หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

จุไรพร ของเลิศ

มชุณี ศรีอุบล

อนุสรณ์ นินวน

ศุภัสญา อินต๊ะพันธ์

นางสาววินา มัธยม

Patsorn Dasua

นางสาวสุรีย์พร อังคณาสาร

นางสาวสุภาวดี อารีการ

นายนพรัตน์ ทัดรอง

ครูวารุณี บำรุงรส

ฟากีร เจะแว

สิริมา เจริญฉวีวรรณ

นายภาณุมาส ชุ่มชื่น

มณีญา โพธิ์ร่มเย็น

กานต์รวี ศรียาบ

นายสำเริง ยิ้มดี

นายรุ่ง งามวงศ์

นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง

นางมณเทียร ห่วงเนาวกุล

อนุคามี ศรีธนูมาศ

rungtip tana

ศันสนีย์ ธีระโรจน์

นางสาวมาลี บุญไชย

สาวิณีย์ เสือวงษ์

ณัฏธิดา ฤทธาภัย

นางนัฎฐา พรมพิทักษ์

บูญรัตน์ ทองสิริมณีรัตนื

จิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล

เทอดชัย พันธะไชย

ทวีชัย วิเศษชาติ

 

สมาชิกใหม่
นางสาวนิภา พินิจวัจนะวงศ์
ยะลา
ปิยะวุฒิ โนขัติมา
พะเยา
สดใส ศรีสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
นายนัฐพงค์ หมีนหวัง
สตูล
นางสาวสุรัสวดี บุญติด
นครศรีธรรมราช
ชญานินท์ จันทร์แก้ว
ยะลา
สุจิตรา แก้วสมพงศ์
สงขลา
นายจำนันท์ สิงประจิม
สงขลา
นางวิริญญา ดุมกลาง
สุรินทร์
จิรวดี ทวีโชติ
กาฬสินธุ์
นางสุขุมาล บุญมาก
ประจวบคีรีขันธ์
นรมน แก้ววิเชียร
นครศรีธรรมราช
สุวนิตย์ โสมจันทร์
นครศรีธรรมราช
เดชาพัชร สมหมาย
ระนอง
ดวงฤดี ยอดบุดดี
บึงกาฬ

สมาชิกทั้งหมด ( 132489 )


Wirin089

chamnan1973

Piimmie

onuma2516

nongluk2519

Kittiyapeng2501

14221244

forteacherthai1

Wanlob456456

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [7448/1]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [632/1]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1493/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1205/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1618/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4497/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [2017/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย