หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

พิทักษ์ วัฒนา

วัชระ โกติรัมย์

เสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์

สุณีย์ ธรรมกุล

นายรัฐรวี พินิจศักดิ์

นางสาวสิตะ หมุดแหล๊ะ

กิตติมา เอียดจุ้ย

นายวัชรินทร์ วิลยะกูล

นายยุทธพงศ์ รักษา

รุ่งธิวา สายเพชร

สุไรฮา ยูโซะ

นายชัยวัตร ทองบ่อ

นิตยา โภคพูน

ปรีชา บุญญาธิกุล

นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธ์ุ

ยศวัฒน์ เกียรติศิรภัทร์

นางสาวนารีส ศรีสวัสดิ์

ยุทธพงษ์ วรวุฒิ

ธราพงษ์ วงศ์โยธา

ประยูร ไชยแสน

วาสุกรี ดีวงศ์สาย

จุลมณี พาโคกทม

ยวิษฐา บัวเคล้า

คคนันท์ ศรีผุย

ศุภรงค์ สว่างงามวงศ์

นพเก้า หล่อเหลี่ยม

สิรินุช ต่ายจันทร์

วัลภา มะเอียด

เมธาวี แสนปาง

นางสาวสุภาวดี อารีการ

 

สมาชิกใหม่
ศิริพร เตบเสริม
กระบี่
นางเสาวณีย์ เอกทัศน์
หนองบัวลำภู
ฑิมพิกา ทองคำ
กำแพงเพชร
นางสาวอาซีซะ เหร็นเร๊ะ
สุราษฎร์ธานี
นางวัชราภรณ์ อาสนะ
ชลบุรี
นางสุจิตรา สารการ
นครราชสีมา
นิศรา ฉายาวิก
ชลบุรี
สุนิตย์ มณีวัฒนา
นครศรีธรรมราช
นิศรา ฉายาวิก
ชลบุรี
ศรีพันธุ์ ยานุทัย
ยะลา
วัลยา เลื่อนกฐิน
ชลบุรี
ปฏิญญา ชุลีกร
อุบลราชธานี
เอกชัย สายเครื่อง
ลำพูน
ปิยรัตน์ ศรีบรรเทา
นครสวรรค์
นางวราภรณ์ สินธุโคตร
กาฬสินธุ์

สมาชิกทั้งหมด ( 125326 )


seesah

Kumjunboardcast

bankroopasa2511

kanokporn54

pornporn2572

noyamonpun

orange.swu45

parinya.deeprom

nansirimit

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ - yingying-22 ส.ค. 2562 [94/0]
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย - yuy-19 ส.ค. 2562 [92/0]
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ด้วยชุดการเรียนเรื่อง การประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประ - อำไพวัลย์ คำแดง-19 ส.ค. 2562 [49/0]
เผยแพร่ผลงานทาวิชาการ - นางสาว พรนิภา พิรามวิทวัส-18 ส.ค. 2562 [64/0]
รายงานการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล - pooh-16 ส.ค. 2562 [42/0]
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTGT (Teams-Games-Tournaments) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบที - ครูกานต์-7 ส.ค. 2562 [287/0]
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนโดยใช้ รูปแบบกระบวนการ GPAS 5 STEPS กับการสอนแบบปกติ - ครูอนันทชัย ชุมอักษร-2 ส.ค. 2562 [163/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย