ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รายงาน จิราพร รัตนกุล

ปีการศึกษา 2557 - 2558

บทสรุปผู้บริหาร

การพัฒนาการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการ เรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 2) เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัย 1 คน ครู 8 คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 67 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 57 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย ครู 8 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักเรียน 67 คน ผู้ปกครองนักเรียน 51 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน และ ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ครู 8 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักเรียน 57 คน ผู้ปกครองนักเรียน 50 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบการสนทนากลุ่ม(Focus Group) และแบบประเมินร่างการบริหารเชิงยุทธวิธีสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของนักเรียน และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน ธัญญาวดีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพของนักเรียนโรงเรียน ธัญญาวดีศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการบริหารเชิงยุทธวิธีสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา โดยดำเนินการ 2 วงรอบ วงรอบที่ 1 ดำเนินการในปีการศึกษา 2557 และวงรอบที่ 2 ดำเนินการในปีการศึกษา 2558

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการพัฒนาการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการ เรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา มีทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน คือ 1) กำหนดนโยบายจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา 2) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน 3) คัดกรองนักเรียนกลุ่มอ่อนด้วยแบบคัดกรองผู้พิการของสพฐ. 4) จัดผู้เรียนที่เข้าเกณฑ์ผู้พิการในกลุ่ม “ลูกนักเรียนคนพิเศษ” 5) ประชุมทำความเข้าใจกับกลุ่ม “ลูกนักเรียนคนพิเศษ” 6) ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของ“ลูกนักเรียนคนพิเศษ” 7) ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มปกติ 8)ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ดำเนินกระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9) นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 10) รายงานผลการจัดการเรียนรวมต่อโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

2. ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียน และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการบริหารเชิงยุทธวิธี เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

2.1 ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียน หลังจากผ่านการบริหารเชิงยุทธวิธีสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 นักเรียนระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2.00 ขึ้นไป ทั้ง 2 วงรอบ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 วงรอบ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โพสต์โดย jim : [18 ธ.ค. 2559 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [2512] ไอพี : 202.29.33.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,133 ครั้ง
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้

เปิดอ่าน 18,909 ครั้ง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง

เปิดอ่าน 112,242 ครั้ง
การทำเทียนหอมกันยุง
การทำเทียนหอมกันยุง

เปิดอ่าน 25,762 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 14,555 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 10,299 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 10,112 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 10,584 ครั้ง
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ

เปิดอ่าน 8,826 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 15,464 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เปิดอ่าน 10,263 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 11,544 ครั้ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง

เปิดอ่าน 9,633 ครั้ง
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ

เปิดอ่าน 30,976 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 7,239 ครั้ง
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

เปิดอ่าน 18,427 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
เปิดอ่าน 15,805 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
เปิดอ่าน 14,699 ครั้ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
เปิดอ่าน 17,785 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ
เปิดอ่าน 17,299 ครั้ง
การทำงานของรถจักรไอน้ำ
การทำงานของรถจักรไอน้ำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ