หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นายวิรชาติ เล๊าะยีตา

ฉันทนา สารผล

วราภรณ์ โคตรตา

เล็ก แก้วดี

ทัศนียา คำนวล

นายจักรรินทร์ ศรีสุธรรม

สุกัญญา วงค์ชัย

เรืองเดช วิชัยดิษฐ

นางสาวสุภาวดี อารีการ

ว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทอง

สมภพ ศรีวงศา

amphon chinnawong

นางชลธิชา ธรรมนิทา

อภิญญา ทองสั้น

จิตสุภา สงคง

น.ส.ณัฐชา มังกะลัง

นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์

ปาริชาติ รุ่งรัตนพงษ์พร

นางทิพย์พวรรณ สุวรรณพันธ์

วิจิตรา มาหนู

กิ่งดาว หวังร่วมกลาง

ณธรรศ เสนาใจ

พรหมพรพรรธ สิงห์เล็ก

นราพร ผิวขำ

Mr.Thananchai Tabuddee

กรพินธุ์ วิระกูล

ศราวุธ น้อยผา

นางสาวอุมาพร คังฆะมณี

ขนิษฐา สถานสถิตย์

นางทักษพร ต่วนชะเอม

 

สมาชิกใหม่
สุคนธ์ทิพย์ เพชรฤทธิ์
ตรัง
วรัฉรีย์ เกตุขำ
ตาก
นางรีซา ใจตรง
ยะลา
จันทร์จิรา อินทร์ชนะ
สุราษฎร์ธานี
สุเทพ สังข์วิเศษ
อ่างทอง
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
อ่างทอง
ศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา
สิงห์บุรี
เอกภพ ชาวบ้านเกาะ
อ่างทอง
วัชยา บุรานนท์
ปทุมธานี
นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ
สตูล
นางสาวนิภา พินิจวัจนะวงศ์
ยะลา
ปิยะวุฒิ โนขัติมา
พะเยา
สดใส ศรีสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
นายนัฐพงค์ หมีนหวัง
สตูล
นางสาวสุรัสวดี บุญติด
นครศรีธรรมราช

สมาชิกทั้งหมด ( 132499 )


Wirin089

chamnan1973

Piimmie

onuma2516

nongluk2519

Kittiyapeng2501

14221244

forteacherthai1

Wanlob456456

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [7463/1]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [633/1]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1495/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1206/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1622/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4497/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [2017/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย