หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

มยุรี แก้วศรีมล

อัญชลี ศรีชวาลา

สุภาพร บุญมา

นางสาวอังคนา อินทร์กระวี

นางเจ๊ะงอ ปะเกเจะหะ

พิทักษ์ พิมพ์ดี

นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์

วิรัตน์ ม่วงทำ

นายอิทธิวิธิ สินศิริ

มาลัย ประโยชน์ยิ่ง

อารีรัตน์ ธงไชย

อนันต์ นามทองต้น

ภัสฎาภรณ์ ทองเอิบ

นางสาวสุวรรณา พะเทพ

เบญจวรรณ โหมดชัง

นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์

ณฏฐพัชร เขียวมณีนัย

กำพล มีแก้ว

นายภาณุมาส ชุ่มชื่น

นพณัฐ พงษ์วัน

ครู เบญจวรรณ บุณยรัตน์

อภันตรี ตู้บุดดา

มุกดา วิชา

น.ส.สุชาดา อำพันขาว

สุรีย์ เซ็นเจริญ

นางสาวกนกวรรณ ภูสีน้ำ

วิไลวรรณ ไตรรัตน์

ลำใย เชื้อสามารถ

วัฒนา รอดช้าง

นางเพ็ญศรี วรศิริ

 

สมาชิกใหม่
นายกิตติพันธุ์ ปวงคำ
เชียงใหม่
เสาวคนธ์ หนูพรหม
นครศรีธรรมราช
จีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ตรัง
นางอนัญญา นันทจันทร์
นครราชสีมา
กีรติ สุวรรณมาตย์
สุโขทัย
จินตนา รัตนมณี
นครศรีธรรมราช
วัฒนา วงเวียน
สกลนคร
นางเถาวัลย์ ภิญโญภาพ
สกลนคร
Orathai Sakhamula
สกลนคร
Thonglaon Khanthajan
สกลนคร
สมโภชน์ กาศชัยการ
อุทัยธานี
นางสาวธิดารัตน์ ขวัญศรีสุทธิ์
สงขลา
ทองล้วน ขันธะจันทร์
สกลนคร
นางสาวชัชวลัย ขุนทอง
สงขลา
พงษ์ละดา สระเพชร
ยโสธร

สมาชิกทั้งหมด ( 129202 )


ananyanantha122

jintana175

sangduan2519

suwaibah2527

jukree63

kusol007

charineejum

sakultiwaporn

Thitaporn2519

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [3027/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1312/0]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [165/0]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย สาระที่ 2 ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - พรทวี คงเจริญ-11 ม.ค. 2563 [606/0]
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสาคร - ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์-20 พ.ย. 2562 [1640/0]
เผยแพร่รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - จีวัน-17 พ.ย. 2562 [374/0]
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3ขวบ) - คำพูน-20 ต.ค. 2562 [1105/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย