หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ

นางเจริญ ชั่งกริส

บรรลุ แดนดงยิ่ง

บุญรวม ผดุงสัตย์

นายพัลลภ วัฒนะชาติ

พรรณษา เสียงดี

นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์

สาวิณีย์ เสือวงษ์

นายรังสรรค์ สุทารัมย์

ดวงฤดี ขำมั่น

Ruth ploysupa

ศศิธร ภูล้นแก้ว

rewadee kasetjaroen

สิทธิกร ศรีจันทร์

วัชราภรณ์ พัวตระกูล

พรทิพา รัชทินพันธ์

นางนงนุช พรชัยไชยวัฒน์

นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย

จิตรารัตน์ เครือนพรัตน์

นายนเรศ กองสมบัติ

นางสุกัญญา ศรีเทียน

สมภพ ศรีวงศา

กฤษณะ ทองแก้ว

ปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล

นันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล

เศรษฐศาสตร์ รูปหล่อ

รังสิมา บัวแก้ว

นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว

นุชจรินทร์ สิงห์เล็ก

สาลี สง่า

 

สมาชิกใหม่
นันทิยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ปราจีนบุรี
นันทิยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ปราจีนบุรี
ภทรชนก เรืองวงษ์
กำแพงเพชร
นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
สุพรรณบุรี
พุทธรามาศ สุรินทร์
เชียงราย
นันทิยา พรมทา
มุกดาหาร
ทรายเงิน ทรายทอง
พังงา
สิริมา แทนบุญ
สงขลา
สุธีกานต์ ขวัญพัทลุง
สุราษฎร์ธานี
นายอาคม ชาญเดช
ราชบุรี
กมลทิพย์ ศรีเมฆ
สุราษฎร์ธานี
ฐิติรัตน์ ทองเนื้อสุข
นครศรีธรรมราช
ฮูเซ็น มิงมะซา
นราธิวาส
นายเอกชัย ขุนฤทธิ์
พัทลุง
ศุภัทรา คำชะนะ
กาฬสินธุ์

สมาชิกทั้งหมด ( 120653 )


noto007

jakkrit62

nusaidadarami

cbancha

meaw293

ksanti156

kruprapakron

Wiratlead.1962

dakdae2518

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสาวอารีวัลย์ เนื่องชูจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย จ.อยุธยา - อ้น-19 ม.ค. 2562 [66/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ - ปัญจมา-31 ธ.ค. 2561 [336/1]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ - ปัญจมา-31 ธ.ค. 2561 [41/0]
บทคัดย่อชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์แข่งเรือขึ้นโขนชิงธง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ครูบี-19 ธ.ค. 2561 [322/0]
บทคัดย่อ โครงงานสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - แอน-18 ธ.ค. 2561 [92/0]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ - ครูตาล-13 ธ.ค. 2561 [168/0]
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การบวก การลบ การค - ครูนก-29 พ.ย. 2561 [468/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย