นางสาวอังคนา อินทร์กระวี  |  หน้าแรก   |  ครูบ้านนอกบล็อก
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชื่อผู้วิจัย นางสาวอังคนา อินทร์กระวี ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2556 บทคัดย่อ ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสถานศึกษา จำนวน 14 คน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2556 จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม (Microsoft office excel) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์หอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามด้านการบริหารสถานศึกษา พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป    
 
เรื่องใหม่ล่าสุดสุดของนางสาวอังคนา อินทร์กระวี
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
26 ม.ค. 2557

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนว
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนว

26 ม.ค. 2557 อ่าน 757/0 ความคิดเห็น

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
Library

โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา

พจนานุกรมฟิสิกส์

ประวัติศาสนาพุทธ

เตือนผู้ป่วยเบาหวานหมั่นตรวจตา ลดความเสี่ยงตาบอด

วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา

การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง

ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์

เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย
เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
คุณสมบัติทางด้านงานอาชีพ ครูที่ดี
[kamolchanok ]
เปิดอ่าน 76526 ครั้งแล้ว
การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดสร้างสรรค์ (9 อย่าง)
[นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์]
เปิดอ่าน 1501 ครั้งแล้ว
โหลดเลย..แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท. ใหม่ล่าสุด (ทุกตำแหน่ง)
[อรชุมา พิมวิเศษ]
เปิดอ่าน 3765 ครั้งแล้ว
ผลการใช้เกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
[นูรีดา เจ๊ะมะ]
เปิดอ่าน 1328 ครั้งแล้ว
ของขวัญฮิต....วันวาเลนไทน์
[ณัฐชญา หอมกลิ่น]
เปิดอ่าน 6538 ครั้งแล้ว
10 พฤติกรรม ทำให้สมองฝ่อเร็ว
[นางทัศนีย์ พุทธสอน]
เปิดอ่าน 5544 ครั้งแล้ว
  
 
 
 

ที่นี่คือ BLOG ของ


นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
สิงห์บุรี
[อีเมล์ติดต่อ]


 

 ความคิดเห็นถึงเจ้าของบล็อก

 

 

เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกใหม่

   
  สมาชิกใหม่
  เอมอร บุษบา
  นครศรีธรรมราช
  นางสาวนภเกตน์ น้ำแก้ว
  สงขลา
  วราพร อาแว
  นครศรีธรรมราช
  โฉมศรี ธรรมรักษ์
  อุตรดิตถ์
  พัชรี ชูบัว
  ลำปาง
  ธีรพล ช่วยกระโทก
  กรุงเทพมหานคร
  ธนพร วังเรียง
  ตราด
  บังอร สายแก้ว
  สุรินทร์
  ธนิษฐา เล็กสิงห์โต
  กรุงเทพมหานคร
  นางสาวมาลินี ดีพิมาย
  กรุงเทพมหานคร
  สิทธิพงษ์ มะโนจิตร์
  เชียงใหม่
  ชวนชม ไชยสิทธิ์
  อุดรธานี
  gformingforming Germany
  อุทัยธานี
  สมชาย ชาญหิรัญกาญจน์
  บุรีรัมย์
  วาสนา หมากปาน
  นครศรีธรรมราช

  สมาชิกทั้งหมด ( 104068 )

     >>ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  ชุดฝึกทักษะการคิดคํานวณ เรื่อง ระยะทางและการกระจัด ฟิสิกส์ ม.4 ผลงานครูหัสญา ชุมประยูร
  ชุดฝึกทักษะการคิดคํานวณ เรื่อง ระยะทางและการกระจัด ฟิสิกส์ ม.4 ผลงานครูหัสญา ชุมประยูร
  ชุดกิจกรรมวิชา ชีววิทยา ชั้น ม.4 หน่วย ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ผลงานครูสิริมา เปียอยู่
  ชุดกิจกรรมวิชา ชีววิทยา ชั้น ม.4 หน่วย ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ผลงานครูสิริมา เปียอยู่
  ชุดฝึกทักษะเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 ผลงานครูกีรติ สายสิงห์
  ชุดฝึกทักษะเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 ผลงานครูกีรติ สายสิงห์
  หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ผลงานครูสมจิตร์ อินทร์ประเสริฐ
  หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ผลงานครูสมจิตร์ อินทร์ประเสริฐ
  บทเรียนสำเร็จรูป วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง ระบบนิเวศ ผลงานครูพุทธชาติ นาวารี
  บทเรียนสำเร็จรูป วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง ระบบนิเวศ ผลงานครูพุทธชาติ นาวารี
  มีต่อ
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย