ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ชื่อผู้รายงาน : นายทรงพล เวียงชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สิน

ปีการศึกษา : 2561

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ( Process Evaluation) และด้านผลผลิต

( Product Evaluation) โดยทำการประเมินจากครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่สิน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

พบว่า ความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในภาพรวมคณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ที่พึงประสงค์ นี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนและโครงการพัฒนาผู้เรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ ส่วน โครงการนี้สอดคล้องกับภารกิจหลักด้านงานวิชาการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

เขต 2 ในภาพรวมคณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ บุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุมีความเหมาะสมและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการมีความเหมาะสม

และเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

พบว่าความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในภาพรวมคณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตลอดทุกระยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน และ ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม ส่วนมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการ

พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

เขต 2 ในภาพรวมนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีวินัยตามลำดับ ส่วนอยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

โพสต์โดย sai : [22 ก.พ. 2562 เวลา 09:50 น.]
อ่าน [593] ไอพี : 49.49.148.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ