ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับกินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ

กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผู้ประเมินโครงการ นายวิชาติ เดิมหลิ่ม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอ

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ ของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวนทั้งสิ้น 127 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) ผู้้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 52 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 56 คน ซึ่งสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

1. ด้านบริบท (Context Evaluation)

ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกอ มีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน

บ้านทุ่งกอ มีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน

บ้านทุ่งกอ มีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้

โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

1) พฤติกรรมการออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยรวม มีพฤติกรรม/การปฏิบัติระดับปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ของนักเรียนพบว่า พฤติกรรมการ ออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ของนักเรียน หลังร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

การรับประทานผักและผลไม้ หลังร่วมโครงการ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 100

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ของนักเรียน หลังร่วมโครงการสูงกว่าก่อนร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. โรงเรียนบ้านทุ่งกอควรสนับสนุนปัจจัยการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

2. โรงเรียนควรมีการนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

การดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ และรายงานผลการประเมินกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง

4. ควรมีการเผยแพร่และขยายผลโครงการให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ในประเภทต่างๆ เช่น การดื่มนม

การรับประทานขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

2. ควรมีการศึกษาปัญหาการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ โดยยึดการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ กินผักและผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

โพสต์โดย wichat : [30 ส.ค. 2564 เวลา 12:52 น.]
อ่าน [1120] ไอพี : 1.20.200.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,986 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"

เปิดอ่าน 6,104 ครั้ง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เปิดอ่าน 12,282 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง

เปิดอ่าน 9,720 ครั้ง
เป็นปลื้มกับ 12 เรื่องแรกของลูก
เป็นปลื้มกับ 12 เรื่องแรกของลูก

เปิดอ่าน 24,823 ครั้ง
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย

เปิดอ่าน 9,722 ครั้ง
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ

เปิดอ่าน 3,233 ครั้ง
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

เปิดอ่าน 13,248 ครั้ง
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา

เปิดอ่าน 8,750 ครั้ง
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก
ระวังคาเฟอีนในขนมเด็ก

เปิดอ่าน 21,421 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556

เปิดอ่าน 27,277 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก

เปิดอ่าน 150,927 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร

เปิดอ่าน 28,923 ครั้ง
ต้นมันปู
ต้นมันปู

เปิดอ่าน 44,075 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

เปิดอ่าน 19,287 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)

เปิดอ่าน 12,366 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)
เปิดอ่าน 8,881 ครั้ง
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
เปิดอ่าน 7,510 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
เปิดอ่าน 79,028 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เปิดอ่าน 12,950 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ