ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญองค์การบริหา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รายงาน นางวิไลวรรณ ทรงกลด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่ดำเนินโครงการ ปีพ.ศ. 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษด้านบริบทของโครงการ (Context)ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input)กระบวนการ ของโครงการ (Process)ผลลัพธ์ของโครงการในด้าน(IEST) (1)ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดกับผู้เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเป้าหมายของโครงการ (2) ประสิทธิผล (Effectiveness ) ได้แก่คุณภาพของโครงการ คุณภาพของนักเรียนfและ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(3) ความยั่งยืน (Sustainability)และ (4) การถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability ) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบCIPPIEST Modelกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้มาจาก1) การเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน และ 2) การสุ่มโดยใช้ตารางประมาณค่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เคร็จซี่และมอร์แกน ( R.V.Krejcie and D.W.Morgan ) กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วนได้นักเรียน จำนวน 268คนผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 268 คน และ รวมจำนวนทั้งสิ้น 603คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความต้องการจำเป็นของโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยการประเมิน 7 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุดโดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความรู้ความสามารถของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินการโดยการประเมิน 10 ตัวชี้วัด พบว่ากิจกรรมต่างๆของโครงการฯสามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมเป็นไปตามแผน การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียนและจำนวนนักเรียน

4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ สรุปได้ดังนี้

4.1ด้านผลกระทบพบว่านักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น นักเรียนมีผลการแข่งขันโครงงานรับรางวัลทุกระดับความมีชื่อเสียงของโรงเรียนและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมีผลสะท้อนให้โรงเรียนพัฒนาตนเองได้ดีและมีคุณภาพด้วยมิติความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

4.2ด้านประสิทธิผลพบว่าการดำเนินการช่วยพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนโครงงานและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนางานวิชาการในการดำเนินงานพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน โดยความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพโครงการ และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับมาก

4.3 ด้านความยั่งยืนพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากที่สุดและครูเกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการสอนหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด

4.4ด้านการถ่ายทอดส่งต่อพบว่ามีการขยายผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดไปสู่ครูระดับอนุบาลเกิดการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดของนักเรียน

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการการพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญทั้ง 4 ประเด็น คือ สภาพบริบทของโครงการ ปัจจัยของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และประเด็นผลลัพธ์ของโครงการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด : [4 ก.ย. 2558 เวลา 11:55 น.]
อ่าน [545] ไอพี : 125.25.38.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม