ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นการพัฒนาการอ่าน การคิด วิเคราะห์และเขียน

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นการพัฒนาการอ่าน การคิด

วิเคราะห์และเขียนเพื่อสร้างเสริมทักษะการสื่อสารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่ทำการวิจัย : ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เน้นการพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนและ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) ดำเนินการ 3 วงจร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ 1) การอ่านและสรุปใจความสำคัญ 2) การคิดวิเคราะห์เรื่องราว 3) การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่บทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเเบบสัมภาษณ์นักเรียน เเละเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการเรียนรู้คือเเบบประเมินผลงานนักเรียนเเละแบบทดสอบท้ายวงจร สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้

1. ผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเเละแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่าขั้นที่ 1 การอ่านเเละสรุปใจความ ทำให้นักเรียนสามารถอ่านเเละสรุปใจความสำคัญ จับประเด็นสำคัญเรื่องเเละสรุปความสำคัญ จากเรื่องที่อ่านได้ ขั้นที่ 2 การคิดวิเคราะห์เรื่องราว ทำให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เรื่อง จับประเด็นสำคัญ จำแนกข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการเเก้ปัญหาได้ ตามเเนวคิดทฤษฎีหมวก 6 สี ของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน และนักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ขั้นที่ 3 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนได้เขียนเสนอแนวคิดใหม่ๆ ตามแนวความคิดของตนเองและสามารถนำเสนอผลงานของตนเองได้ และผลจากการจัดการเรียนรู้ จึงสามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเพิ่มขึ้น

2. ผลการเรียนรู้จากการทำแบบทดสอบท้ายวงจร โดยใช้บทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่า ในวงจรที่ 1 วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม คือ ร้อยละ 77.57ร้อยละ 84.28 และร้อยละ 88.09 สูงเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า นักเรียน มีพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเพิ่มขึ้น

กล่าวโดยสรุปว่า ผลจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เน้นการพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน โดยใช้บทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเพิ่มขึ้นได้ สร้างเสริมทักษะการสื่อสารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทำให้ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ที่เน้นการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย weerachai18 : [24 ส.ค. 2559 เวลา 12:57 น.]
อ่าน [4120] ไอพี : 180.183.70.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,792 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 17,395 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 10,690 ครั้ง
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!

เปิดอ่าน 6,023 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 16,767 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 12,664 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 10,723 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 16,145 ครั้ง
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)

เปิดอ่าน 10,532 ครั้ง
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

เปิดอ่าน 6,289 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

เปิดอ่าน 8,504 ครั้ง
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร

เปิดอ่าน 9,647 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 11,304 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน

เปิดอ่าน 16,391 ครั้ง
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...

เปิดอ่าน 9,823 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 15,271 ครั้ง
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
เปิดอ่าน 15,348 ครั้ง
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
เปิดอ่าน 1,295,878 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4
เปิดอ่าน 12,627 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน
เปิดอ่าน 10,688 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ