หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นวลจันทร์ เตชะพันธุ์

นายสิทธิชัย พูลสวัสดิ์

ปัญญา ศรีแก้ว

pimpa chatthanakorn

นางปาณิศา ช่วงประยูร

พงศธร ขุนทอง

สำเนา จุ้ยอำนวย

พรทิพภา แก่นเรือง

ไพโรจน์ เจริญศรี

สุกัญญา แก้วสม

สุรัตน์ชัย พรมเท้า

ดวงแก้ว หวลบุตตา

มงคล ไศลวรากุล

ประพิณ มะโนธรรม

นางพรทิพย์ แตงตุ้มรุ่งโ

ศุภชัย ปานเกษม

จรรยา แซ่บ้าง

อุดมศักดิ์ นวลจันทร์

บุญเลี้ยง เป็งทอง

สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)

ประเสริฐศักดิ์ พ่อกว้าง

สุรชัย แก้วรุณคำ

นางกัลยาณี เกียรติณรงค์

นางสาววริทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์

นางศรีนวล บำรุงจิตร

ลำภู ทรัพย์ประเสริฐ

ชูเกียรติ แก้วจีน

นิ่มนวล มณีจักร

นายสุขสันต์ หงษ์โยธี

วารุณี ทองยศ

 

สมาชิกใหม่
ธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง
นครนายก
ฐิติรัตน์ อิ่นอ้าย
น่าน
ศุจินธร จรเจริญ
สงขลา
วรวุฒิ สดใส
ตรัง
อิสรา สังกะสินสู่
นครพนม
ณิชากร จำรักษา
กระบี่
นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์
ระนอง
อัจฉรา อุนันตา
น่าน
จิดาภา ทวีกาญจน์เดช
ชัยนาท
ศสิกรณ์ ศรีเขาล้าน
กรุงเทพมหานคร
นางกัญญะวีช์ มนตรี
สงขลา
ปวีณ์สุดา รามนัฏ
เพชรบุรี
นางสาวนิธินาถ อุดมสันต์
ร้อยเอ็ด
ศิวภรณ์ วงศ์เพชร
กรุงเทพมหานคร
นางปัญญพร ศรีเที่ยง
ร้อยเอ็ด

สมาชิกทั้งหมด ( 140724 )


Tongmaipimpan

anutawi

anuwat.changlor

dasusri

Rosak

umarin361

Mlab

Kawee0875077574

11711171

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การพัฒนาทักษะการอ่านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดเพื่อความเข้าใจโดยการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อก(MIA) เรื่อง ตัวละครผู้วิเศษในสามก๊ก ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาภ - ภูผา-9 ต.ค. 2565 [1681/1]
พัฒนาทักษะการคิดสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบคิดบวกโมเดล (KIDPLUS MODEL) - คิดบวก Chanal-26 ก.ย. 2565 [494/1]
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาฮง ปีการศึกษา ๒๕64 - Kruufy-11 ก.ย. 2565 [544/0]
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) - ์ครูนิค โชคสิริ-1 ส.ค. 2565 [1532/3]
การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านดอนกลาง - ศักดิ์ดา-13 ก.ค. 2565 [1011/3]
สื่อนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายที่ฉันต้องรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ไทด์-13 ก.ค. 2565 [738/1]
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเกมวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นปฐมวัย - nan-18 มิ.ย. 2565 [1199/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย