ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา

ด้านการฟังและการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการ

ทางสมองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้รายงาน นางสาววิลาวรรณ โต้หนองแปน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

สถานที่พิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟัง

และการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กชั้นอนุบาล

ปีที่ 1/1 มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา

ด้านการฟังและการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก

ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางภาษา

ด้านการฟังและการอ่านของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนเด็ก 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

และเป็นชั้นที่ผู้รายงานได้ทำการสอน โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นประกอบการสอนใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pre-test Post-test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง จำนวน 15 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 15 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวม 600 นาที แบบทดสอบวัดความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่าน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ มี 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.64 ถึง 0.76 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34

ถึง 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 และแบบวัดความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.31 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0 .79 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่าน

โดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองอ่านชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

มีประสิทธิภาพ 84.48/83.80 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่าน

โดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.7469 หมายความว่า เมื่อเด็กได้เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7469 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.69

3. คะแนนหลังเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา

ด้านการฟังและการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เพิ่มขึ้น

จากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เด็กที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟัง

และการอ่านโดยใช้บทคล้องจองและเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองอ่านชั้นอนุบาล

ปีที่ 1/1 มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับครูที่จะนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเด็กต่อไป

โพสต์โดย ครูแอว : [28 พ.ย. 2558 เวลา 21:00 น.]
อ่าน [487] ไอพี : 49.230.234.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม