นางสาวอังคนา อินทร์กระวี  |  หน้าแรก   |  ครูบ้านนอกบล็อก
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชื่อผู้วิจัย นางสาวอังคนา อินทร์กระวี ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2556 บทคัดย่อ ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสถานศึกษา จำนวน 14 คน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2556 จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม (Microsoft office excel) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามด้านการบริหารสถานศึกษา พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป    
 
เรื่องใหม่ล่าสุดสุดของนางสาวอังคนา อินทร์กระวี
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
26 ม.ค. 2557

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนว
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนว

26 ม.ค. 2557 อ่าน 842/0 ความคิดเห็น

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
Library

เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย

ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ยาปฏิชีวนะ

10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่

การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

ประโยชน์ของว่านหางจระเข้

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

แบบออกกำลังพื้นฐาน

เสียงในภาษาไทย

กำยาน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม
เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญ
[ประพฤติ ทองสาว]
เปิดอ่าน 9317 ครั้งแล้ว
ยุงชอบกัดคนแอ็กทีฟ .....จริงหรือ
[ณัฐชญา หอมกลิ่น]
เปิดอ่าน 7019 ครั้งแล้ว
การปฏิบัติตนทางเพศที่ถูกต้อง
[นายเมธา ศรีกำเหนิด]
เปิดอ่าน 7905 ครั้งแล้ว
บทคัดย่อ
[โสภา เพ็ชรเรือง]
เปิดอ่าน 313 ครั้งแล้ว
สรรพคุณยาจากผักพื้นบ้าน...
[รัชนี คุณานุวัฒน์]
เปิดอ่าน 13330 ครั้งแล้ว
การพัฒนาทักษะการเขียนคำยากโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน 21 คน
[นางพนมรุ้ง ฉายาทัพ]
เปิดอ่าน 295 ครั้งแล้ว
  
 
 
 

ที่นี่คือ BLOG ของ


นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
สิงห์บุรี
[อีเมล์ติดต่อ]


 

 ความคิดเห็นถึงเจ้าของบล็อก

 

 

เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกใหม่

   
  สมาชิกใหม่
  มามามา สสส
  ประจวบคีรีขันธ์
  มารีย๊ะ สุขส่ง่า
  สตูล
  เสถียร มูลแก่น
  สุรินทร์
  นางกฤติยาณี สมงาม
  ลพบุรี
  นางสาววาสนา ประสิทธิ์
  ชุมพร
  ดวงใจ ปริปุณณากร
  เชียงใหม่
  นางอัจฉราพร พุทธพรหม
  ยโสธร
  ธารีรัตน์ รัตนจำรูญ
  นครสวรรค์
  ดุษฎี หวังปาน
  พัทลุง
  อรัญญา จงมุม
  กาฬสินธุ์
  นางสุวรรณี ดำสมุทร์
  นครศรีธรรมราช
  สุมาลี ความสุข
  น่าน
  วีระศักดิ์ ดิษเจริญ
  นครสวรรค์
  สมัคร ธรรมปัญญา
  เชียงราย
  ศิริลักษณ์ วิริยะกิจ
  สระแก้ว

  สมาชิกทั้งหมด ( 106984 )

     >>ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ป.6 ผลงานครูกาญจนา วิชานนท์
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ป.6 ผลงานครูกาญจนา วิชานนท์
  ชุดชุดการการสอนสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ผลงานครูนพวรรณ์ เต็มเนื้อทอง
  ชุดชุดการการสอนสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ผลงานครูนพวรรณ์ เต็มเนื้อทอง
  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปลาท้องถิ่นสุโขทัย ผลงานครูรุ่งนภา วรชัยวัฒน์
  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปลาท้องถิ่นสุโขทัย ผลงานครูรุ่งนภา วรชัยวัฒน์
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องเลขยกกำลัง ม.1 ผลงานครูนฤมล สุดเงิน
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องเลขยกกำลัง ม.1 ผลงานครูนฤมล สุดเงิน
  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช ม.1 ผลงานครูหอมหวน แสนเวียงจันทร์
  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช ม.1 ผลงานครูหอมหวน แสนเวียงจันทร์
  มีต่อ
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย