ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลพัฒนาการทางภาษา ด้านการอ่าน การเขียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ การอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง ของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาการทางภาษา ด้านการอ่าน การเขียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง ของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการแบบเจาะจง คือ เป็นนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง จำนวน 1 ชุด จำแนกออกเป็น 13 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 13 แผน แบบประเมินพัฒนาการทางภาษาด้านการอ่าน การเขียน แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา ด้านการอ่านและการเขียน และแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน คือ การหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ คือ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 E1/E2 เปรียบเทียบความแตกต่างของพัฒนาการทางภาษาด้านการอ่าน การเขียน ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง และวัดเจตคติของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง เพื่อพัฒนาทางภาษาด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 อยู่ที่ 82.64/92.20 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 อยู่ที่ 81.13/94.07 ผลพัฒนาการทางภาษาด้านการอ่าน การเขียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่อง หนูน้อยคนเก่ง พบว่า การพัฒนาทางด้านการอ่าน โดยใช้ชุดทักษะการอ่าน เรื่องเรื่องหนูน้อยคนเก่ง พบว่าชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่องหนูน้อยคนเก่ง เด็กนักเรียนทำคะแนนระหว่างเรียนได้เฉลี่ย 4.00 (S.D. = 0.134) และคะแนนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 (S.D. = 0.111) และพบว่าเมื่อเด็กนักเรียนได้รับการสอนทักษะการอ่านด้วยชุดฝึกเรื่องหนูน้อยคนเก่ง ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ การพัฒนาทางด้าน การเขียน โดยใช้ชุดทักษะการอ่าน เรื่องเรื่องหนูน้อยคนเก่ง พบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่องหนูน้อยคนเก่งเด็กนักเรียนทำคะแนนระหว่างเรียนได้เฉลี่ย 4.13 (S.D. = 0.188) และคะแนนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 (S.D. = 0.147) และพบว่าเมื่อเด็กนักเรียนได้รับการสอนทักษะการอ่านด้วยชุดฝึกเรื่องหนูน้อยคนเก่ง ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

เจตคติของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) ปีการศึกษา 2558 ที่มีต่อหนังสือภาพชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่องหนูน้อยคนเก่ง พบว่าโดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.40 (S.D. = 0.594) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเด็กนักเรียนชอบหนังสือที่มีรูปเรื่องสวยงามมากที่สุด รองลงมาเด็กนักเรียนชอบหนังสือภาพที่มีตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน ชอบหนังสือภาพที่มีภาพสวยงาม น่าสนใจ ชอบหนังสือภาพที่มีเนื้อหาหน้าสนใจ และชอบหนังสือภาพที่ให้ความรู้

โพสต์โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริประภา : [9 ก.ค. 2559 เวลา 04:46 น.]
อ่าน [2670] ไอพี : 171.5.109.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 149,211 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

เปิดอ่าน 13,799 ครั้ง
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 10,800 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"

เปิดอ่าน 23,753 ครั้ง
กำเนิดดวงดาว
กำเนิดดวงดาว

เปิดอ่าน 21,985 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด

เปิดอ่าน 307,244 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้

เปิดอ่าน 17,213 ครั้ง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง
ดื่มล้างพิษ เพิ่มพลัง ตับ แข็งแรง

เปิดอ่าน 35,470 ครั้ง
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เปิดอ่าน 50,813 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร

เปิดอ่าน 14,651 ครั้ง
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย
ใบชะมวง ต้านมะเร็งและแบคทีเรีย

เปิดอ่าน 17,559 ครั้ง
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.

เปิดอ่าน 14,676 ครั้ง
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่

เปิดอ่าน 15,387 ครั้ง
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

เปิดอ่าน 38,306 ครั้ง
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร  สมหมาย
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร สมหมาย

เปิดอ่าน 24,159 ครั้ง
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

เปิดอ่าน 18,050 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
เปิดอ่าน 10,504 ครั้ง
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
เปิดอ่าน 21,316 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
เปิดอ่าน 9,711 ครั้ง
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
เปิดอ่าน 15,286 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ