หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นางอภิรดี พยับทอง

ตรึงใจ สีหะมงคล

นายนเรศ กองสมบัติ

ศรัญญา ศรีสุธรรม

อนุวัฒน์ แก้วลอย

สิทธิกร ศรีจันทร์

นางศริญรัตน์ วงสวาห์

สุกัญญา แก้วสม

พรเพ็ญ เขตบางกุ้ง

Nuttawut Buwklee

Nattkamol Srihapuwong

ประภาพันธ์ ธิสานนท์

กษมา พลอยแดง

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด

นายพรมดี สาลี

ศิริวรรณ โพธิ์ทิพย์

บุญส่ง งามสะอาด

ธนารักษ์ ต่อพันธ์

กรวรรณ อุทัยเรือง

วราภรณ์ ดวงบาล

ศักดิ์ดา บุรีงาม

ภูริตา มีวัฒนะ

ปรียา พลกุล

มณีรัตน์ พรหมจันทร์

ปวีณา ทองลี่

เฉลิมศักดิ์ ช่างประดิษฐ์

ษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา

ผุสดี สุดขาว

ดวงแดน วงเดือน

นางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิ

 

สมาชิกใหม่
นายสัมพันธ์ ดอนโชติ
กาฬสินธุ์
เพ็ญจันทร์ ฆารไชย
กาฬสินธุ์
จักรี ฦาชา
ขอนแก่น
หนูนิตย์ เขตผดุง
กาฬสินธุ์
นวมน เจริญขำ
ฉะเชิงเทรา
ศิริพร ภารา
นครนายก
ภัทราพร เจริญแนว
อุดรธานี
ภัทราพร เจริญแนว
อุดรธานี
นางสาวธัญจิรา ทุมาภา
นครปฐม
รัตนาพร จันทะวาลย์
อุดรธานี
ณัฏฐวี ประเสริฐสังข์
อุดรธานี
ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง
พระนครศรีอยุธยา
ปิยะตา จิตตะนัง
นครศรีธรรมราช
สุภาพร ขวัญทอง
สุรินทร์
กุศล ฮวดเส็ง
สงขลา

สมาชิกทั้งหมด ( 129079 )


jukree63

kusol007

charineejum

sakultiwaporn

Thitaporn2519

viyada2279

hoossana2

wan0641719520

nandilok2121w53

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [2707/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1297/0]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [148/0]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย สาระที่ 2 ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - พรทวี คงเจริญ-11 ม.ค. 2563 [593/0]
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสาคร - ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์-20 พ.ย. 2562 [1625/0]
เผยแพร่รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - จีวัน-17 พ.ย. 2562 [357/0]
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3ขวบ) - คำพูน-20 ต.ค. 2562 [1075/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย