ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2559 เปิดอ่าน : 8,546 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

Advertisement

ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

การยกย่องคนดีคนเก่งในวงราชการนั้นไม่มีคำว่าล่าช้าเพราะคุณงามความดีที่ปรากฏนั้นย่อมอยู่ยั้งยืนยงไปตลอด

เหมือนกับผู้ได้รับเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ใน วันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ล่วงเลยมาเกือบครบเดือนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ครบถ้วน ต้องคอยจัดกลุ่มมาเสนอในโอกาสอันควรเพราะมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันจะละเลยไม่เอ่ยถึงไม่ได้

รู้สึกว่าได้แจ้งให้ทราบถึงข้าราชการดีเด่นในส่วนภูมิภาคจนครบถ้วนทุกจังหวัดไปแล้ว แต่ในส่วนกลางนั้นยังขาดหายไปอีกมาก มาวันนี้จึงขอนำเอาส่วนที่เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาให้ได้รับทราบเป็นรายหน่วยงานดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี นายพล ศรีกัลยา นางสุภัทรา ทูลฉลอง นายทวีศักดิ์ เครือสาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นางสาวณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค นายวิสิทธิ์ ใจเถิง นายวสันต์ สุทธาวาศ นายกัญยา มูลเหลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี นายมงคลชัย สมอุดร นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มี นางกันยา แสนวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี นางอุษา เผื่อนด้วง นางวัฒนาโสภี สุขสอาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล นางนภาลัย ทองปัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี รองศาสตราจารย์จงจิตร อังคทะวานิช นายรชฎ ตันติเลิศเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รองศาสตราจารย์กิตติพงษ์ ตันมิตร รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ นางดวงฤดี จังตระกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี รองศาสตราจารย์พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา นายสมใจ พิทักษ์กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มี รองศาสตราจารย์เมธา รัตนากรพิทักษ์ รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ สิรสุนทร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี นางนัชชา ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี รองศาสตราจารย์สาลี่ สุภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย มหาวิทยาลัยบูรพา มี นางสาวจิตสวาท ปา–ละสิงห์ นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย ศิโรเวฐนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เกียรติเสวี นายมนูญ อิ่มโต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธิน ผดุงกิจ นางสาวชลทิชา นารอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ยศสุข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มี นางผ่องศรี เสียมไหม มหาวิทยาลัยศิลปากร มี รองศาสตราจารย์เสริม จันทร์ฉาย นายอาคม ก๋ำนารายณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี โกวิทวนาวงษ์ นางกัณฐมาศ อโณทัยสุขวิเศษ นายพลวัฒน์ คงสม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จุลเอียด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี รองศาสตราจารย์สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล นายชัยวัฒน์ น่าชม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี รองศาสตราจารย์จีรสุดา โกษียาภรณ์ นายทัศนะ ธัญญเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี นายสราวุฒิ หมื่นนพคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยนครพนม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ เพาพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆและหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการยังมีพรุ่งนี้อีกวัน.

“ซี.12”

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 27 เมษายน 2559

 

ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา (2)

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นชุดนี้ยังเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี นางสาวเพ็ญศรี ลียวัฒนานุพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี นายกรเพชร เพชรรุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี นางสาวนฤมล ปภัสสรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี รองศาสตราจารย์พีนาลิน สาริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี นางกาญจนา ยลสิริธัม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี นางพรรณา พูนพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม รอตมงคลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษณี ศุภวรรธนะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล เกิดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี นางสาวอารมณ์ สมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อัญญะโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมประสงค์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี เมืองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มี รองศาสตราจารย์สุนี ศักดาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มี นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิตทิพรส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี นางปราณี พงษ์ธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี รองศาสตราจารย์ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเป็น สังข์มุสิกานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณัติ ต๊ะปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มี รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี นางสาวจรัญญา ไชยเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัยทองธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ นายมงคล พันธ์เขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี รองศาสตราจารย์รจนา สุนทรานนท์ นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ นายสายชล พุทธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มี นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ นายวิเชียร โสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ ศรีจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี นายธานี สมวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา ปริญโญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี รองศาสตราจารย์ประมวล เติมสมบัติถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิอร โฉมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี นายประสาท ภูปรื้ม นายสุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์

ทั้งหมดนี้ที่เป็นอาจารย์ต้นแบบในสังคมในการวางรากฐานให้เยาวชนจนมีคนมองเห็นคุณค่ายกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น.

“ซี.12”

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 29 เมษายน 2559

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา , << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
จี้แก้หนี้ครูทั้งระบบเพิ่มสวัสดิการ-พักชำระ 2 ปี☕ 22 ต.ค. 2563
จี้แก้หนี้ครูทั้งระบบเพิ่มสวัสดิการ-พักชำระ 2 ปี
เปิดอ่าน 4,444 ครั้ง
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3☕ 22 ต.ค. 2563
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3
เปิดอ่าน 328 ครั้ง
สพฐ. ปิ๊งไอเดียสร้างรร.ต้นแบบประจำตำบล  ทำให้เหมือนยก รร.เตรียมฯ มาไว้ที่ตำบล☕ 22 ต.ค. 2563
สพฐ. ปิ๊งไอเดียสร้างรร.ต้นแบบประจำตำบล ทำให้เหมือนยก รร.เตรียมฯ มาไว้ที่ตำบล
เปิดอ่าน 2,385 ครั้ง
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) เรียกบรรจุรอบแรก 585 อัตรา☕ 22 ต.ค. 2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) เรียกบรรจุรอบแรก 585 อัตรา
เปิดอ่าน 6,694 ครั้ง
ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้☕ 21 ต.ค. 2563
ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้
เปิดอ่าน 16,256 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เปิดอ่าน 59,809 ครั้ง
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรกคลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
เปิดอ่าน 8,534 ครั้ง
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
เปิดอ่าน 187,766 ครั้ง
สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012
เปิดอ่าน 12,531 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลยคนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
เปิดอ่าน 11,392 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ