ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้าน

ชื่อรายงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผู้จัดทำ นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
โรงเรียนวัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ
โครงการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรของโรงเรียน
วัดบ้านสนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งนี้
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 2) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสนวน ปีการศึกษา 2555 รวมจำนวนทั้งสิ้น 151 คน ที่ได้มาจากการสุ่มด้วยตารางของเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านมีส่วนร่วมในการจัดประชุมคณะครูอาจารย์เพื่อทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตร มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านมีส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุดคือ ด้านมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม ส่งเสริมความสามารถ ความถนัดของผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนวัดบ้านสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริม การจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ที่มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมรับทราบ ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
3) ด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านสนับสนุนจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเยี่ยมชม และสังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอื่น มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครู ให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุดคือ ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการจัดให้มีการสาธิตเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนใหม่ๆ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
4) ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนวัดบ้านสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการนำวิธีการวัดผลและการประเมินผลแบบต่าง ๆ ไปใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุดคือ ด้านมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการเก็บรวบรวมหลักฐานการวัดประเมินผลของครูเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย แดน : [4 มิ.ย. 2556 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [924] ไอพี : 203.172.201.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม