หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

สุภาวดี อนวัชมงคล

ชนิกาพร ทองเดช

นางสุวารี รัตนสถาพร

ลัดดา รอเกตุ

Siriporn Kotawinon

นิตยา พรมมินทร์

ธัญญารัตน์ ศรีขำ

ภาวิณีย์ สุนทร

panisara pragay

ชัยย์นิษฐ์ เพ็ชรกุล

พนิดา เจริญสุขมั่งมี

ธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม

รุ่งลาวัลย์ ปัญญา

วัชรีย์ ลำจวน

ปาณิสรา พระกาย

นิตยา อุ่นใจ

จรูญ เถื่อนกูล

วนิดา ภาคาเนตร

วรรณาภรณ์ ศตะรัต

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

อุ่นเรือน หนูขจร

นางรัมณียา บุญเลี้ยง

ยุพาพรรณ เกิดเพชร

นางวาสนา ปาลี

นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี

นางสุภาพร ปัญญาดี

วิสุทธิพล ศรีโยธา

วีระชน แสงศรีเรือง

เข็มเพชร เมธาอัฑฒ์คุณานนท์

อุไรวรรณ ละศรีจันทร์

 

สมาชิกใหม่
นางสาวจิตรัตดา กั้วมาลา
กาฬสินธุ์
อนุวัฒน์ มณฑาทิพย์
กำแพงเพชร
กนกกานต์ คิดดี
สุรินทร์
นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์
พระนครศรีอยุธยา
สุรภา ดวงจันทร์โชติ
ราชบุรี
ขนิษฐา ทองปรีชา
สุราษฎร์ธานี
วารี แก้วเรือง
สงขลา
นางสาวลัดดา แสงจันทร์
พัทลุง
นายพิสิษฐ์ ไชยสีย์
นครพนม
นายมนัส เมืองนก
กาญจนบุรี
นายอาจหาญ ชาวปลายนา
สุพรรณบุรี
กาญจนาวดี กองแก้ม
ชัยภูมิ
จุฑาทิพย์ ตันติฉายากุล
สงขลา
นิคม ม่วงหิมพาน
นครศรีธรรมราช
นายอานนท์ คำอ่อนสา
ร้อยเอ็ด

สมาชิกทั้งหมด ( 137327 )


varee2022

sitiluck13

dcdenchai

nongphai65

wavaatlove

wanwilai1234

narumit2536

Charintorno

Tuyawat55

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความคล้าย โดยใช้กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ - KruYing-25 มี.ค. 2565 [1915/0]
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร - สุริยา สุขคง-22 พ.ย. 2564 [2279/0]
วิจัยในชั้นเรียน - กวาง-22 ก.ย. 2564 [1492/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (สาระนาฏศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภู่วิทยา โดยใช้รูปแ - ครูนา-10 ส.ค. 2564 [1362/0]
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [11547/3]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [2096/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [3033/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย