ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม (รหัส ว40222) เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม (รหัส ว40222) เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ชื่อผู้ศึกษา: พนาวัลย์ งอสอน

ปีที่ศึกษา: 2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม (รหัส ว40222)
เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 ชุด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ที่สร้างขึ้น, 3) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ที่สร้างขึ้น และ 4) ศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จำนวน 45 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งถูกเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา 5 ประเภท ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่เลือกใช้ได้มาตรฐานทุกประเภท เครื่องมือที่ใช้นี้ ได้แก่ 1) ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส จำนวน 13 แผน 3) แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท้ายชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส จำนวน 76 ข้อ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส จำนวน 40 ข้อ และ 5) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 ข้อ การวิจัยนี้ดำเนินการในช่วงเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 22 คาบ เริ่มต้นด้วยการทดสอบความรู้เดิมวิชาเคมีเรื่องกรด-เบส และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นดำเนินการสอนด้วยชุดการสอนวิชาเคมีที่พัฒนาขึ้นนี้จำนวน 13 ชุด โดยใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เมื่อสอนเสร็จแต่ละชุดการสอน ทำการเก็บข้อมูลคะแนนสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนทุกชุดการสอน เมื่อดำเนินการสอนครบทุกชุดการสอนแล้ว ทดสอบความรู้วิชาเคมีเรื่องกรด-เบส และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับหลังสอนอีกครั้ง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คำนวณค่าร้อยละ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยชุดการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลให้ผลดังนี้ 1) ชุดการสอนวิชาเคมีที่พัฒนาขึ้นให้ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้คือให้ค่า E1/E2 เท่ากับ 81.13/81.61 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้, 2) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.74 ซึ่งดัชนีนี้บ่งบอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาเคมีที่พัฒนาขึ้นนี้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนรู้ถึงร้อยละ 74, 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาเคมี มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี t = 34.43, P<0.000, df = 44; เจตคติทางวิทยาศาสตร์ t = 41.68, P<0.000, df = 44) ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่า ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม (รหัส ว40222) เรื่อง กรด-เบส ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้ในบทเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน กระบวนการกลุ่มยังช่วยสร้างทักษะการทำงานของกลุ่มตัวอย่างให้ดีขึ้น

โพสต์โดย ดร.โรจน์ : [11 พ.ค. 2556 เวลา 09:59 น.]
อ่าน [946] ไอพี : 1.1.170.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม