หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

ณรงค์ นาตา

นายชัยวัตร ทองบ่อ

ลัดดาวัลย์ ใจหาญ

สุภารัตน์ คำอ่อน

rinda G

warangkana suwan

นางศิริรัศมิ์ดา สายสุวรรณ

เอื้อมพร พรมสุคนธ์

ฉวี ธรรมเกษา

แก้วพรรษา มีใจเย็น

เอกชัย บุญอาจ

เจนศักดิ์ ศิริ

จินตนา ชัยทอง

ศรัณย์ธร จันทร์สาร

สาคร ขอนดอก

สมเกียรติ ดาสา

สวรรยา อ่อนสมจิตร์

อิทธิพล อู่ศิลปกิจ

สุจารีย์ กุลเทศ

นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์

ไพฑูรย์ เต็มวงษ์

ณัฏฐนันท์ นนท์ตุลา

สุจิตรา ไกยสิทธิ์

พานุวัฒน์ มณียารัตน์

นางวราภรณ์ ยศชัยศรี

ปนัฐดา ตาเป็ง

พระอธิการประภาส โชติปญฺโญ

ณัฐธิดา ชัยดิษฐ์

สุพิชชา วรรณพันธ์

พร อนันต์ชื่นสุข

 

สมาชิกใหม่
สมชาย บรรจง
นนทบุรี
สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง
นครปฐม
onwalkomilto Wisconsin USA
สระบุรี
ลัคณา มันตะวัตร
พิจิตร
การตีนี กีลีมอ
นราธิวาส
พิชชาพร เพียสา
อุดรธานี
ทิวารัตน์ ทองมี
ศีรสะเกษ
จันทร์หอม บุญคืน
สุรินทร์
เสกสรร ศรีแสวง
เชียงใหม่
ปวีณา คงไชยโย
เพชรบูรณ์
นางมลฤดี ไชยรัตน์
หนองคาย
ดลพร แสนมงคล
แพร่
กรกนก มะลิทอง
ราชบุรี
พัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล
มหาสารคาม
ทิพย์สุดา วิลาวัลย์
ลำปาง

สมาชิกทั้งหมด ( 104047 )


saksonsrisawang

kornkanok

nattapong.sudad

Jinatta2913

krujoy2560

pinbobthong

170818

eakkaping053

me077941

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
รายงานการประเมิน โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสง - Aim-25 มิ.ย. 2560 [12/0]
หางานรับสมัครครูอัตรจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - เตย-13 มิ.ย. 2560 [24/0]
รายงานข้อตกลงการพัฒนาโครงการพัฒนาวินัยและพฤติกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระ - โกวิทย์-13 มิ.ย. 2560 [27/0]
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช - wa-14 พ.ค. 2560 [78/0]
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช - wa-14 พ.ค. 2560 [53/0]
ปาริฉัตร คำปล้อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอ - แวว-4 พ.ค. 2560 [83/0]
อาชีวะอาสา 2560 - รองหนุ่ม พยัคฆ์-22 เม.ย. 2560 [141/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย