หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

โสภา ถวาย

ปนัฐดา ตาเป็ง

จุฑารัตน์ คำปัด

จักรชัย หงษ์ศิลา

สุภามิตร หาญประสพ

นันทิวัฑฒะนะ นิลน้อย

นางสาวศุภลักษณ์ แย้มทรัพย์

ว่าที่ ร.ต ธีระพงา์ ฐานะ

วิวรรธน์ คุณศักดิ์

นงณภัส เงางาม

สาลินี สุขศิริ

wat teawtim

rinda G

อนรรฆพร สุพิมพานนท์

นายวัลลา วงษ์เสียงดัง

ปรีชา กวยทอง

จุไรพร ของเลิศ

วัชรีย์ มหาวงศ์

นายดุษฎีธร บุญเริ่ม

กนน ทศานนท์

วันนิภา พงษ์พันธ์

พุทธิตา สีมาด

นางกันตินันท์ วงษ์เชษฐ

คมฤทธ มหามนตรี

จารุวรรณ โคตรเสน

เดโช พระกาย

กษิภัท อย่างบุญ

ธีรยุทธ พาโคกทม

ประสิทธิ์ เขียวแก้ว

นางซากีย๊ะ แวฮามะ

 

สมาชิกใหม่
กุลณัฐ พรมจันทร์
ยโสธร
นายชาญชัย รัตนะวงศะวัต
มหาสารคาม
รุ้งนภา ราชวงษ์
มหาสารคาม
มัซรา ละสูสามา
ยะลา
นางสาวอมรรัตน์ หงษ์สา
หนองบัวลำภู
นางสาวอมรรัตน์ หงษ์สา
หนองบัวลำภู
นางสาวอมรรัตน์ หงษ์สา
หนองบัวลำภู
มิ่งขวัญ สุขมาก
นนทบุรี
จิราพร รื่นฤทธิ์
อุทัยธานี
วุฒิชัย ภาระพงษ์
อุดรธานี
ประนอม ไทยกรรณ์
ลำปาง
นภัสวรรณ อิกำเหนิด
ลำพูน
สุมาลิน บัวอรุณแสงสว่าง
ชลบุรี
สุภาวดี สิทธิรัมย์
บุรีรัมย์
นางมาเรียม เจ๊ะอีแต
ยะลา

สมาชิกทั้งหมด ( 130464 )


massara2518

krusuthasinee63

nantawan14

sakchaisiri

ratanaporn20111

zonya03022515

Nonglakluk

maehongson1

uthai2020

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [846/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [618/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [966/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [3912/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1466/0]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [290/0]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย สาระที่ 2 ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - พรทวี คงเจริญ-11 ม.ค. 2563 [718/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย