หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นางรานี แก่นดี

สุวรรณา ยุ่นชัย

สงวน เทศบาล๔

สุภาภรณ์ อินธิแสง

ชูศรี ภู่ทอง

นางทัธชา เฟื่องฟู

ศานิต เภาอ่อน

นายรณกรณ์ ฤาชัย

นงเยาว์ อาจอาสา

เชาว์ ชั่งกริส

นางวิรินดา แสงปัน

วิลาวัลย์ พรไชยา

นางสาวศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์

ครูกันนา ยองแม่ทา

นางสาววรรณรัตน์ พึ่งสวัสดิ์

เพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์

นายไชยยุทธ คำแหง

สุดารักษ์ สุวรรณทอง

วันดี แสงแก้ว

Aha'ao_Lallla'' -

สุภาวดี ดวงจันทร์

นางพิจิตรา ชาวนา

นางรัชนี จันทร์สมัคร

ภาวรินทร์ เอี่ยมจันทร์

อุทุมพร พูลสวัสดิ์

ศิวกร เชื้อหมอ

นางโอกาส เศรษฐสิงห์

สุบิน คมทัศนจรรยา

อรุโณทัย ใจมั่น

วัชลี ชูสกุล

 

สมาชิกใหม่
ธัญญ์ชยา ชูชาย
นราธิวาส
ธัญญ์ชยา ชูชาย
นราธิวาส
สกุลยา แก้วสองสี
ปัตตานี
kanta Tala
เชียงราย
นางสาวจิตรวรรณ มั่นยืน
ราชบุรี
นางสาวพัสตราภรณ์ ศรษฐวัฒน์
ภูเก็ต
สุพัตรา เสนา
อุบลราชธานี
ปวิตรา กิจจานุมาศ
กรุงเทพมหานคร
พนิดา นิลพรมมา
สระแก้ว
นุชรี ไชยเนตร
เชียงราย
นางสาวอรสา เสนวงษ์
ขอนแก่น
นทิตา มีทะนาน
นครพนม
สุณสา ทองแสง
กรุงเทพมหานคร
สุณสา ทองแสง
กรุงเทพมหานคร
สิบเอกไกรศรี ชิดนอก
นครราชสีมา

สมาชิกทั้งหมด ( 131292 )


jibby204

phannapa123

modtanoy1730

krukwang3

sornchaikrai

tamuya2009

wachiradon

nawarat2525

jantrakme

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [4850/0]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [481/0]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1337/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1074/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1463/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4372/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1912/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย