ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านบูเกะกุง โ

แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐

๒. เพื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ คน

เครื่องมือที่ใช้ในประกอบการศึกษา

๑. แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔ เล่ม คือ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์

๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด มี ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก

๓. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๘ แผน ๑๘ ชั่วโมง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การทดสอบด้วยนัยสำคัญด้วย t-test Dependent (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๗ : ๑๑๓ ) ๓ ๒) หาคะแนนเฉลี่ย และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๗ : ๑๐๕,๑๐๙) ๓) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย

ผลที่ได้รับ

๑. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมินจากกระรบวนการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคะแนนของแบบฝึกทักษะระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทั้ง ๔ เล่ม ได้ประสิทธิภาพตัวแรก (E1) เท่ากับ ๘๔.๖๑ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยการนำคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียน ได้ประสิทธิภาพตัวหลัง (E2) เท่ากับ ๘๓.๕๑ สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๘๐/๘๐

๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๕.๐๕ สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๕.๒๖และเมื่อทำการทดสอบค่า t-test Dependent พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

๑.๑) ในการจัดทำแบบฝึกทักษะการเขียนระบุชนิดของคำในภาษาไทย ครูผู้สอนควรเลือกคำที่กำหนดมาให้นักเรียนเขียน มีความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน

๑.๒) ในการจัดกิจกรรมแต่ละแบบฝึกทักษะ ครูควรชี้แจงวิธีการทำ การมีวินัย รวมทั้งความซื่อสัตย์ในตนเอง โดยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเอง และมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

๒.๑) ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนประกอบภาพการ์ตูนสีในเนื้อหาอื่น ๆ ที่ครูเห็นว่าเป็นปัญหา และยากสำหรับนักเรียนในทุกชั้นเรียน หรือนักเรียนที่เรียนอ่อน

๒.๒) ควรมีวิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกับเนื้อหากลุ่มสาระอื่น เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น

โพสต์โดย อานีซ๊ะ : [7 ก.พ. 2565 เวลา 05:53 น.]
อ่าน [609] ไอพี : 125.24.51.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,493 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3

เปิดอ่าน 15,199 ครั้ง
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!

เปิดอ่าน 26,986 ครั้ง
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน

เปิดอ่าน 16,900 ครั้ง
แต่งบ้านเรียกทรัพย์
แต่งบ้านเรียกทรัพย์

เปิดอ่าน 23,200 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 13,728 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 11,228 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี

เปิดอ่าน 12,704 ครั้ง
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !

เปิดอ่าน 16,406 ครั้ง
6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 13,781 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 11,747 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 16,212 ครั้ง
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า

เปิดอ่าน 60,325 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 16,169 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 12,530 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 20,978 ครั้ง
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
เปิดอ่าน 11,079 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
เปิดอ่าน 11,935 ครั้ง
บุตรี เผือดผ่อง
บุตรี เผือดผ่อง
เปิดอ่าน 12,312 ครั้ง
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!
เปิดอ่าน 11,496 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ