ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ จังหวัดเชียงใหม่ Assessment of The educational development plan (The academic year 2018-2021) Banhuainumdib Scho

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564)

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ จังหวัดเชียงใหม่

Assessment of The educational development plan

(The academic year 2018-2021) Banhuainumdib School, Chiang Mai Province.

ม่อนถิ่น นพคุณ*

Montin Nopprahum

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้ CIPP Model และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ด้วยเทคนิค AAR โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้ CIPP Model และระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ด้วยเทคนิค AAR จำนวนประชากรทั้งหมด 130 คน เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบประเมินและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา

1.1 ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้ CIPP Model ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯X= 4.63, S.D.= 0.22)

1.2 ผลการดำเนินงาน (Results) ตามแผนพัฒนาการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2564)

1.2.1 ผลผลิต (Output) พบว่า

1) ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนระดับปฐมวัย “สะอาด สดใส” นักเรียนผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจ ภาพรวมระดับดี-ดีมาก ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 72.48 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 78.93 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 85.53 และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 88.93 และระดับประถมศึกษา “ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” นักเรียนผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจ ภาพรวมระดับดี-ดีมาก ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 75.84 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 81.84 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 81.88 และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 93.39

2) คุณภาพการศึกษา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) พบว่า คุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นแผนพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ดังนี้

(1) ระดับปฐมวัย คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 20.28

(2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 16.21

1.2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ระดับความพึงพอใจการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯X= 4.88, S.D. = 0.18)

1.2.3 ผลกระทบ (Impact) จากความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) สร้างความพึงพอใจ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และ สถานศึกษาได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรการศึกษาและการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปหุ้นส่วนการศึกษา (Education Partnership) เป็นแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบประยุกต์ใช้ของสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น อาทิ ด้านการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ด้วย CIPP Model การสะท้อนผลการพัฒนา ด้วย AAR และต้นแบบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยกระบวนการวางแผนเชิงอนาคต (Scenario Planning)

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา

2.1 ผลจากการสนทนากลุ่มและการสะท้อนผลการพัฒนาด้วยเทคนิค AAR (After Action Review ) ของผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอในการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาที่สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สอดคล้อง ทิศทางนโยบาย...“สพฐ.:วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” และวิสัยทัศน์... “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่...สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้เรียน โดย 1) สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนบนฐาน...BBL 2) พัฒนาหุ้นส่วนการศึกษา (Education Partnership) ร่วมขับเคลื่อนผลักดัน การบูรณาการทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพแบบองค์รวมฐานสมรรถนะ และ 3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ปีการศึกษา 2566-2570) ด้วยกระบวนการวางแผนเชิงอนาคต (Scenario Planning)

2.2 ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายจัดทำพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯X= 4.83, S.D. = 0.21)

คำสำคัญ : การประเมิน ,แผนพัฒนาการศึกษา ,CIPP Model ,AAR

______________________________________

*นายม่อนถิ่น นพคุณ Mr. Montin Nopprahum

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย NAT : [29 ธ.ค. 2565 เวลา 12:47 น.]
อ่าน [502] ไอพี : 124.120.85.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,383 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 15,767 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 9,865 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 9,830 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 10,150 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 18,874 ครั้ง
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,613 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 207 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 14,527 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 12,188 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 17,366 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

เปิดอ่าน 11,308 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)

เปิดอ่าน 38,335 ครั้ง
ภาษาจีนน่ารู้
ภาษาจีนน่ารู้

เปิดอ่าน 12,985 ครั้ง
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ

เปิดอ่าน 9,772 ครั้ง
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส

เปิดอ่าน 8,603 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
เปิดอ่าน 75,522 ครั้ง
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
เปิดอ่าน 9,711 ครั้ง
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
เปิดอ่าน 20,246 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เปิดอ่าน 22,064 ครั้ง
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ