หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

พรปวีณ์ โคเลิศ

บรรหาร เจ๊กนอก

ธวัชชัย ฐากูรกุล

รายการคุณพระช่วย ช่วงจำอวดหน้าม่าน

ประเทือง แสบงบาล

บรรพต พรมสุวรรณ

นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรม

ปภัสรินทร์ ประกอบเลิศ

ศุภฤกษ์ รัตน์คุณากร

นางยุพิน หน่องพงษ์

นางวิลาวัลณ์ กองสิงห์

นิรมล ถึงแก้ว

นายบวร วรรณนิตย์

นางไพบูลย์ อุ่นเรื่อน

นายเถลิงเกียรติ ไวกยี

ศิริกัญญา วงศ์ภาคำ

ณัฐพล คำเบ้า

อนุธิดา อักษรกูล

พานทอง ถวิลการ

PHAYAO -

เสน่ห์ ธิราชรัมย์

เสน่ห์ หมายจากกลาง

นางดาวเรือง คชพรม

นางสุทิพย์ มงคล

สมเกียรติ เวชภูติ

ชูสกุล คำขาว

สมพงษ์ มณีวรรณ

จันทิพา แสนเมืองชิน

ยุพา ธาตรีอุดม

วารุณี พ่านปาน

 

สมาชิกใหม่
วนัชพร ทัพสุริย์
ขอนแก่น
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
สงขลา
ณัฐกานต์ พันธ์ุบุญ
ตาก
natthakan phanbun
ตาก
สุนทร บุญยงค์
กระบี่
เสาวลักษณ์ นามไพร
บุรีรัมย์
นางสุนันท์ เมืองปาน
สตูล
นางสุนันท์ เมืองปาน
สตูล
prapak hongsrila
สุพรรณบุรี
วิจิตร เต็มศรี
ปัตตานี
ประทุมมาศ แซ่เฉา
ยะลา
เพ็ญเพชร สุขหมื่น
น่าน
จรรยา ชุมคำไฮ
ปราจีนบุรี
นายบรรเจิด แผ่พุ่มทรัพย์
นครสวรรค์
จันธวรรณ ศรีนวลใหญ่
เชียงใหม่

สมาชิกทั้งหมด ( 104706 )


krusasion

pornpit33

seaksan323

norreeliana

manoon chanchai

seangthong2519

Ophat22

Ophat2

Ophat12

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
รายงานการพัฒนาชุดฝึกการอ่านเพื่อชีวิตร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWL ของนักเรียนชั้ - การะเกตุ ประทานชวโน-5 ก.ค. 2560 [55/0]
รายงานการประเมิน โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสง - Aim-25 มิ.ย. 2560 [48/0]
หางานรับสมัครครูอัตรจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - เตย-13 มิ.ย. 2560 [51/0]
รายงานข้อตกลงการพัฒนาโครงการพัฒนาวินัยและพฤติกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระ - โกวิทย์-13 มิ.ย. 2560 [64/0]
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช - wa-14 พ.ค. 2560 [118/0]
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช - wa-14 พ.ค. 2560 [95/0]
ปาริฉัตร คำปล้อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอ - แวว-4 พ.ค. 2560 [118/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย