หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นางสวิชญา ดลตรี

bundit mathem

อุดมศักดิ์ นวลจันทร์

นายสุรินทร์ กิจเฉลา

พัชรินทร์ เขตวัง

ลัดดา หลงสลำ

มนัสนนท์ โพนศรีสม

นางสาวถาวร ศรีโสภา

ศิริพร ฐานันดรวัฒน์

กุลนันทน์ ดวงแก้ว

ยงยุทธ นุชบัว

รุ่งทิวา หนองเสนา

ศุภลักษณ์ จุเครือ

พรเฉลิม เทพังเทียม

สถาพร นาสารีย์

เสฐียร ดามาพงษ์

นางมาลิวัลย์ อนรรฆวี

สมใจ คงทองดำ

นายแดนชัย วงค์เวียน

สุภาภรณ์ ก๋าแก้ว

ศูนย์ ข้อสอบราชการ

ชิดชนก มรรคผล

นางอนงค์ บัวจันทร์

สมนึก ศิลปวิศาล

สมพิศ สะบายแท้

พัชรา บัณฑิตพิสุทธิ์

พัชราภรณ์ สุขกันต์

นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวร

ฐิติมา เมฆหมอก

นางสุพัทรา ปรานนิรามัย

 

สมาชิกใหม่
นางวราภรณ์ จันทร์เหลือ
นครสวรรค์
รุ่งอรุณ จิตรตั้งตรง
ประจวบคีรีขันธ์
นางชนัญญา รักเรียน
แม่ฮ่องสอน
sameerah hajimasaid
ปัตตานี
นางธนัชชา แสงนิล
ชลบุรี
นิคม จิตต์ตง
กรุงเทพมหานคร
นางสาวมารีแย เจะยะปาร์
ปัตตานี
ปรีชา กาวิิใจ
เชียงราย
เกศินี หาญเชิงชัย
อุดรธานี
คงกฤช อินทพงษ์]
กำแพงเพชร
กรรณิการ์ อุทสาร
มุกดาหาร
วิรัตน์ มาลาพันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
Arisa Nokhuntod
สมุทรปราการ
ปราณีต รามหนู
พัทลุง
ขวัญศิริ โนนน้อย
ศีรสะเกษ

สมาชิกทั้งหมด ( 106668 )


porza1135

Phuwanart200826

piyaporn2527

kamol2517

Preeyakan.a2508

Phuwanart6130

1774

mansuang

Panumas19851985

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวั - สกุณา ปั้นทอง-16 ต.ค. 2560 [12/0]
วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการประหยัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับน - สกุณา ปั้นทอง-16 ต.ค. 2560 [15/0]
บทความ การพัฒนาการปลูกพืชแซม-กาแฟ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง อำเภอขุนยวม - มานพ-15 ต.ค. 2560 [14/0]
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย - พล-28 ก.ย. 2560 [31/0]
เผยแพร่ผลงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เครื่องมือเกษตร - น่ายัก-24 ก.ย. 2560 [103/0]
ด่วน!!!รับสมัครครูช่างแผนกเทคนิคพื้นฐาน1อัตรา วิทยาลัยเทคนิคระยอง - แว่น-31 ส.ค. 2560 [53/0]
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านโน้ตสากล โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับกิจกรร - เด่น-25 ส.ค. 2560 [77/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย