ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กร

ชื่อผลงานวิจัย สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย นางบุญญาพร บุญคง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงาน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปีที่วิจัย 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 30 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 198 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 3.30) ด้านการให้บริการผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.20) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.04) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 2.94) ด้านอาคารสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 2.79) และอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน (ค่าเฉลี่ย = 2.17) ตามลำดับ
2. ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 2.56) ด้านการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 2.36) ด้านการให้บริการผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 2.26) ด้านอาคารสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 2.09) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 2.08) และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน (ค่าเฉลี่ย = 1.85) ตามลำดับ
3. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการให้บริการผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.29) ด้านการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 3.28) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.22) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.02) ด้านอาคารสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 2.83) และอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน (ค่าเฉลี่ย = 2.36) ตามลำดับ
4. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแสวงหาวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป และควรเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการหรือกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกันและระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอนที่ดีของโรงเรียน นอกจากนี้ยังควรจัดให้มีมุมพักผ่อนที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน รวมทั้งการจัดหาและบริการด้านน้ำดื่มและห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โพสต์โดย ตุ๊ก : [3 พ.ค. 2556 เวลา 17:03 น.]
อ่าน [1439] ไอพี : 58.10.6.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม