ความทรงจำจาก
ฐานข้อมูลเก่า
(2551-2552)

 หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)

Final Countdown......
♫TheFinalCountdown♫♪ -เพลงของวงEuropeชื่อTheFinalCountdown --Armageddonจากไบเบิลกล่าวถึงวันที่ความดีกับความชั่วจะต้องทำสงครามกันอย่างยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุด....อ่านต่อ

สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)

"จิตอาสา"หรือ "อาสาสมัคร"
VolunteerCelebration จิตอาสาคือผู้ที่สามารถและทำอะไรๆก็ได้Youcan,youdo!Youdo,youcan! จิตอาสาคือผู้ที่ใช้ความสามารถ/ศักยภาพที่มีเพื่อบริการผู้อื่นServepeoplewithyourTal....อ่านต่อ

นางจรีรัตน์ วิชัยดิษฐ

ข้อคิดจากสวนโมกข์
ยาระงับสรรพทุกข์ ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือก ต้นชั่งหัวมันนั้นเลือกเอาแก่นแข็ง อย่างนั้นเองเอาแต่รากฤทธิ์ม้นแรง ไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบ ไม่น่าเอาไม่นาเป็นเฟ้นเอาดอก ตายก่อนตายเลือ....อ่านต่อ

สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)

ดูดวงปี53 ..............ดวงที่ไม่ถูกโฉลกกับปีขาล
Dec31 เทพเทวาพยากรณ์ดวงที่ไม่ถูกโฉลกกับปีขาล เมื่อวานเราว่าด้วยราศีที่ดีที่สุดกับปีขาลวันนี้มาถึง3อันดับดวงที่ไม่ถูกโฉลกหรือชงกับปีขาลมากที่สุดกับซินแซภาณุวัฒน์พันธุ์วิชาติกุลโดย....อ่านต่อ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

วิลาวัลย์ พรไชยา

นายกุศล ชูรัตน์

ศิริ ชะริโต

ชรินทร์ จีนดร

นราพร ผิวขำ

ทิตยาภรณ์ รักษายศ

วิชา เกิ้งบุรี

sitarwee sooksaen

พงษ์ลดา สารัส

โส ขันติศรี

นิตยา ทูลตา

ศุภลักษณ์ ภูนาโคก

พงษ์จันทร์ ลิ้มทอง

สุจารีย์ sujaree

นายสุภาพ ยืนคำพะเนาว์

ภานะเรศ บุตรดีขันธ์

นายชาตรี ตะประชุม

Nanmeebooks

นายสมเกียรติ นาคสงวน

ประยูร เอียดปราบ

วรานุช ชื่นชม

กฤษณาพร ยิ่งยง

ธีระวัฒน์ การะเกตุ

ธัญชนก ฤทธิมาส

สุภชยลักษณ์ ชูประจง

นายเอกสิทธิ์ นูนทะธรรม

สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์

วิเชียร เกตุทอง

นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์

อรวรรณ ประวันนวล

 

สมาชิกใหม่
สุเนตร สินมาก
ภูเก็ต
สุพัตรา เสนา
อุบลราชธานี
สุพัตรา เสนา
อุบลราชธานี
แสงชัย เตารัตน์
ศีรสะเกษ
นางณัฐทนิษา พลรัตน์
สกลนคร
นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
สุราษฎร์ธานี
สุมน คำมาเมือง
เชียงใหม่
นางพวงอ้อย ไชยดี
ยโสธร
ปิยะลักษณ์ มณีศรี
เพชรบูรณ์
จรูญ ศรีรักษา
นครราชสีมา
วิชิต บุญเลี้ยง
อุดรธานี
ณัฐวดี บุญเหม
สตูล
นายศักดิ์ชับ แจ่มดวง
ราชบุรี
นางกนกพร มากมูล
ตรัง
นางสุภาพร ยอดนครจง
นครราชสีมา

สมาชิกทั้งหมด ( 125306 )


Kumjunboardcast

bankroopasa2511

kanokporn54

pornporn2572

noyamonpun

orange.swu45

parinya.deeprom

nansirimit

teachermax2515

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ - yingying-22 ส.ค. 2562 [93/0]
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย - yuy-19 ส.ค. 2562 [91/0]
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ด้วยชุดการเรียนเรื่อง การประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประ - อำไพวัลย์ คำแดง-19 ส.ค. 2562 [46/0]
เผยแพร่ผลงานทาวิชาการ - นางสาว พรนิภา พิรามวิทวัส-18 ส.ค. 2562 [63/0]
รายงานการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล - pooh-16 ส.ค. 2562 [42/0]
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTGT (Teams-Games-Tournaments) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบที - ครูกานต์-7 ส.ค. 2562 [285/0]
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนโดยใช้ รูปแบบกระบวนการ GPAS 5 STEPS กับการสอนแบบปกติ - ครูอนันทชัย ชุมอักษร-2 ส.ค. 2562 [163/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย