ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้ศึกษา : นางศศิธร อินเถิง
ปีการศึกษา : 2554


การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5 - 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 แผน และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 20 ข้อ ดำเนินการศึกษาโดยประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จนครบ 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 10.00-10.30 น.รวม 30 แผน ๆ ละ 30 นาที เสร็จแล้วจึงทำการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชุดเดิมกับที่ใช้ในครั้งแรกแล้วนำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ
สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 10 คน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แผนที่ 1-10 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 72.30 รวมเป็นร้อยละ 599.70 คิดเป็นร้อยละ 59.97 แผนที่ 11-20 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 97.00 รวมเป็นร้อยละ 808.33 คิดเป็นร้อยละ 80.83 และแผนที่ 21-30 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 111.30 รวมเป็นร้อยละ 927.50 คิดเป็นร้อยละ 92.75 แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนาสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้
2. คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นมากกว่าก่อนการจัดกิจกรรม คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยรายทักษะและรายบุคคล ก่อนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ทักษะการจำแนกประเภทมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ทักษะการสื่อความหมาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 และทักษะการลงความเห็น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 คะแนนก่อนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เฉลี่ยรวมเท่ากับ 10.90 ตามลำดับ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยรายทักษะและรายบุคคล หลังการจัดกิจกรรม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ทักษะการจำแนกประเภท มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ทักษะการสื่อความหมาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และทักษะการลงความเห็น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 สรุปคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 17.30 ตามลำดับสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมและรายบุคคลก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.90 และหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.30 มีผลการพัฒนาของคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 32.00

โพสต์โดย อ้อย : [2 พ.ค. 2556 เวลา 16:08 น.]
อ่าน [727] ไอพี : 118.172.67.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม