หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

กนกวรรณ พันธ์ชมภู

ประดิษฐ์ มีดี

นิชญานันท์ อักษรศักดิ์

เกษสุดา พลธัม

วราภรณ์ แก้ววรรณา

วิลาสินี อ่องคำ

ภัทราภรณ์ เนื้อนิล

นายรณกรณ์ ฤาชัย

มาวิน วุฒิสาร

สุทิม โกสีลา

อาภากร วิชระพล

นายบวร วรรณนิตย์

นายพิเชฎ พรมพิมพ์

พรพจน์ จันทร์เฉลิมศรี

ชัยทิพย์ พิชญเวทย์วงศา

สุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี

นายสุภาพ ยืนคำพะเนาว์

อาวุธ รัตญา

จรรยา ใจเอื้อ

ทศพล ธีฆะพร

สุพัตรา นอใส

กาสะเมาะ หะยีแวบูละ

ครูนันทกานต์ ทองสมจิตร

นุชจเรตร์ ศรีนา

นางถนอมจิตร เจริญวงศ์

นายวีรนันท์ นารีบุตร

นิภาลัย ทองชาติ

สิรินารถ ขอผลกลาง

wanassanun khowtaworn

น.ส.ทองหยิบ เหมือนแก้ว

 

สมาชิกใหม่
นางสาววารินทร์ ล่าล้อง
กำแพงเพชร
นางผุสดี สุวรรณบุบผา
นครราชสีมา
นายสุทัศน์ ศรีแสง
แพร่
กานต์นรี โพธิ์สกุลหอม
สุพรรณบุรี
นางจีรพรรณ สีโน
น่าน
ศรีนวล ศรีหริ่ง
อุดรธานี
สาวิตรา ชูแก้ว
สงขลา
อ้อย ยั่นทั่ง
พระนครศรีอยุธยา
กุลชญา ศรีสุวรรณ
กำแพงเพชร
นางมารีน่า สะนี
ยะลา
ทนงศักดิ์ ต่อมใจ
เชียงราย
มัลลิกา บุญธรรม
ภูเก็ต
นางสาวฟารีด๊ะ ใบมะ
ปัตตานี
ปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ
ชัยนาท
ทำนอง เสือพาดกร
สระบุรี

สมาชิกทั้งหมด ( 134752 )


kamonphanY

sannon1970

Pachara1395

Yingporn24

karnsinee

penporn26

Tonyakabbaiya

krunamwan

dusitalaohaphan

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (สาระนาฏศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภู่วิทยา โดยใช้รูปแ - ครูนา-10 ส.ค. 2564 [671/0]
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [10769/3]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [1390/2]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [2281/1]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1951/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [2399/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [5229/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย