ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดง ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดง ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน นายเกียรติพงค์ อุ่นใจ

ปีที่รายงาน 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดงปีการศึกษา 2561 โดยประยุกต์รูปแบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแดง จานวนทั้งสิ้น 184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ และประเด็นการจัดประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดง

การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้สถิติทดสอบ One way ANOVA โดยเปรียบเทียบภายหลังหาความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ผลการวิเคราะห์ความเรียงจากแบบสัมภาษณ์และจากการการจัดประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดง

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดง ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการดาเนินงานโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดงปีการศึกษา 2561 ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทุกคู่

3. ผลจากการจัดประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดง พบว่าทุกฝ่ายต่าง

เห็นด้วยกับการที่จะมีการพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการให้มีความเข้มข้น มากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากยังคงมีนักเรียนบางกลุ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด และมีจานวนหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งโรงเรียนยังไม่พบหลักฐานในการนากลุ่มดังกล่าว อีกทั้งยังคาดว่ามีกลุ่มเสพรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากโรงเรียนมีบริเวณพื้นที่ติดชายแดน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องในโทษและพิษภัยพร้อมทั้งให้การแนะนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านผาแดง ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านผาแดงมีความสัมพันธ์กับผลงานวิจัย รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนบ้านผาแดง ปีการศึกษา 2561 ซึ่งพบว่า จากการดาเนินงานด้านโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านผาแดง ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยศึกษาได้จากรายงาน ผลคะแนน O-NET โรงเรียนบ้านผาแดง ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านผาแดง อยู่ในลาดับที่ 84 จาก 153 โรงเรียน มีผลต่างระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2561 อยู่ที่ + 2.33 นอกจากนี้ ยังพบว่า ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 2 ปีการศึกษา ยังมีผลพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย เกียรติพงค์ อุ่นใจ : [2 ก.ค. 2562 เวลา 07:17 น.]
อ่าน [252] ไอพี : 171.4.249.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ