หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นายอามร นาไชยเวศน์

นางลักขณา ศรีเตว็ด

พัชริดา พลจร

ทับทิม บางทิพยํ

นภาจิตร ดุสดี

กษิภัท อย่างบุญ

รติมา จิตรแม้น

นางจอมขัวญ ทองอยู่ยืด

ธัญมน ยวนหมื่น

สุขุมาล แซ่เตีย

มาลี วรรณเลิศ

นายสุรชัย พันธุ์ชนะ

นายศักดา รัตนพงศ์

นางพิจิตรา ชาวนา

สิทธิพงษ์ พลอยชื่น

ยงวิทย์ ผลผักแว่น

ทนง งามลาภ

นางสุวารี รัตนสถาพร

อาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์

จิดาภา อาวุธเพชร

นางวาสนา ปาลี

ลัดดาวรรณ อัศวภูมิ

สุชาติ วิเศษโวหาร

พลชัย แก้วยาศรี

นายวิเชียร ชุติมาสกุล

น.ส.กัญญาวีร์ แซมสีม่วง

นางพรพิมล กาบสนิท

วรรณา ตลับเพ็ชร

พีระพิชญ์ ไพโรจน์

นางวราภรณ์ อนุกูลเวช

 

สมาชิกใหม่
นางเพชรไพลิน ศรียา
นราธิวาส
มยุรี ซาวจำปา
เชียงใหม่
รมิตา คำผอง
ขอนแก่น
นายปราการ ช่างทำ
นครราชสีมา
พัชราวดี ตัณฑพานิช
สระบุรี
สุภาพ วงษาจันทร์
กระบี่
หนุงหนิง อินทนัย
ชัยภูมิ
ว่าที่ร.ต.หญิงชารี เติมแต้ม
สงขลา
นางสาวธัญวรัตม์ พงษ์พิชัย
เชียงใหม่
ภาธินี รัตนนิลอมร
เชียงใหม่
นางสาวนงนุช เทียนธรรม
สมุทรปราการ
นางสาวนงนุช เทียนธรรม
สมุทรปราการ
ปัทมวรัตน์ วันชาติ
พิจิตร
ภัทรียา ศักดามาตร์
ปทุมธานี
Thanapon Pongsakorn
กรุงเทพมหานคร

สมาชิกทั้งหมด ( 127799 )


sunan2507

3410900337215

aecmu

kruThanwarat

guitarthongyang

aunthika4122532

muhaibah

manoppk2551

ying12345678999

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [742/0]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [45/0]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย สาระที่ 2 ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - พรทวี คงเจริญ-11 ม.ค. 2563 [482/0]
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสาคร - ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์-20 พ.ย. 2562 [1498/0]
เผยแพร่รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - จีวัน-17 พ.ย. 2562 [240/0]
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3ขวบ) - คำพูน-20 ต.ค. 2562 [862/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ - ตุ๊ก-15 ต.ค. 2562 [401/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย