หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

รัตนวรรณ ทองแท่ง

มนสิชา มีสุข

วิภาวี คำครุฑ

นัฎฐินันท์ รักษ์แก้ว

นิดา ภูละออ

สำราญ ศรียะนัย

อุไรวรรณ ละศรีจันทร์

มณฑล ศิลป์ประเสริฐ

ปรีชา คำภีระ

นางปริยานุช จุลพรหม

นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ

ปรีชา วรรณเลิศ

สุภา นานกลาง

อุ่นเรือน เมืองสองชั้น

นายศักดา สีเมืองแก้ว

wroughtiron wroughtiron

นางยูรีดา นิสายู

ธิดา ฮาวปินใจ

นางสาวแดง กันทะเครือ

กาญจนี สงนอก

เกรียงไกร ป้องศรี

นายบุญชู หงษ์ธานี

นรีรัตน์ นาครินทร์

ดวงแดน วงเดือน

รัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์

นัทธมน คำครุฑ

นางอารี ปริศวงศ์

สากล สิทธิโคตร

ดนัยรัตน์ กาศเกษม

มงคล สีขาว

 

สมาชิกใหม่
นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์
นครศรีธรรมราช
นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์
นครศรีธรรมราช
ญาวาเฮร์ หะดีมอ
ยะลา
นางสาวนูรีซัน สาเมาะ
ปัตตานี
นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์
ตรัง
ดรุณี ปั้นวงศ์
นครศรีธรรมราช
ภิญญดา ทิชาธนภัทร์
ศีรสะเกษ
นูรีซัน สาเมาะ
ปัตตานี
นายเสถียร มงคล
สุรินทร์
กวินพัฒน์ เอกวีระพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
ศรายุทธ สุทธศิลป์
แม่ฮ่องสอน
กาญจนา สว่างจันทร์
สงขลา
พลอยชนก ทุนไธสง
บุรีรัมย์
บรรจบ การเร็ว
พะเยา
เกรียงศักดิ์ อุไรโรจน์
สุราษฎร์ธานี

สมาชิกทั้งหมด ( 135019 )


Nurisunn Samoh

darunee7937

inoy5005243737

Kornrawee081

Deena11091980

Seedcare123

sasimaporn2817

Dongchai

nudang2564

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
วิจัยในชั้นเรียน - กวาง-22 ก.ย. 2564 [540/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (สาระนาฏศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภู่วิทยา โดยใช้รูปแ - ครูนา-10 ส.ค. 2564 [967/0]
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [11010/3]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [1624/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [2523/1]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [2178/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [2668/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย