หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

วันทนีย์ กองเขียว

สิริมา เจริญฉวีวรรณ

อรัชญา โบราญประสิทธิ์

วิบูลย์ เที่ยงธรรม

บูญรัตน์ ทองสิริมณีรัตนื

ชูศรี บุญเที่ยง

นางลำพวง ต่างใจ

พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์

กาญจนา หลีหวัง

เสาวภา สมศรี

ภก.ณัฐพัฒน สุขยิ่ง

panisara pragay

อรสา ราชประสิทธิ์

วีรวรรณ หัตถผสุ

นางพิชยา เสนามนตรี

นายสมชาย ชัยรินทร์

นายปิยวัฒน์ ธันว์ธนะ

หวาย ทองดี

จิราพร ปทุมเทวภิบาล

นายพจนาถ มากรักษ์

อัมพวัน ออรุ่งวิไล

จ.ส.อ.จิระวัฒน์ แสงหว้า

สุภาพร สุริยะลังกา

สุรีย์พันธุ์ พันธุ์ธรรม

สุพรรณี คงแหลม

ณัฐกฤต แสงสว่าง

chaiyakorn taduangta

นายสมเกียรติ มหาสวัสดิ์

อุบล สินธุโร

ประพันธ์ โภคาแสง

 

สมาชิกใหม่
สุภาพร เผนานนท์
สตูล
นางไพรินทร์ ศรีบัวบาน
นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ การะเกตุ
ลำพูน
wittawas padthaisong
หนองบัวลำภู
พงศกร เกเย็น
เชียงราย
นางนิภา เซ่งเข็ม
สงขลา
โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย
แม่ฮ่องสอน
นางรุสบีต๊ะห์ เขร็มสัน
ปัตตานี
นางสุกานดา เวสา
ยโสธร
ชาญฤทธิ์ เตชา
อุตรดิตถ์
นางสุมาลี เจริญรอย
นนทบุรี
กฤชภานุช ทองเกลี้ยง
นครศรีธรรมราช
นางกฤภานุช ทองเกลี้ยง
นครศรีธรรมราช
นางพรทิพย์ เนื้ออ่อน
นครศรีธรรมราช
วันดี สังข์วิชัย
สงขลา

สมาชิกทั้งหมด ( 108451 )


pj131710

Krujoychem

khrulookmang

pongsak2527

LeoBeer

worakanya062523

apinyaratana

suchikbn

snackjack

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง Reading Comprehension. สำหรับ - ครูโรส-10 ม.ค. 2561 [52/0]
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - เบลล์-9 ม.ค. 2561 [31/0]
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การจำแนกสารและ ปฏิกิริยาเคมี รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน - ครูติ๋ม-10 ธ.ค. 2560 [129/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้า - อ.อรพิน ปริยทิฆัมพร-7 ธ.ค. 2560 [89/0]
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - ครูกุ๊กไก่-6 ธ.ค. 2560 [69/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม - วัล-4 ธ.ค. 2560 [65/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เลขยก - ัyaowapa-4 ธ.ค. 2560 [48/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย