เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชุดที่ 5 การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ…………….... 33

บรรณานุกรม................................... 34

ภาคผนวก…………………………………… 35

เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 35

 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ

ชุดที่ 5 เรื่อง การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

1. เอกสารฉบับนี้ เป็นแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เทคนิคการระบายสีน้ำ ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย

- คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ

- คำแนะนำสำหรับครู

- คำแนะนำสำหรับนักเรียน

- แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ

- สื่อการเรียนรู้

- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

- ขั้นตอนการฝึก ใบความรู้ กิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ และเฉลยแบบฝึกทักษะ

3. แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะชุดนี้เป็นสาระการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 ชั่วโมง

คำแนะนำสำหรับครู

1. ครูควรจัดเตรียมแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้ กิจกรรม

ฝึกทักษะ แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

2. แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

3. แจกแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ ให้นักเรียนศึกษา และแนะนำวิธีใช้แบบฝึกทักษะ

เพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. ดำเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ

การเรียน(แผนการจัดการเรียนรู้) โดยให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนศึกษาเนื้อหา จากแบบฝึกทักษะการเรียนรู้

5. หากมีนักเรียนบางคนเรียนไม่ทัน ครูควรให้คำแนะนำ มอบหมายงาน หรือเอกสาร

ให้ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง

6. หลังจากนักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูและนักเรียน

ควรช่วยกันสรุปรายละเอียดอีกครั้ง จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ

7. ครูอธิบายเฉลยแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และบันทึกคะแนน

ของนักเรียนแต่ละคนไว้ หากมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ครูควรจัดสอนซ่อมเสริม

8. การจัดชั้นเรียนจะจัดให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มหรือนั่งเป็นรายบุคคลก็ได้

คำแนะนำสำหรับนักเรียน

1. อ่านคำชี้แจงและคำแนะนำสำหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือศึกษาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ

2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ

3. ศึกษาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ด้วยความตั้งใจ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการฝึก

4. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ แบบฝึกหัด ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้

5. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจในใบความรู้ใดก็ให้กลับไปศึกษาอีกครั้งหรือสอบถามครู หรือถามเพื่อนในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

6. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ

7. ในการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน กิจกรรมฝึกทักษะ ให้นักเรียนทำด้วยความตั้งใจ และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และมีระเบียบวินัยให้มากที่สุด โดยไม่ดูเฉลยก่อนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

แผนภูมิลำดับขั้นการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้

เรื่อง การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดที่ 5 การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

สาระสำคัญ

ภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) เป็นการวาดภาพวัตถุสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ผู้วาดจะต้องนำหุ่นมาจัดวางให้ได้มุมมองที่เหมาะสม องค์ประกอบ และน้ำหนักแสงเงาที่สวยงาม การเขียนภาพหุ่นนิ่งเหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องหุ่นจะขยับเขยื้อน หรือเปลี่ยนท่าทาง สามารถจัดหาหุ่นได้ง่ายทั้งจากธรรมชาติ และวัตถุสิ่งของที่คนสร้างขึ้น และยังเป็นการทำความเข้าใจกับรูปทรงต่าง ๆ ในการลงน้ำหนักแสงเงาขั้นพื้นฐาน เพราะโครงสร้างของหุ่นนิ่งส่วนมากมาจากรูปทรงเรขาคณิต ประกอบเข้าด้วยกันเสียเป็นส่วนใหญ่ การฝึกวาดภาพหุ่นนิ่งจะทำให้เข้าใจเรื่องของการร่างภาพ

การจัดภาพ ขนาดสัดส่วน และน้ำหนักแสงเงาได้เป็นอย่าง

ผลการเรียนรู้

อธิบายและปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำได้

สาระการเรียนรู้

¬1. คุณค่าและความหมายของการเขียนภาพหุ่นนิ่ง

2. การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

3. ลักษณะการถ่ายทอดงานการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

4. ตัวอย่างถ่ายทอดงานการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำดอกกุหลาบในแจกัน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดที่ 5 การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

คำชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

2. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) บนตัวอักษร ก ข ค หรือ ง

หน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การวาดภาพหุ่นนิ่งคือข้อใด

ก. การวาดหัวโขน

ข. การวาดดอกไม้ในแจกัน

ค. การวาดผลไม้, แก้วน้ำ

ง. ถูกทุกข้อ

2.หุ่นนิ่งจากธรรมชาติได้แก่ข้อใด

ก. หัวโขน, กระเทียม, แจกัน

ข. หุ่นปูนรูปคน, ไห, ดอกทานตะวัน

ค. ส้ม, ดอกกุหลาบ, ฟักทอง

ง. หลอดสี, ผ้าคลุมโต๊ะ, ต้นหอม

3. การวาดภาพหุ่นนิ่ง “ระยะ”จะช่วยให้ภาพวาดมีมิติ ในการวาดนิยมวาดด้วยกันกี่ระยะ

ก. 3 ระยะ

ข. 4 ระยะ

ค. 5 ระยะ

ง. 5 ระยะ

4. ขั้นตอนในการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำคือข้อใด

ก. การระบายสี

ข. การเลือกมุม

ค. การเน้นภาพและเก็บรายละเอียด

ง. การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ 5. พื้นหลังของภาพหุ่นนิ่งมีความสำคัญ ตามข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. ช่วยทำให้เกิดแสงเงา

ข. ช่วยเน้นให้มีความชัดเจน มีมิติ

ค. ช่วยให้ผู้เขียนรู้จักการจัดวางองค์ประกอบของภาพ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

5. การเลือกมุมในการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ข้อใดเหมาะสมที่สุด

ก. มุมระยะไกล

ข. มุมระยะใกล้

ค. ระยะที่มองเห็นหุ่นนิ่งได้ชัด

ง. ระยะที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งกีดขวาง

เห็นแสงเงาตกทอดได้ดี

7. หุ่นนิ่งผสมผสานได้แก่ข้อใด

ก. แก้ว, หม้อ, ชมพู่

ข. หุ่นปูนปาสเตอร์รูปคน,ดอกบัว,หลอดสี

ค. ฟักทอง, หัวโขน, ขวด

ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. จากภาพประกอบด้านบนนี้ จุดด้อยที่เด่นชัดมากที่สุดของภาพคือข้อใด

ก. สีไม่สด

ข. แสงเงาไม่ถูกต้องทั้งหมด

ค. การระบายสีโดยผสมน้ำมากเกินไป

ง. สัดส่วนของภาพผิดเพี้ยน

9. พื้นฐานที่ดีของการเริ่มต้นเขียนสีน้ำคือข้อใด

ก. การวาดภาพทะเล

ข. การวาดภาพหุ่นนิ่ง

ค. การวาดภาพต้นไม้

ง. การวาดภาพอาคารบ้านเรือน

10.ภาพประกอบในข้อใดเป็นการเขียนสีน้ำหุ่นนิ่ง

ก. ภาพที่ 1

ข. ภาพที่ 2

ค. ภาพที่ 3

ง. ภาพที่ 4

ใบความรู้ที่ 5 การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

5.1 ความหมายของภาพหุ่นนิ่ง(Still Life)

ภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) เป็นการวาดภาพวัตถุสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ผู้วาดจะต้องนำหุ่นมาจัดวางให้ได้มุมมองที่เหมาะสม องค์ประกอบ และน้ำหนักแสงเงาที่สวยงาม การเขียนภาพหุ่นนิ่งเหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องหุ่นจะขยับเขยื้อน หรือเปลี่ยนท่าทาง สามารถจัดหาหุ่นได้ง่ายทั้งจากธรรมชาติ และวัตถุสิ่งของที่คนสร้างขึ้น และยังเป็นการทำความเข้าใจกับรูปทรงต่าง ๆ ในการลงน้ำหนักแสงเงาขั้นพื้นฐาน เพราะโครงสร้างของหุ่นนิ่งส่วนมากมาจากรูปทรงเรขาคณิต ประกอบเข้าด้วยกันเสียเป็นส่วนใหญ่ การฝึกวาดภาพหุ่นนิ่งจะทำให้เข้าใจเรื่องของการร่างภาพ การจัดภาพ ขนาดสัดส่วน และน้ำหนักแสงเงาได้เป็นอย่างดี ดี

(ที่มา : จีรพันธ์ สมประสงค์. ศิลปะ ม.3 ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค, 2549.)

5.2 ประเภทของภาพหุ่นนิ่ง

หุ่นนิ่งมีมากมายหลายชนิด ไม่สามารถแบ่งประเภทได้แน่นอนว่ามีกี่ประเภท แต่สามาร

จัดหมวดหมู่ตามลักษณะความคล้ายคลึงกันได้ เช่น

5.2.1 หุ่นนิ่งจากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ รูปร่างรูปทรง และลักษณะพื้นผิว

ของหุ่นนิ่งประเภทนี้จะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ และมีชีวิตชีวามาก

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.

5.2.2 หุ่นนิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แจกัน หม้อ ไห แก้ว ขวด รวมถึงภาชนะ

ใช้สอยอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่เป็นงานหัตถกรรม และงานอุตสาหกรรม หุ่นนิ่งประเภทนี้จะให้ความรู้สึกในความเป็นวัตถุ ความมีเหตุผล สีสันและน้ำหนักจะมีหลากหลายลักษณะ เช่น ขวด

จะลื่นใส โลหะจะมีความวาว เป็นต้น

หุ่นนิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary

5.2.3 หุ่นนิ่งประเภทงานประติมากรรม เช่น หุ่นปูนปลาสเตอร์รูปคนเหมือนรูปคนเต็มตัว รูป

หน้าพระ หรืองานประติมากรรมอื่น ๆ ผู้เรียนศิลปะ นิยมใช้เป็นแบบฝึกความชำนาญในการวาดเส้นมาก เพราะหุ่นประเภทนี้จะมีสีเดียว สังเกตน้ำหนักแสงเงาได้ง่าย

หุ่นนิ่งประเภทงานประติมากรรม

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary

ตัวอย่างการแบ่งหุ่นนิ่งเป็น 3 ประเภทนี้ ไม่ได้หมายความว่าเวลาจัดหุ่นเพื่อวาด จะต้องจัดเฉพาะกลุ่มแต่อย่างใด เมื่อผู้เรียนมีความสามารถในการวาดหุ่นแต่ละประเภทแล้ว สามารถเลือกจัดหุ่นโดยการผสมผสานเรื่องราวได้ตามต้องการ

5.3 ข้อสังเกตในการเขียนภาพหุ่นนิ่ง

การฝึกวาดหุ่นนิ่ง ผู้เรียนควรฝึกวาดวัตถุที่ละชิ้นก่อน เพื่อศึกษาโครงสร้าง ขนาดสัดส่วน

ขั้นตอนวิธีการร่างภาพและการลงน้ำหนักแสงเงา โดยฝึกวาดจากหุ่นที่มีรูปทรงง่าย ๆ ไปหารูปทรงที่ยาก

ขึ้น เมือมีความรู้และทักษะความสามารถในการวาดภาพแต่ละชิ้นได้แล้ว จึงฝึกทักษะการวาดหุ่นนิ่งที่มี

ส่วนประกอบมากขึ้น ในการฝึกวาดภาพหุ่นนิ่งมีข้อสังเกตดังนี้

5.3.1 ระยะ

ระยะของภาพช่วยทำให้ภาพวาดมีมิติ เกิดระยะใกล้ไกลในภาพ และทำให้ภาพที่วาดมีอากาศ

ดูแล้วไม่ตัน ระยะในการวาดภาพ นิยมวาดอยู่ด้วยกัน 3 ระยะ เป็นอย่างน้อย คือ ระยะหน้า

ระยะกลาง และระยะไกล ระยะของภาพ มีหลักในการวาด คือ วัตถุที่อยู่ใกล้ตา จะมีความคมชัดและมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนกว่า วัตถุที่อยู่ไกลตา เพราะเมื่อมองไปยังวัตถุ ตาจะถูกบดบังด้วยชั้นบรรยากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัว ดังนั้น วัตถุที่อยู่ใกล้ตา จะถูกบดบังโดยชั้นบรรยากาศที่น้อยกว่าวัตถุที่อยู่ไกลตา กล่าวคือ ยิ่งวัตถุที่อยู่ไกลตามากเท่าไหร่ จะถูกบดบังโดยชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น ทำให้ความคมชัด และรายละเอียดต่างๆของงานลดลงตามลำดับ

5.3.2 พื้นผิว

พื้นผิววัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันไป มีทั้งลักษณะผิวมัน เรียบมัน หยาบ ด้าน ขรุขระ ฯลฯ ในการวาดภาพ ผู้วาดจะต้องวาดให้เห็นถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างพื้นผิวของวัตถุ แต่ละชนิดให้เกิดความชัดเจน เช่น วัตถุผิวมันควรเว้นขาวในส่วนที่ถูกแสงจัดหรือเป็นแสงสะท้อน และวาดให้ตัดกันอย่างชัดเจนของน้ำหนักตามที่เป็น

5.3.3 สีของวัตถุ

การกำหนดสีของวัตถุ เราควรเปรียบเทียบสีของวัตถุให้ได้ว่าสีใดมีค่าน้ำหนักเช่นไรเมื่อถ่ายทอดออกมาเป็นขาวดำ เช่น สีแดง ม่วง น้ำเงินจัดเป็นสีที่มีค่าน้ำหนักเข้ม สีเหลือง ส้ม ชมพู ครีม เขียวอ่อน จัดเป็นสีที่มีค่าน้ำหนักอ่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของแสง และเงาที่จะเป็นตัวกำหนดค่าน้ำหนักอีกปัจจัยหนึ่งด้วย

5.3.4 พื้นหลัง (Background) พื้นหลังของภาพมีความสำคัญ ช่วยเน้นให้หุ่นที่วาดมีความชัดเจน ดูมีมิติ และอากาศ การวาดภาพพื้นหลังมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่

5.3.4.1 พื้นหลังแบบเรียบ คือการลงน้ำหนักพื้นหลังให้มีค่าน้ำหนักเข้มอ่อนอยู่ด้านหลังของหุ่น หรือวาดพื้นหลังของภาพแบบสลับฝั่งน้ำหนัก วิธีวาดภาพพื้นหลังแบบสลับฝั่งน้ำหนัก ให้วาดน้ำหนักพื้นหลังเข้มในด้านแสงของหุ่นและวาดน้ำหนักพื้นหลังอ่อนในด้านเงาของหุ่น วิธีการนี้จะช่วย

คัดหุ่นให้เด่นขึ้นมาจากพื้นหลัง

5.3.4.2 พื้นหลังแบบมีทัศนียภาพอยู่ด้านหลัง คือการวาดพื้นหลังเป็นทัศนียภาพข้างหลังหุ่นวิธีการวาด คือ ผู้วาดจะต้องวาดทัศนียภาพข้างหลังหุ่น ให้มีความชัดเจนน้อยกว่าหุ่นเพราะหากวาดให้มีความชัดเจนเท่ากับหุ่นหรือมากกว่าหุ่น จะทำให้ภาพพื้นหลังแข่งกับหุ่นทำให้ขาดจุดเด่น และรายละเอียดของภาพ

5.4 ขั้นตอนการเขียนภาพหุ่นนิ่ง

1. การเลือกมุม เมื่อจัดวางหุ่นที่จะเขียนไว้เรียบร้อยแล้ว นักเรียนจำเป็นที่จะต้องเลือกมุมที่

จะเขียนให้เหมาะสม ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือบังหุ่นควรเลือกมุมที่สามารถมองเห็นหุ่นได้ชัดเจน มีระยะห่างจากหุ่นพอประมาณไม่ไกลจนเกินไปนัก ถ้าไกลจะมองเห็นรายละเอียดของหุ่นไม่ชัดเจนควรมองเห็นแสงเงา ตลอดจนเงาตกทอดได้ดี

ที่มา : www.bloggang.com

2. การร่างภาพ เมื่อเลือกมุมที่เหมาะสมได้แล้วจึงลงมือร่างภาพด้วยดินสอ ควรร่างจุดเด่นของภาพก่อน จึงค่อยร่าง

3. การจัดองค์ประกอบของภาพ การร่างภาพที่ดีนั้นควรจัดองค์ประกอบของภาพไปด้วย

เช่น การวางจุดเด่นหรือจุดสนใจของภาพสัดส่วนของวัตถุสิ่งของ ช่องไฟ ความสมดุล จังหวะ ระยะใกล้ไกล ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องคำนึงถึงหลักขององค์ประกอบศิลป์เพื่อที่จะให้ภาพนั้นออกมาสมบูรณ์ที่สุดส่วนอื่นๆ ตามไปทีหลังโดยคำนึงถึงโครงสร้างส่วนรวมของภาพด้วย

ที่มา : www.bloggang.com

4. การกำหนดแสงเงา เมื่อร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จำเป็นต้องกำหนดแสงเงาก่อนที่จะระบายสี การกำหนดแสงเงานั้นให้ดูทิศทางของแสงที่มากระทบวัตถุหรือสิ่งของว่ามาทางใดควรตั้งหุ่นให้แสงเข้ามาทางซ้ายหรือขวาจะดีกว่าเข้าทางด้านหน้าหรือด้านหลัง การกำหนดแสงเงาก่อนการระบายสีนั้นให้นักเรียนใช้เส้นดินสอร่างแรเงาหยาบๆไว้ เพื่อให้รู้ว่าบริเวณนี้เป็นเงาและเงาตกทอด ตรงไหนที่กระทบแสงก็เว้นว่างไว้

ที่มา : www.bloggang.com

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary

5. การระบายสี หลังจากร่างภาพและกำหนดแสงเงาตามทิศทางแล้ว ก็เริ่มระบายสีได้โดยเริ่มระบายบริเวณที่เป็นจุดเด่น หรือจุดสนใจก่อนจึงค่อยระบายส่วนอื่นภายหลัง ให้ระบายสีอ่อนแก่เปรียบเทียบแทนค่า น้ำหนักเหมือนนักเรียนกำลังวาดเขียนอยู่ (DRAWING) แต่การเขียนสีน้ำเป็นการแทนค่าสีลงไปเพื่อให้ได้น้ำหนักตามความเป็นจริง แทนการแรเงานั่นเอง

ที่มา : www.bloggang.com

ควรระบายจากสีอ่อนไปหาสีแก่ ต้อง

ควบคุมปริมาณของสีและน้ำให้พอเหมาะ ค่อยเพิ่มน้ำหนักสีไปเรื่อยๆในขณะที่ภาพยังเปียกหรือหมาดอยู่จนกว่าน้ำหนักของสีจะได้ตามต้องการจึงหยุด แล้วปล่อยให้แห้งไปเลย ให้ระบายวัตถุไปที่ละอย่างให้เสร็จเรียบร้อยโดยใช้สีบริเวณจุดเด่นของภาพให้สดใสชัดเจน ส่วนอื่นๆให้เบาสีลงหรือผสมให้มีค่าสีหม่นแล้วแต่ระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกลตามความเป็นจริง จากนั้นค่อยระบายส่วนที่เป็นพื้นและฉากหลัง (BACKGROUND) ต่อไป การให้สีฉากหลังนั้นไม่ควรใช้สีสดใสเพราะจะทำให้ระยะดูใกล้เข้ามา ควรใช้สีที่ผสมมีค่าหม่นแล้วจะทำให้ระยะดูไกลออกไป

5. การเน้นภาพและเก็บรายละเอียด เมื่อระบายสีส่วนรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องมาเก็บรายระเอียด ตกแต่งเน้นภาพให้คมชัดโดยใช้พู่กันขนาดเล็กเก็บส่วนละเอียด ริ้วร่อยต่างๆของวัตถุให้ได้เนื้อหาของส่วนละเอียดระยะหน้าที่ควรจะเก็บให้ชัดเจน จึงจะได้ภาพที่สมบูรณ์

ที่มา : www.bloggang.com

ตัวอย่างการเขียนภาพหุ่นนิ่งดอกกุหลาบในแจกัน และผลไม้

ข้อดีของวิธีการต่อไปนี้ คือ ควบคุมสีน้ำได้ง่าย ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติและคุ้นเคยกับวิธี

การวาด ก็สามารถวาดภาพออกมาได้อย่างสวยงาม ขั้นตอนในการวาดภาพ มีดังนี้

1. เตรียมสีทั้งหมดที่จะใช้ในงานเขียนภาพชิ้นนี้

2. ร่างภาพรายละเอียดของดอกกุหลาบร่างภาพลายเส้นด้วยดินสอ

3. เริ่มต้นระบายสีที่ดอกกุหลาบ เพราะจุดเด่นของภาพคือดอกกุหลาบ ระบายสีดอกกุหลาบด้วยมีบางดอกที่จะใช้สีแดงเข้ม (arisarin crimson) ผสมสีฟ้า (cobalt blue) นิดหน่อย เพื่อตัดความสดของสีแดง

4. ลงสีของดอกไม้เป็นระนาบตามกลีบของดอกไม้ เมื่อสีแห้งแล้ว ใส่น้ำหนักเน้นรายละเอียดให้ดอกดูมีความลึก

5. เช่นเดียวกันกับผลไม้ทั้ง ๓ ลูก ให้ลงสีตามสีของผลไม้ แอปเปิ้ลสีเขียว ใช้สีเขียว (sap green) ผสมสีเหลือง (cadmium yellow)เว้นขาวตรงจุดสว่างที่สุดในลูกแอปเปิ้ลไว้ ทิ้งตรงจุดนี้

ไว้ให้แห้ง

5. แล้วใช้พู่กันลูบให้กลมกลืนกับผิวของแอปเปิ้ล ลงน้ำหนักเงาของแอปเปิ้ล ใช้สีเขียวผสมกับสีฟ้านิด ๆ ตัดด้วยสีส้ม เพื่อทำให้สีเขียวดูมืดลง ระบายตามระนาบของผลไม้ ระนาบด้านบนที่

เป็นก้าน เขียนให้ดูมีความลึกลงไปด้วย

7. กลับมาเขียนใบและก้านของดอกกุหลาบ ใช้สีเขียว (sap green) ถ้าอยากให้เข้มผสมสีฟ้า ใบอ่อนที่ถูกแสงผสมเหลือง แห้งแล้วค่อยเน้นน้ำหนักและรายละเอียด

8. ต่อไปวาดแจกันใส่ดอกไม้ แบ่งการระบายสีออกเป็น ๒ ส่วน ตามระนาบที่เห็น ด้านข้างและด้านบน เขียนด้านข้างก่อนจากซ้ายไปขวา ตามถนัด สังเกตด้านซ้ายจะเป็นเงา เริ่มด้วยสีเข้ม ใช้สีน้ำเงินเข้ม (indico) ผสมสีน้ำตาลเข้ม (sepia) สีรองลงมาจะมีสีออกม่วงเข้ม ฟ้า แดง ส้ม สีทั้งหมดอย่าให้ดูสว่างเกินไป ต้องคอยตัดด้วยสีตรงกันข้าม แห้งแล้วระบายระนาบด้านบนเว้นแสงบางจังหวะ

9.ขั้นตอนสุดท้าย คือ ลงพื้นหลังและผ้าด้านหน้า ลงสีพื้นหลัง ซึ่งก็เป็นผ้าเหมือนกัน ใช้สีเขียว (sap green) ผสมกับสีเหลือง (yellow ochre) ลงเป็นพื้นลงมา ด้านล่างควรจะเข้มเพราะเป็นเงาด้านหลัง คัดผลไม้ให้เด่น ใช้สีฟ้าอมเขียว ตัดด้วยแดงนิดหน่อย

10. เมื่อสีแห้งแล้วก็ระบายผ้าด้านหน้าด้วยสีเขียว แต่ให้สว่างกว่าด้านหน้า ใช้สีเหลือง ส้ม แดง ระบายเป็นบางจุด เพื่อให้เกิดความกลมกลืนในภาพ แห้งแล้วเน้นน้ำหนักเงาตามระนาบ รอยยับของผ้าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

แบบฝึกหัดที่ 5.1

ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ

ชื่อ – สกุล.....................................................................เลขที่..........................ชั้น...........................

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำตอบเพื่อแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. จงให้คำจำกัดความของภาพวาดหุ่นนิ่ง

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. ประเภทของหุ่นนิ่งมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 3 ข้อ

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. หุ่นนิ่งจากธรรมชาติหุ่นนิ่งจากวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ และหุ่นนิ่งประเภทงานประติมากรรมคืออะไร

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. จงอธิบายขั้นตอนในการฝึกวาดภาพหุ่นนิ่งมาพอสังเขป

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5. การวาดภาพพื้นหลังแบบเรียบคืออะไร

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. การวาดภาพพื้นหลังแบบมีทัศนียภาพคืออะไร

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. ขั้นตอนวิธีการในการเขียนระบายภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง มีอะไรบ้าง

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. จากภาพประกอบทั้ง 2 ภาพ ให้แสดงความคิดเห็น

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

9. ในการเขียนระบายสีน้ำหุ่นนิ่งใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 7 อย่าง

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

10. บอกวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีน้ำหุ่นนิ่ง อย่างน้อย 5 ข้อ

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5.1

ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ

ชื่อ – สกุล.....................................................................เลขที่..........................ชั้น...........................

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำตอบเพื่อแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. จงให้คำจำกัดความของภาพวาดหุ่นนิ่ง

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. ประเภทของหุ่นนิ่งมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 3 ข้อ

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. หุ่นนิ่งจากธรรมชาติหุ่นนิ่งจากวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ และหุ่นนิ่งประเภทงานประติมากรรมคืออะไร

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. จงอธิบายขั้นตอนในการฝึกวาดภาพหุ่นนิ่งมาพอสังเขป

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. การวาดภาพพื้นหลังแบบเรียบคืออะไร

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. การวาดภาพพื้นหลังแบบมีทัศนียภาพคืออะไร

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. ขั้นตอนวิธีการในการเขียนระบายภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง มีอะไรบ้าง

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. จากภาพประกอบทั้ง 2 ภาพ ให้แสดงความคิดเห็น

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

9. ในการเขียนระบายสีน้ำหุ่นนิ่งใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 7 อย่าง

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

10. บอกวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีน้ำหุ่นนิ่ง อย่างน้อย 5 ข้อ

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

แบบฝึกทักษะที่ 5.2

การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

ชื่อ – สกุล...................................................................เลขที่..................ชั้น....................

คำชี้แจง : ให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนรูปหุ่นนิ่ง โดยเลือกแบบจาก หุ่นนิ่งจากธรรมชาติ , หุ่นนิ่งจากวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ และหุ่นนิ่งประเภทงานประติมากรรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำได้

วัสดุ/อุปกรณ์

1. สีน้ำ 2. กระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4 3. พู่กัน 4.จานสี 5. ภาชนะสำหรับใส่น้ำ

ล้างพู่กัน 5. กระดานรองวาด 7. กระดาษกาว 8. ผ้าเช็ดพู่กัน (นักเรียนสามารถใช้วัสดุอื่นตามที่ได้ศึกษาจากแบบฝึกทักษะชุดที่ 5 มาสร้างกลวิธีพิเศษได้)

ขั้นตอน/เทคนิคปฏิบัติ

1. ผนึกกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 กับกระดานรองวาด

2. เลือกเขียนรูปหุ่นนิ่งจากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ, หุ่นนิ่งประติมากรรม เช่นหุ่นปูนปลาสเตอร์รูป , รูปคนเต็มตัว, รูปหน้าพระหรือวัตถุรูปทรงอื่นๆ โดยให้มีหุ่นอย่างน้อย 2 อย่าง ตามที่นักเรียน ถนัดหรือสนใจ

ตัวอย่างการเขียนภาพหุ่นนิ่งจากธรรมชาติ

แบบฝึกทักษะที่ 5.3

การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

ชื่อ – สกุล...................................................................เลขที่..................ชั้น....................

คำชี้แจง : ให้นักเรียนฝึกทักษะ การเขียนภาพหุ่นนิ่งแบบผสมผสาน ลงบนกระดาษ ขนาด ½ ของกระดาษ 100 ปอนด์ 1 ภาพ

วัสดุ/อุปกรณ์

1. สีน้ำ 2. กระดาษ 100 ปอนด์ขนาด 12”x 15”(ครึ่งหนึ่งของกระดาษ 100 ปอนด์ ) นิ้ว

3. พู่กัน 4.จานสี 5. ภาชนะสำหรับใส่น้ำล้างพู่กัน 5. กระดานรองวาด 7. กระดาษกาว 8. ผ้าเช็ดพู่กัน 9.วัสดุที่เป็นหุ่นนิ่งจากธรรมชาติ และหุ่นนิ่งประเภทงานประติมากรรม 10. ผ้าคลุมโต๊ะ (นักเรียนสามารถใช้วัสดุอื่นตามที่ได้ศึกษาจากแบบฝึกทักษะชุดที่ 5 มาสร้างกลวิธีพิเศษในภาพได้)

ขั้นตอน/เทคนิคปฏิบัติ

1. นักเรียนและครูช่วยกันจัดหุ่นนิ่งตามหลักการจัดองค์ประกอบตามที่ได้ศึกษาจากใบความรู้

ที่ 5 ข้อ 5.3 ขั้นตอนการเขียนภาพหุ่นนิ่ง

2. ตัดกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 12”x 12” นิ้ว ผนึกกับกระดานรองวาด

ให้เรียบร้อย(นักเรียนอาจทดลองฝึกลงบนกระดาษหลายๆแผ่นก่อนเขียนภาพจริง)

3. เขียนภาพตามแบบหุ่นนิ่งที่นักเรียนได้ช่วยกันจัดเอาไว้ นักเรียนหามุมที่จะเขียนให้

เหมาะสม ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือบังหุ่นควรเลือกมุมที่สามารถมองเห็นหุ่นได้ชัดเจน มีระยะห่างจากหุ่น

พอประมาณ เขียนภาพหุ่นนิ่งและระบายสีน้ำตามขั้นตอน ลงบนกระดาษ100 ปอนด์ที่เตรียมไว้

ตัวอย่างการจัดวางหุ่นนิ่งแบบผสมผสาน

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดที่ การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

คำชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

2. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) บนตัวอักษร ก ข ค หรือ ง

หน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ภาพประกอบในข้อใดเป็นการเขียนสีน้ำหุ่นนิ่ง

ก. ภาพที่ 1

ข. ภาพที่ 2

ค. ภาพที่ 3

ง. ภาพที่ 4

2. พื้นฐานที่ดีของการเริ่มต้นเขียนสีน้ำคือข้อใด

ก. การวาดภาพทะเล

ข. การวาดภาพหุ่นนิ่ง

ค. การวาดภาพต้นไม้

ง. การวาดภาพอาคารบ้านเรือน

3. หุ่นนิ่งผสมผสานได้แก่ข้อใด

ก. แก้ว, หม้อ, ชมพู่

ข. หุ่นปูนปาสเตอร์รูปคน,ดอกบัว,หลอดสี

ค. ฟักทอง, หัวโขน, ขวด

ง. ไม่มีข้อใดถูก

7. การวาดภาพหุ่นนิ่งคือข้อใด

ก. การวาดหัวโขน

ข. การวาดดอกไม้ในแจกัน

ค. การวาดผลไม้, แก้วน้ำ

ง. ถูกทุกข้อ

8. หุ่นนิ่งจากธรรมชาติได้แก่ข้อใด

ก. ส้ม, ดอกกุหลาบ, ฟักทอง

ข. หัวโขน, กระเทียม, แจกัน

ค. หุ่นปูนรูปคน, ไห, ดอกทานตะวัน

ง. หลอดสี, ผ้าคลุมโต๊ะ, ต้นหอม

4. จากภาพประกอบด้านบนนี้ จุดด้อยที่เด่นชัดมากที่สุดของภาพคือข้อใด

ก. สีไม่สด

ข. แสงเงาไม่ถูกต้องทั้งหมด

ค. การระบายสีโดยผสมน้ำมากเกินไป

ง. สัดส่วนของภาพผิดเพี้ยน

5. พื้นหลังของภาพหุ่นนิ่งมีความสำคัญ ตามข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. ช่วยทำให้เกิดแสงเงา

ข. ช่วยเน้นให้มีความชัดเจน มีมิติ

ค. ช่วยให้ผู้เขียนรู้จักการจัดวางองค์ประกอบของภาพ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

5. การเลือกมุมในการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ข้อใดเหมาะสมที่สุด

ก. มุมระยะไกล

ข. มุมระยะใกล้

ค. ระยะที่มองเห็นหุ่นนิ่งได้ชัด

ง. ระยะที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งกีดขวาง

เห็นแสงเงาตกทอดได้ดี

9. การวาดภาพหุ่นนิ่ง “ระยะ”จะช่วยให้ภาพวาดมีมิติ ในการวาดนิยมวาดด้วยกันกี่ระยะ

ก. 3 ระยะ

ข. 4 ระยะ

ค. 5 ระยะ

ง. 5 ระยะ

10.ขั้นตอนในการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำคือข้อใด

ก. การระบายสี

ข. การเลือกมุม

ค. การเน้นภาพและเก็บรายละเอียด

ง. การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์

เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน

ชุดที่ 5 : การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ

ก่อนเรียน หลังเรียน

 

บรรณานุกรม

กำจร สุนพงษศรี. ศิลปะสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.

จีรพันธ์ สมประสงค์. ศิลปะ ม.3 ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค, 2549.

________. คู่มือครูและแนวทางการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ม.3 ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ :

สำนักพิมพ์แม็ค, 2549.

ประยูร ลี้เหมือดภัย. ศิลปะนิยม. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์, 2543.

นิติพงษ์ ใจประสาท. จิตรกรรมสีน้ำ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.

วิรุณ ตั้งเจริญ. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทัศนศิลป์ ม.3. กรุงเทพมหานคร :

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2549.

สุชาติ เถาทอง และคณะ. หนังสือเรียนศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2544. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2549.

อภัย นาคคง. ความรู้เบื้องต้นวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ร.ร.เพาะช่าง. กรุงเทพฯ, 2510.

อารี สุทธิพันธ์. ศิลปนิยม กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2515.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. การทำพิมพ์และการหล่อ. [ออนไลน์].

เข้าถึงได้จาก : http://www.nsru.ac.th/e-learning/ceramic/lesson2_5.php

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary

(วันที่ค้นข้อมูล : 22 กุมภาพันธ์ 2556).

ภาคผนวก

 

เกณฑ์การตรวจให้คะแนน

แบบฝึกหัดที่ 5.1 ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ (10 คะแนน)

ให้ 1 คะแนน เมื่ออธิบายและสรุปได้ถูกต้อง

ให้ 0 คะแนนเมื่อเติมคำตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เติมคำตอบเลย

แบบฝึกทักษะที่ 5.2 ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ (10 คะแนน)

ใช้แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

แบบฝึกทักษะที่ 5.3 ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ (10 คะแนน)

ใช้แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ)

แบบฝึกทักษะที่............... ชุดที่........เรื่อง……………………….……………………….…………

เลขที่ ชื่อ - สกุล ความถูกต้อง

ของงาน การแรเงา /

ระบายสี รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 12

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 7 – 8 ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน

คะแนน 5 – 5 ระดับคุณภาพ 3 (ดี) (………………………...)

คะแนน 3 – 4 ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) วันที่..........เดือน......................พ.ศ..........

คะแนน 0 – 2 ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 5 ขึ้นไป หรือ ได้คะแนนระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะ/กระบวนการ (ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ)

ความถูกต้องของผลงานตามข้อกำหนด

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก ผลงานถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อกำหนดครบถ้วน

มีความเรียบร้อย สวยงามดี

3 / ดี ผลงานค่อนข้างครบถ้วนตามข้อกำหนด มีความเรียบร้อย สวยงาม

พอใช้

2 / พอใช้ ผลงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด แต่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้

1 / ปรับปรุง ผลงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด เนื้อหาน้อย ไม่ได้ตามรูปแบบ

ที่กำหนด ขาดความเรียบร้อย ขาดความสมบูรณ์มาก

การระบายสี

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก แรเงาภาพได้ดี กลมกลืนเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3 / ดี แรเงาภาพได้ดี กลมกลืน เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2 / พอใช้ แรเงาภาพได้ดี กลมกลืน เหมาะสมเป็นบางส่วน

1 / ปรับปรุง แรเงาภาพได้ไม่ดี ขาดความกลมกลืน

แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ)

แบบฝึกทักษะที่............... ชุดที่........เรื่อง……………………….………………...………….…………

เลขที่ ชื่อ - สกุล การจัด

องค์ประกอบภาพ การแรเงา/

ระบายสี การใช้

วัสดุและอุปกรณ์ รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 10 –12 ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน

คะแนน 7 – 9 ระดับคุณภาพ 3 (ดี) (………..…………………...)

คะแนน 4 – 5 ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) วันที่..........เดือน......................พ.ศ..........

คะแนน 0 – 3 ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 7 ขึ้นไป หรือ ได้คะแนนระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (ฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำ)

องค์ประกอบของภาพ

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก องค์ประกอบของภาพสมดุล มีจุดเด่น

3 / ดี องค์ประกอบของภาพสมดุล แต่ไม่มีจุดเด่น

2 / พอใช้ องค์ประกอบของภาพขาดสมดุล แต่มีจุดเด่น

1 / ปรับปรุง องค์ประกอบของภาพขาดสมดุล และไม่มีจุดเด่น

การระบายสี

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก ลงสี ระบายสี ได้ดี กลมกลืนเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3 / ดี ลงสี ระบายสี ได้ดี กลมกลืน เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2 / พอใช้ ลงสี ระบายสีได้ดี กลมกลืน เหมาะสมเป็นบางส่วน

1 / ปรับปรุง ลงสี ระบายสีไม่ดี ขาดความกลมกลืน

การใช้วัสดุและอุปกรณ์

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องตามระเบียบ เก็บรักษาและดูแลรักษาหลังใช้งาน

ไม่ชำรุดเสียหายหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุ

3 / ดี ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง ตามระเบียบ แต่ยังขาดระเบียบเล็กน้อย การเก็บรักษา และการดูแลยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร

2 / พอใช้ ใช้เครื่องมือได้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่เก็บรักษาและดูแลหลังใช้งาน

เป็นระเบียบเรียบร้อยดี

1 / ปรับปรุง ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ให้ปฏิบัติ ขาดระเบียบ ไม่เก็บ

รักษาและไม่ทำความสะอาดจนเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม

แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (กลุ่ม)

เรื่อง…………………………………………………….…วันที่……...เดือน………………..พ.ศ…….

ชื่อ - สกุล การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ตาม

แผนที่วางไว้ ช่วยเหลือการเรียนรู้

ของเพื่อน รวม ผลการ

ประเมิน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 10 –12 ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน

คะแนน 7 – 9 ระดับคุณภาพ 3 (ดี) (……..……………………...)

คะแนน 4 – 5 ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) วันที่..........เดือน......................พ.ศ..........

คะแนน 0 – 3 ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 7 ขึ้นไป หรือ ได้คะแนนระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (กลุ่ม)

การศึกษาค้นคว้า

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก สามารถศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จนสามารถทำงาน

3 / ดี สามารถศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นส่วนใหญ่

ต้องได้รับคำแนะนำเป็นบางส่วน

2 / พอใช้ สามารถศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองได้บ้างเป็นบางส่วน

ต้องได้รับคำแนะนำเป็นส่วนใหญ่

1 / ปรับปรุง สามารถศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองได้น้อยมาก

ต้องได้รับคำแนะนำเกือบทั้งหมด

เรียนรู้ตามแผนที่วางไว้

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก ศึกษาค้นคว้าตามแผนที่วางไว้ ได้ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด

3 / ดี ศึกษาค้นคว้าตามแผนที่วางไว้ ได้เกือบครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด

2 / พอใช้ ศึกษาค้นคว้าตามแผนที่วางไว้ ได้เป็นส่วนใหญ่

1 / ปรับปรุง ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าตามแผนที่วางไว้ได้ หรือได้น้อยมาก

ช่วยเหลือการเรียนรู้ของเพื่อน

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก ช่วยเพื่อนด้วยการสอน แนะนำ เสนอแนะวิธีการปฏิบัติ

เพื่อให้เพื่อนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับตนด้วยความเต็มใจ

3 / ดี ช่วยเพื่อนมาก แต่ช่วยในลักษณะแบบบอกความรู้ หรือทำให้เพื่อน

มากกว่าช่วยให้เพื่อนได้เรียนรู้

2 / พอใช้ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้างเล็กน้อย และช่วยในลักษณะบอกความรู้หรือทำให้เพื่อนมากกว่าช่วยให้เพื่อนได้เรียนรู้

1 / ปรับปรุง ไม่ช่วยเหลือการศึกษาเรียนรู้ของเพื่อน หรือช่วยเหลือน้อยมาก

แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (การวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพ)

เรื่อง…………………………………………………….…วันที่……...เดือน………………..พ.ศ…….

ชื่อ - สกุล มีทักษะใน

การวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพ รูปแบบ

การนำเสนอ

น่าสนใจ ช่วยเหลือ

การเรียนรู้

ของเพื่อน รวม ผลการ

ประเมิน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 10 –12 ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน

คะแนน 7 – 9 ระดับคุณภาพ 3 (ดี) (………………………...)

คะแนน 4 – 5 ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) วันที่..........เดือน......................พ.ศ..........

คะแนน 0 – 3 ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 7 ขึ้นไป หรือ ได้คะแนนระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ (การวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพ)

การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพเขียน

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก นำความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาทั้งหมด

3 / ดี นำความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพ ได้ถูกต้องตามหลักวิชา

เป็นส่วนใหญ่

2 / พอใช้ นำความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพ ได้ถูกต้องตามหลักวิชา

เป็นบางส่วน

1 / ปรับปรุง ไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพได้ถูกต้องตามหลักวิชาทั้งหมด

รูปแบบ การนำเสนอ

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก นำเสนอผลการวิเคราะห์ภาพ แปลกใหม่ น่าสนใจดี ลำดับเรื่องราวได้ดีมาก

3 / ดี นำเสนอผลการวิเคราะห์ภาพ น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ดี

2 / พอใช้ นำเสนอผลการวิเคราะห์ภาพ น่าสนใจพอใช้ ลำดับเรื่องราวได้พอใช้

1 / ปรับปรุง นำเสนอผลการวิเคราะห์ภาพไม่น่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ไม่ดี

ช่วยเหลือการเรียนรู้ของเพื่อน

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

4 / ดีมาก ช่วยเพื่อนด้วยการสอน แนะนำ เสนอแนะวิธีการปฏิบัติ

เพื่อให้เพื่อนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับตนด้วยความเต็มใจ

3 / ดี ช่วยเพื่อนมาก แต่ช่วยในลักษณะแบบบอกความรู้ หรือทำให้เพื่อน

มากกว่าช่วยให้เพื่อนได้เรียนรู้

2 / พอใช้ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้างเล็กน้อย และช่วยในลักษณะบอกความรู้หรือทำให้เพื่อนมากกว่าช่วยให้เพื่อนได้เรียนรู้

1 / ปรับปรุง ไม่ช่วยเหลือการศึกษาเรียนรู้ของเพื่อน หรือช่วยเหลือน้อยมาก

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เรื่อง…………………………………………………….…วันที่……...เดือน………………..พ.ศ…….

ชื่อ - สกุล รายการประเมิน รวม ผลการประเมิน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 7 – 9 ระดับคุณภาพ 3 (ดีมาก) ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน

คะแนน 4 – 5 ระดับคุณภาพ 2 (ดี) (…………………………...)

คะแนน 1 – 3 ระดับคุณภาพ 1 (พอใช้) วันที่..........เดือน.....................พ.ศ..........

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 4 ขึ้นไป หรือได้คะแนนระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีความรับผิดชอบ

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 / ดีมาก จัดเก็บอุปกรณ์และ ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย

ทั้งหมด

2 / ดี จัดเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย

เป็นส่วนใหญ่

1 / พอใช้ จัดเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย

เป็นบางส่วน

มีระเบียบวินัย

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 / ดีมาก สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อย

ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่กำหนดไว้ร่วมกันทุกครั้ง

2 / ดี สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อย

ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่กำหนดไว้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่

1 / พอใช้ สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อย

ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่กำหนดไว้ร่วมกันเป็นบางครั้ง

มีความซื่อสัตย์

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 / ดีมาก ไม่ลอกงานเพื่อน และไม่ดูเฉลยก่อน/ระหว่างทำแบบฝึกหัด

2 / ดี ลอกงานเพื่อน หรือดูเฉลยก่อน/ระหว่างทำแบบฝึกหัดเป็นบางครั้ง

1 / พอใช้ ลอกงานเพื่อน หรือดูเฉลยก่อน/ระหว่างทำแบบฝึกหัดเป็นส่วนใหญ่

มีความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 / ดีมาก ฟังครูด้วยความสนใจทุกขั้นตอน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน

2 / ดี ฟังครูด้วยความสนใจ แต่ไม่ทุกขั้นตอน มีส่วนร่วมในกิจกรรม

เกือบทุกขั้นตอน

1 / พอใช้ ไม่ฟังครู หรือพูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเล็กน้อย

มีความกระตือรือร้น

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 / ดีมาก กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม

2 / ดี กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน ในบางกิจกรรม

1 / พอใช้ ปฏิบัติงานได้โดยครูต้องควบคุมกำกับ

ตรงต่อเวลา

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 / ดีมาก ทำงานเสร็จก่อนหรือตามเวลาที่กำหนด

2 / ดี ทำงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กำหนดเล็กน้อย

1 / พอใช้ ทำงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กำหนดมาก

สนุกสนานเพลิดเพลิน ในการแสดงออกอย่างอิสระ

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 / ดีมาก ปฏิบัติงานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

2 / ดี ปฏิบัติงานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นบางช่วง

1 / พอใช้ เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงาน

วันที่โพสต์ [1 ก.ย. 2558 เวลา 07:40 น.] ไอพี : [202.29.177.189] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม