หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก | 
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์

บัวคลี่ จงหวัง

นางเสาวรัตน์ รามแก้ว

ดีอร เชื้ออินทร์

ภาวิณีย์ สุนทร

ฉลวย ฉายามนตรี

ชูศักดิ์ จันทร์แสง

เยาวธิดา เพชรลอย

รุ่งนภา ธนพิรุณธร

ธนพล แก้วคำแจ้ง

นางสาวเสาวณี ปานแดง

สุภาภรณ์ จัตุรโพธิ์

วารุณี พิจิตรธรรม

นางศิริกานต์ ศรีเกิน

พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์

นางนวลจันทร์ ชัยรินทร์

มณี ดีวงศ์สาย

ชนิดาภา อุฤทธิ์

บุษยลักษณ์ วัดสง่า

นายหิรัญพล ตังควณิชย์

นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

ฐิติยา ปินคำ

นายบพิธ กิจมี

วนิดา จันแป้น

ดิษย์ชัย แก่นท้าว

ศุภัสญา อินต๊ะพันธ์

ทรงลักษณ์ ปลอดปล้อง

พัชรี อุ่นละออ

นฤมล แดงเดื่อ

อนงค์ ศรีวัฒนพงศ์

 

สมาชิกใหม่
รจนา แซ่เลี่ยม
พิษณุโลก
กุสุมา เกื้อทอง
นราธิวาส
มาหะมะ ลาเตะ
ปัตตานี
อลิษา วันเลี้ยง
พัทลุง
ภคพร รอดแก้ว
นราธิวาส
พิลัยพร ขันธุแสง
กาฬสินธุ์
พรสวรรค์ โฆษิตจินดา
สมุทรสงคราม
ประดิษฐ์ ทองใย
ตรัง
ดิษนัดดา กุลบุตร
ปัตตานี
นางสุนันทา อุ่มสุข
บุรีรัมย์
นายขจรศักดิ์ ไชยศลย์
หนองคาย
นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์
กรุงเทพมหานคร
นเรนทร์ฤทธิ์ เชื้อเฉลิม
ชลบุรี
จิตราพร หลังปาปัน
สตูล
สมฤทัย เอียดเกิด
สตูล

สมาชิกทั้งหมด ( 126855 )


pornsawanK.

kruyah47

monthanonglak

ufabet

Suphaphit1986

Pawanrat130

Wilasinee Tanon

WANIDASRISUK

SONGDATE

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสาคร - ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์-20 พ.ย. 2562 [718/0]
เผยแพร่รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - จีวัน-17 พ.ย. 2562 [120/0]
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3ขวบ) - คำพูน-20 ต.ค. 2562 [727/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ - ตุ๊ก-15 ต.ค. 2562 [208/0]
แบบฝึกทักษะ ชนิดของคำในภาษาไทย เล่มที่ 1 คำนาม - ปุ๊กกี้-14 ต.ค. 2562 [139/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อ เรีื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 - บน-13 ต.ค. 2562 [124/0]
เผยเเพร่ผลงาน บทคัดย่อ:เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านวังขอน - กาญจนา-16 ก.ย. 2562 [752/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย