หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ

สายฝน นมนาน

นฤมล นามเอี่ยม

เบญจมาศ ศรีนวล

นำชัย แสนศิลป์

รัชนี ไวเกษตรกรณ์

วรรณา ตลับเพ็ชร

นางสาวภัททิกานันท์ มนเทียรทอง

นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสง

sukunya pohboon

ขวัญเมือง กิ่งเส็ง

นายพนาสันต์ กาบวัง

สรายุทธ กันหลง

อุทุมพร พูลสวัสดิ์

เชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์

วาสนา สุธรรมเกษม

ชนินทร์ สุขสำราญ

ดำรงศักดิ์ ยันต์วิเศษ

ดิเรก เอกบูรณะวัฒน์

ปวีณา เรืองศรีใส

วิสุทธิพล ศรีโยธา

tharnthip wanthawee

นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์

หนึ่งฤทัย โตมิ

ศุทธิดา ทองชอุ่ม

ชลีพร กรุดทอง

ครูจี -

อนันต์ อนันทชัยวรกุล

วัชรี เพ็ชรประดิษฐ

นายวัชรชาติ โอภากาศ

 

สมาชิกใหม่
สิบเอกไกรศรี ชิดนอก
นครราชสีมา
นางณมน กุลวริยากร
ตรัง
นางมิ่งขวัญ โพระดก
สุพรรณบุรี
กัญญาภัทร กลัดเพชร
สุพรรณบุรี
Su In
นครศรีธรรมราช
วาสนา เหลาธรรม
หนองบัวลำภู
งามจิตร แกล้วกล้า
แพร่
ไพรินทร์ สุขโข
ราชบุรี
พรรณาภา ดอกชะบา
กรุงเทพมหานคร
กนกวรรณ คงมี
นนทบุรี
สายสมร ส่งศรี
นครสวรรค์
นางศิรินภา เทวะหา
ขอนแก่น
นริศ เชื้ออ่ำ
อำนาจเจริญ
นริศ เชื้ออ่ำ
อำนาจเจริญ
นางวรรณี แซมะแซ
ปัตตานี

สมาชิกทั้งหมด ( 131278 )


phannapa123

modtanoy1730

krukwang3

sornchaikrai

tamuya2009

wachiradon

nawarat2525

jantrakme

keng2020

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NSH & JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [4786/0]
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model - G-19 ก.ย. 2563 [477/0]
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 - ผอ.เอ๋-18 ส.ค. 2563 [1336/0]
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - นายนวนรรษ กระแสร์-30 ก.ค. 2563 [1073/0]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จำลองลักษณ์ โสแสง-29 มิ.ย. 2563 [1461/0]
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [4370/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1909/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย