หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

หนูไกร สำราญสุข

นิภารัตน์ วิธี

จิราภรณ์ หอมกลิ่น

ระเบียบ แก้ววรสูตร

pichai choosenpom

นางสาวเบญญาภา ตนกลาย

อมรรัตน์ เบญจพล

นายวิสันต์ คำสีหา

นันทิยา จุลกมล

นางณัฐวรา ดอนดี

นายอัศวิน กลับมา

นายหนูเหลี่ยง ชิณแสน

สุภาพร โยวัฒศรี

อรญา พิมพ์วรากร

พิศาล วัชรสุธากร

นางจินตนา จันละคร

นางสาวอังคนา อินทร์กระวี

นางณัฐพจี ปัญญชนะกุล

จริยา ผากาหวน

สรรสิริ สุวพิศ

แววตา โค้วประเสริฐ

นายถนอม เกตุแก้ว

ปริญญา สุโพธิ์

อรุณลักษณ์ คำมณี

ดารุณี พิริยะชนานุสรณ์

นางมารีเยาะ กะลูแป

ถาวร บัวเข็ม

โปร่งจิต คำดี

นางสาวศรัญญ่า จิตรเจริญ

นางละเอียด อินทร์ไชยา

 

สมาชิกใหม่
วลิดา เหมะธุลิน
เลย
นิลลี ละใบซอ
ปัตตานี
สุกัญญา ดีประเสริฐ
อำนาจเจริญ
1 1
พิษณุโลก
1 1
พิษณุโลก
สัญญา พันพิลา
บึงกาฬ
ทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
เชียงราย
ซอลีฮะห์ อาแวยี่งอ
นราธิวาส
วุฒิพงษ์ ละมูลมอญ
ขอนแก่น
อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวอา​รีย์&a อินสุวรรโณ
ยะลา
ครองทิพย์ อ่อนทอง
ปัตตานี
ดวงฤดี ยืนนาน
สุราษฎร์ธานี
นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย
บุรีรัมย์
สุนันทา ผากำเนิด
ตราด

สมาชิกทั้งหมด ( 133330 )


3960600016656

Krudoung

Kanyachua2905

adminlion

suppawat

Saidahsamani

pensripen

Kungmai2

hathairut

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [9024/2]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [874/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1739/1]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1453/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1849/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4730/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [2226/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย